1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
  KRS 0000121592

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
W ostatnich latach działalność stowarzyszenia rozwijała się na kilku płaszczyznach, które obejmowały między innymi poniższe dziedziny:
1. Podejmowanie własnych, statutowych inicjatyw w zakresie, organizowania i realnego niesienia pomocy materialnej placówkom oświatowym z terenu miasta i regionu.
2. Realizację zadań z zakresu nieodpłatnych form działalności pożytku publicznego:
- zbiórek publicznych,
- akcji odpisów 1% od podatków na cele oświatowe.
3. Działalność edukacyjną wyrażającą się w organizowaniu i prowadzeniu szkół niepublicznych, głównie policealnych typu zawodowego, posiadających uprawnienie szkół publicznych.
4. Organizację i prowadzenie różnych form szkoleń w dziedzinie bhp, doskonalenia zawodowego i zdobywania uprawnień zawodowych ( Ośrodek Szkoleniowy BHP oraz Ośrodek Szkolenia Kursowego GASTROHTUR - wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu nr 204/00047/2006 ).
5. Inspirowanie i wspomaganie ruchu postępu pedagogicznego w szkolnictwie oraz prowadzenie różnorodnych działań uspołeczniających procesy kształcenia i wychowania.
6. Organizowanie obywatelskiej aktywności, inspirowanie i tworzenie warunków społecznego wsparcia dla inicjatyw służących unowocześnieniu działalności edukacyjnej, podnoszeniu efektywności nauczania i wychowania oraz poprawie bazy materialnej placówek oświatowych.
Objęty informacją wieloletni okres działalności, narzuca konieczność ograniczenia się do prezentacji rzeczy najważniejszych. Stąd jedynie ilustracyjne wskazanie wybranych spraw i osiągniętych wyników.

Ważnym źródłem pozyskiwania dochodów, w całości przeznaczanych na pomoc wsparcie przedszkoli i szkół, była realizacja zadań z zakresu nieodpłatnych form działalności pożytku publicznego ( w okresie lat 1990 - 2008 ). Osiągnięte wyniki przedstawiają się następująco:
1. W ramach publicznych zbiórek pieniędzy ( na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego ) w cytowanym przedziale czasowym ostateczna kwota zebranych pieniędzy wyniosła 3.568,565,- zł., które przekazano w formie darowizn do 143 szkół.
2. W rozpoczętej od roku 2007 akcji pozyskiwania na cele oświatowe darowizn w postaci odpisów 1% od podatku zgromadzono ogółem 115.982,68 zł., które zgodnie z przyjętymi zasadami otrzymało łącznie 92 szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe.

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole przez wszystkie lata swojej działalności, zgodnie z założeniami statutowymi nie tylko inicjowało i organizowało w lokalnym środowisku pomoc szkołom, lecz pokazywało również na ten cel część własnych dochodów. W okresie, którym informujemy, wyniosła ona ogółem 122.470,- zł.

Zarząd Regionalny TSPS stał się również organem założycielskim 17 szkół zawodowych dla dorosłych. Wszystkie posiadają uprawnienia szkół publicznych. Realizują one kształcenie na poziomie średnim i policealnym w kilkunastu potrzebnych dla miasta oraz regionu zawodach i specjalnościach: ochroniarskiej, krawieckiej, informatycznej, służby BHP, budowlanej, urządzeń sanitarnych, geodezyjnej, drogownictwa, gastronomicznych, hotelarskiej, turystycznej i innych. Szkoły stowarzyszenia do 2008 roku opuściło 2.239 absolwentów.
Szkoły stowarzyszenia korzystały, na zasadach wynajmu, z bazy miejskich placówek oświatowych. Z tego tytułu budżety szkolne wzbogaciły się o dodatkowe środki w wysokości 1.723,627,- zł. Również nauczyciele tych szkół mieli możliwość dodatkowej pracy, z której osiągnęli dochody rzędu 2.896.000,- zł. Jednocześnie stowarzyszenie partycypowało w kosztach bieżącego utrzymania placówek, mniejszych remontach oraz częściowo w inwestycjach infrastrukturalnych (wydatkowane kwoty na ten cel to około 380.000,- zł. ).
Prowadzony przez TSPS Ośrodek Szkolenia BHP na realizowanych kursach dla kadry kierowniczej i pracowników w latach 2000 - 2008 przeszkolił 14.024 osoby. Z ogólnej liczby przeszkolonych 3.780 osób ( 27 % ) to nauczyciele i pracownicy obsługi placówek oświatowych. Dla tej grupy uczestników szkolenia stosowano zawsze preferencyjne stawki odpłatności, zwykle po kosztach własnych, co pozwalało przedszkolom i szkołom zaoszczędzone środki przeznaczać na inne cele.

Prowadzone działania
Szczegółowe cele i zadania stowarzyszenia określa Statut TSPS. Koncentrują się one wokół pracy organizacyjnej na rzecz placówek oświatowych i uczniów oraz niesieniu im w różnorodnych formach pomocy materialnej, głównie w postaci rzeczowej i finansowej.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000121592

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

 • Więcej o nas

  Misja
  W ostatnich latach działalność stowarzyszenia rozwijała się na kilku płaszczyznach, które obejmowały między innymi poniższe dziedziny:
  1. Podejmowanie własnych, statutowych inicjatyw w zakresie, organizowania i realnego niesienia pomocy materialnej placówkom oświatowym z terenu miasta i regionu.
  2. Realizację zadań z zakresu nieodpłatnych form działalności pożytku publicznego:
  - zbiórek publicznych,
  - akcji odpisów 1% od podatków na cele oświatowe.
  3. Działalność edukacyjną wyrażającą się w organizowaniu i prowadzeniu szkół niepublicznych, głównie policealnych typu zawodowego, posiadających uprawnienie szkół publicznych.
  4. Organizację i prowadzenie różnych form szkoleń w dziedzinie bhp, doskonalenia zawodowego i zdobywania uprawnień zawodowych ( Ośrodek Szkoleniowy BHP oraz Ośrodek Szkolenia Kursowego GASTROHTUR - wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu nr 204/00047/2006 ).
  5. Inspirowanie i wspomaganie ruchu postępu pedagogicznego w szkolnictwie oraz prowadzenie różnorodnych działań uspołeczniających procesy kształcenia i wychowania.
  6. Organizowanie obywatelskiej aktywności, inspirowanie i tworzenie warunków społecznego wsparcia dla inicjatyw służących unowocześnieniu działalności edukacyjnej, podnoszeniu efektywności nauczania i wychowania oraz poprawie bazy materialnej placówek oświatowych.
  Objęty informacją wieloletni okres działalności, narzuca konieczność ograniczenia się do prezentacji rzeczy najważniejszych. Stąd jedynie ilustracyjne wskazanie wybranych spraw i osiągniętych wyników.

  Ważnym źródłem pozyskiwania dochodów, w całości przeznaczanych na pomoc wsparcie przedszkoli i szkół, była realizacja zadań z zakresu nieodpłatnych form działalności pożytku publicznego ( w okresie lat 1990 - 2008 ). Osiągnięte wyniki przedstawiają się następująco:
  1. W ramach publicznych zbiórek pieniędzy ( na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego ) w cytowanym przedziale czasowym ostateczna kwota zebranych pieniędzy wyniosła 3.568,565,- zł., które przekazano w formie darowizn do 143 szkół.
  2. W rozpoczętej od roku 2007 akcji pozyskiwania na cele oświatowe darowizn w postaci odpisów 1% od podatku zgromadzono ogółem 115.982,68 zł., które zgodnie z przyjętymi zasadami otrzymało łącznie 92 szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe.

  Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole przez wszystkie lata swojej działalności, zgodnie z założeniami statutowymi nie tylko inicjowało i organizowało w lokalnym środowisku pomoc szkołom, lecz pokazywało również na ten cel część własnych dochodów. W okresie, którym informujemy, wyniosła ona ogółem 122.470,- zł.

  Zarząd Regionalny TSPS stał się również organem założycielskim 17 szkół zawodowych dla dorosłych. Wszystkie posiadają uprawnienia szkół publicznych. Realizują one kształcenie na poziomie średnim i policealnym w kilkunastu potrzebnych dla miasta oraz regionu zawodach i specjalnościach: ochroniarskiej, krawieckiej, informatycznej, służby BHP, budowlanej, urządzeń sanitarnych, geodezyjnej, drogownictwa, gastronomicznych, hotelarskiej, turystycznej i innych. Szkoły stowarzyszenia do 2008 roku opuściło 2.239 absolwentów.
  Szkoły stowarzyszenia korzystały, na zasadach wynajmu, z bazy miejskich placówek oświatowych. Z tego tytułu budżety szkolne wzbogaciły się o dodatkowe środki w wysokości 1.723,627,- zł. Również nauczyciele tych szkół mieli możliwość dodatkowej pracy, z której osiągnęli dochody rzędu 2.896.000,- zł. Jednocześnie stowarzyszenie partycypowało w kosztach bieżącego utrzymania placówek, mniejszych remontach oraz częściowo w inwestycjach infrastrukturalnych (wydatkowane kwoty na ten cel to około 380.000,- zł. ).
  Prowadzony przez TSPS Ośrodek Szkolenia BHP na realizowanych kursach dla kadry kierowniczej i pracowników w latach 2000 - 2008 przeszkolił 14.024 osoby. Z ogólnej liczby przeszkolonych 3.780 osób ( 27 % ) to nauczyciele i pracownicy obsługi placówek oświatowych. Dla tej grupy uczestników szkolenia stosowano zawsze preferencyjne stawki odpłatności, zwykle po kosztach własnych, co pozwalało przedszkolom i szkołom zaoszczędzone środki przeznaczać na inne cele.

  Prowadzone działania
  Szczegółowe cele i zadania stowarzyszenia określa Statut TSPS. Koncentrują się one wokół pracy organizacyjnej na rzecz placówek oświatowych i uczniów oraz niesieniu im w różnorodnych formach pomocy materialnej, głównie w postaci rzeczowej i finansowej.
 • KRS:0000121592
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - nd: 9:00 - 20:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00