1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie na rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych "Ożarowska"
  KRS 0000114449

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Stowarzyszenie "Ożarowska" działa na rzecz młodych dorosłych osób z niepełnosprawnością spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym oraz na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy Stołecznym Centrum Rehabilitacji, z którego się wywodzi.
Priorytetem naszej działalności jest wspieranie niepełnosprawnych członków stowarzyszenia ( wykształconych choć na wózkach inwalidzkich) na ich drodze do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym (praca, samodzielne mieszkanie), uzyskania możliwie największej autonomii oraz umożliwienie im funkcjonowania w środowisku bez barier i prowadzenia godnego i satysfakcjonującego dorosłego życia.

Misja:
Wypełnianie luki w opiece nad niepełnosprawnymi w zakresie rehabilitacji, edukacji, zatrudnienia , integracji ze środowiskiem i usamodzielnieniu się osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
Prowadzenie Świetlicy Terapeutyczno-Integracyjnej dla młodych dorosłych osób z niepełnosprawnością narządu ruchu spowodowanej mózgowym porażeniem dziecięcym , w ramach której odbywają się zajęcia rehabilitacyjne, z psychologiem, spotkania z ciekawymi gośćmi, wieczorki poetyckie, rozmowy nt. interesujące członków i ich rodziny.

Realizowanie w roku 2009, 2010 i 2011 projektów z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu pomocy społecznej współfinansowanych przez UE ze środków EFS w ramach POKL "Integracja dla samodzielności" .

Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego, samodzielności i bezpieczeństwa (we współpracy ze Strażą Miejską m. st. Warszawy) ,wsparcie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej(trening samodzielności i wyjścia dowolne), edukacja seksualna .
Aktywne weekendy- wspólne wycieczki, zwiedzanie muzeów, dyskoteki, koncerty w Filharmonii Narodowej, itp.

Organizowanie corocznych letnich turnusów rehabilitacyjno-integracyjnych na które członkowie stowarzyszenia wyjeżdżają z opiekunami/wolontariuszami, swoimi rówieśnikami.
Współpraca z holenderską Fundacją Wandafonds- dwukrotne wyjazdy do Holandii, współpraca młodzieżowa.

Członkostwo i działalność w ogólnopolskiej Federacji "Siećmpd", zrzeszającej organizacje ngo działające na rzecz dzieci i osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Udział w konferencjach środowiska osób niepełnosprawnych, prezentacje, zamieszczanie artykułów w prasie .

Organizowanie imprez okolicznościowych tj. Wieczór Wigilijny, Spotkanie Wielkanocne, Bal Sylwestrowy.
Prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie konferencji i wszelkich działań na rzecz wdrażania w Polsce Systemu Kierowanego Nauczania w rehabilitacji osób z m.p.dz.

Aktywny udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego d/s mieszkań chronionych m. st. Warszawy.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000114449

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych "Ożarowska"

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie "Ożarowska" działa na rzecz młodych dorosłych osób z niepełnosprawnością spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym oraz na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy Stołecznym Centrum Rehabilitacji, z którego się wywodzi.
  Priorytetem naszej działalności jest wspieranie niepełnosprawnych członków stowarzyszenia ( wykształconych choć na wózkach inwalidzkich) na ich drodze do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym (praca, samodzielne mieszkanie), uzyskania możliwie największej autonomii oraz umożliwienie im funkcjonowania w środowisku bez barier i prowadzenia godnego i satysfakcjonującego dorosłego życia.

  Misja:
  Wypełnianie luki w opiece nad niepełnosprawnymi w zakresie rehabilitacji, edukacji, zatrudnienia , integracji ze środowiskiem i usamodzielnieniu się osób niepełnosprawnych.

  Prowadzone działania:
  Prowadzenie Świetlicy Terapeutyczno-Integracyjnej dla młodych dorosłych osób z niepełnosprawnością narządu ruchu spowodowanej mózgowym porażeniem dziecięcym , w ramach której odbywają się zajęcia rehabilitacyjne, z psychologiem, spotkania z ciekawymi gośćmi, wieczorki poetyckie, rozmowy nt. interesujące członków i ich rodziny.

  Realizowanie w roku 2009, 2010 i 2011 projektów z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu pomocy społecznej współfinansowanych przez UE ze środków EFS w ramach POKL "Integracja dla samodzielności" .

  Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego, samodzielności i bezpieczeństwa (we współpracy ze Strażą Miejską m. st. Warszawy) ,wsparcie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej(trening samodzielności i wyjścia dowolne), edukacja seksualna .
  Aktywne weekendy- wspólne wycieczki, zwiedzanie muzeów, dyskoteki, koncerty w Filharmonii Narodowej, itp.

  Organizowanie corocznych letnich turnusów rehabilitacyjno-integracyjnych na które członkowie stowarzyszenia wyjeżdżają z opiekunami/wolontariuszami, swoimi rówieśnikami.
  Współpraca z holenderską Fundacją Wandafonds- dwukrotne wyjazdy do Holandii, współpraca młodzieżowa.

  Członkostwo i działalność w ogólnopolskiej Federacji "Siećmpd", zrzeszającej organizacje ngo działające na rzecz dzieci i osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym.
  Udział w konferencjach środowiska osób niepełnosprawnych, prezentacje, zamieszczanie artykułów w prasie .

  Organizowanie imprez okolicznościowych tj. Wieczór Wigilijny, Spotkanie Wielkanocne, Bal Sylwestrowy.
  Prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie konferencji i wszelkich działań na rzecz wdrażania w Polsce Systemu Kierowanego Nauczania w rehabilitacji osób z m.p.dz.

  Aktywny udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego d/s mieszkań chronionych m. st. Warszawy.
 • KRS:0000114449
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - nd: 9:00 - 20:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00