• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Barka"
  KRS 0000113477

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Cele statutowe:
- reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- edukacja środowisk i grup wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym jak i innych osób i instytucji zainteresowanych realizacją programów reintegracji społecznej,
- tworzenie wspólnot mieszkaniowych,
- tworzenie programów pomocy wzajemnej dla tych, którzy nie znajdują miejsca w społeczeństwie,
- zapewnianie schronienia, posiłków i wsparcia potrzebującym,
- wspieranie poszczególnych wspólnot do momentu, w którym stają się one samodzielne,
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- współudział w tworzeniu taniego budownictwa socjalnego,
- podejmowanie działań na rzecz rozwijania i umacniania społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o społeczną naukę Kościoła Katolickiego.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- wzajemną pomoc i współpracę członków stowarzyszenia,
- organizowanie wsparcia terapeutycznego i resocjalizującego,
- prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz kursów nauki zawodu zmierzających do uzyskania i podniesienia kwalifikacji i poziomu wykształcenia członków Stowarzyszenia, osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych,
- współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i zagranicą,
- organizowanie imprez o charakterze charytatywnym jak: konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych i rzeczowych,
- inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integrujących członków Stowarzyszenia takich jak: imprezy o charakterze kulturalnym i towarzysko rekreacyjnym,
- wydawanie własnego czasopisma i samodzielnych publikacji,
- tworzenie programów zatrudnienia tymczasowego, organizacja poradnictwa prawnego i działalności samopomocowej w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych,
- nieodpłatną działalność pożytku publicznego,
- odpłatną działalność pożytku publicznego, z której dochód przeznaczony jest w całości na realizację zadań statutowych,
- prowadzenie Centrum Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000113477

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika