1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Dzieci Serc
  KRS 0000121276

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Cele Stowarzyszenia:
-Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych.
-Pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich.
-Świadczenie pomocy osobom chorym.
-Pomoc w wyrównywaniu szans dzieciom i młodzieży w ich rozwoju i usamodzielnianiu.
-Działanie na rzecz integracji dzieci z różnych środowisk.
-Propagowanie twórczości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
-Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa.
-Wspieranie osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Stowarzyszenia.
-Wspieranie i edukacja rodzin dotkniętych niepełnosprawności lub patologii społeczną.
-Promowanie patriotycznych postaw zwłasza wśród młodzieży.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie kieruje swą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie żywieckim i częściowi bielskim, obejmuje pomocą 120 osoby.
1. Praca z dziecmi niepełnosprawnymi w świetlicy w godz. 14.00-18.00.
2. Coroczna organizacja imprez sportowwych: XIV Paraolimpiada , XII Rajdu "Razem Raźniej" na Matyskę .
3. XI Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nieprofesjonalnych i Osób z dysfunkcją narządu ruchu organizowanny "Bieg Radości"- z udziałem osób chorych na zespół Downa.
4. Organizacja dwutygidniowego turnusu rehabilitacyjnego nad morzem w czasie wakacji dla 63 uczestników w tym 33 ON w tym 9 na wózkach inwalidzkich
5. Promocja wolontariatu.
6. Coroczna Piesza Pielgrzymkia "Ogień Lolek" z Bielska do Radziechów.
7. VII Ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych - więcej na www.dzieciserc.org lub www.golgota-beskidow.pl
8. Ogólnopolski konkurs na Biżuterie Patriotyczną ,,Kocham Cie Polsko" - wernisaż 330 prac.
9. IX Zaduszki Narodowe oraz spektalk plenerowy o tematyce Powstani Styczniowego.
10. Udział w pieszych pielgrzymkach w tym czterodniowej do Częstochowy, w łękawicy - Sladami O. Michała Tomaszka.
11. wspołorganizowanie 1 marcza Dnia Zołnierzy Niezłomnych.
12. udział 3 maja w Wiśle w uroczystościach upamiętniajacych przemarsz oddziału "Bartka".
13 zbiórka odzieży dla potrzebujących.
14. wyjazd na zabawę do Zespołu Szkół Samorzadowych w Rzykach.
15. udostępnienie konta dla ON na zbiórkę z 1%.

Utworzenie i finansowanie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego Wychowawczego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
-wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju rewalidacją i rehabilitacją,
-edukacja dzieci przedszkolnych i szkolnych,
-pomoc psychologa dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
- Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne i dydaktyczne.
- Zakup środków do transportu dzieci niepełnosprawnych.
- Organizowanie warsztatów terapeutycznych, świetlic i ośrodka dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych jak również dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich.
- Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, ogólnousprawniających,obozów wędrownych i kolonii.
- Organizowanie zawodów sportowych, paraolimpiad, rajdów.
- Organizowanie przeglądów piosenek, festiwali, występów teatralnych. Organizowanie poradnictwa, szkoleń, instruktury i wykładów z zakresu rehabilitacji, rewalidacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
- Organizowanie wyjazdów na basen i na hipoterapię.
- Pomoc finansowa i materialna sierotom, dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych, dzieciom niepełnosprawnym i chorym.
- Organizowanie wystaw, przeglądów artystycznych.
- Dofinansowanie kosztów leczenia dzieci chorych.
- Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.
- Organizacja i rozdział darów.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000121276

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Dzieci Serc

 • Więcej o nas

  Cele Stowarzyszenia:
  -Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych.
  -Pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich.
  -Świadczenie pomocy osobom chorym.
  -Pomoc w wyrównywaniu szans dzieciom i młodzieży w ich rozwoju i usamodzielnianiu.
  -Działanie na rzecz integracji dzieci z różnych środowisk.
  -Propagowanie twórczości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
  -Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa.
  -Wspieranie osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Stowarzyszenia.
  -Wspieranie i edukacja rodzin dotkniętych niepełnosprawności lub patologii społeczną.
  -Promowanie patriotycznych postaw zwłasza wśród młodzieży.

  Prowadzone działania:
  Stowarzyszenie kieruje swą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie żywieckim i częściowi bielskim, obejmuje pomocą 120 osoby.
  1. Praca z dziecmi niepełnosprawnymi w świetlicy w godz. 14.00-18.00.
  2. Coroczna organizacja imprez sportowwych: XIV Paraolimpiada , XII Rajdu "Razem Raźniej" na Matyskę .
  3. XI Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nieprofesjonalnych i Osób z dysfunkcją narządu ruchu organizowanny "Bieg Radości"- z udziałem osób chorych na zespół Downa.
  4. Organizacja dwutygidniowego turnusu rehabilitacyjnego nad morzem w czasie wakacji dla 63 uczestników w tym 33 ON w tym 9 na wózkach inwalidzkich
  5. Promocja wolontariatu.
  6. Coroczna Piesza Pielgrzymkia "Ogień Lolek" z Bielska do Radziechów.
  7. VII Ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych - więcej na www.dzieciserc.org lub www.golgota-beskidow.pl
  8. Ogólnopolski konkurs na Biżuterie Patriotyczną ,,Kocham Cie Polsko" - wernisaż 330 prac.
  9. IX Zaduszki Narodowe oraz spektalk plenerowy o tematyce Powstani Styczniowego.
  10. Udział w pieszych pielgrzymkach w tym czterodniowej do Częstochowy, w łękawicy - Sladami O. Michała Tomaszka.
  11. wspołorganizowanie 1 marcza Dnia Zołnierzy Niezłomnych.
  12. udział 3 maja w Wiśle w uroczystościach upamiętniajacych przemarsz oddziału "Bartka".
  13 zbiórka odzieży dla potrzebujących.
  14. wyjazd na zabawę do Zespołu Szkół Samorzadowych w Rzykach.
  15. udostępnienie konta dla ON na zbiórkę z 1%.

  Utworzenie i finansowanie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego Wychowawczego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
  -wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju rewalidacją i rehabilitacją,
  -edukacja dzieci przedszkolnych i szkolnych,
  -pomoc psychologa dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
  - Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne i dydaktyczne.
  - Zakup środków do transportu dzieci niepełnosprawnych.
  - Organizowanie warsztatów terapeutycznych, świetlic i ośrodka dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych jak również dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich.
  - Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, ogólnousprawniających,obozów wędrownych i kolonii.
  - Organizowanie zawodów sportowych, paraolimpiad, rajdów.
  - Organizowanie przeglądów piosenek, festiwali, występów teatralnych. Organizowanie poradnictwa, szkoleń, instruktury i wykładów z zakresu rehabilitacji, rewalidacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
  - Organizowanie wyjazdów na basen i na hipoterapię.
  - Pomoc finansowa i materialna sierotom, dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych, dzieciom niepełnosprawnym i chorym.
  - Organizowanie wystaw, przeglądów artystycznych.
  - Dofinansowanie kosztów leczenia dzieci chorych.
  - Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.
  - Organizacja i rozdział darów.
 • KRS:0000121276
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00