1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie "Akademia Łucznica"
  KRS 0000126484

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
Promocja uczestnictwa w kulturze i wychowania przez sztukę jako elementu rozwoju społecznego i obywatelskiego;
Wspieranie edukacji kulturalnej jako narzędzia rozwoju, kreatywności, terapii i łamania barier społecznych;
Promocja dziedzictwa kulturowego jako czynnika rozwoju lokalnego i elementu edukacji między kulturowej;
Kultywowanie tradycji i popularyzacja wiedzy o dziedzictwie kulturowym;
Promocja integracji europejskiej poprzez kulturę oraz upowszechnianie europejskich standardów zarządzania kulturą;
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
Popularyzowanie idei ekologicznego gospodarowania w środowisku;
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
Prowadzenie warsztatów, kursów, konferencji, seminariów;
Organizowanie wystaw, działalność wydawniczą oraz organizację spektakli teatralnych;
Organizację form wypoczynku o profilu artystycznym dla dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania
Obecnie Stowarzyszenie jest organizatorem cyklu kursów doskonalących z zakresu rękodzieła artystycznego I technik plastycznych, których adresatami są plastycy, instruktorzy amatorskiego ruchu artystycznego, nauczyciele, terapeuci zajęciowi. Kursy w realizacji z następujących dziedzin rekodzieła: witraż, ceramika, batik, tkactwo tradycyjne, patchwork i aplikacje, tkactwo artystyczne,kwiaty z tkanin, zabawka miękka oraz makrama.Kursy mają zasięg ogólnopolski.Prowadzone są również warsztaty z zakresu terapii tańcem oraz technik teatralnych w pracy z osobami niepełnosprawnymi.Kursy mają charakter ogólnopolski.
W roku 2006 Stoiwarzyszenie przystąpi do wdrażania projektu "Kultura lokalna dla zrównoważonego rozwoju". Celem głównym projektu jest:
- podniesienie poziomu usług szkoleniowych i zdolności operacyjnych Stowarzyszenia,
- wytyczenie nowych kierunków rozwoju organizacji,
- przygotowanie do partnerstwa publiczno-prywatnego i resortowego z instytucjami samorządu lokalnego pow.garwolińskiego, organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu i wybranymi organizacjami o profilu ogólnopolskim, np. Polskim Forum Kultury Samorządowej oraz instytucjami budżetowymi działającymi w sferze kultury w zakresie wdrażania idei zrównoważonego rozwoju szczególnie w dziedzinie działań społecznych - na rzecz osób zagrożonych społecznym wykluczeniem (np. bezrobotni, niepełnosprawni).
Główne działania projektu: opracowanie strategii, przygotowanie bazy merytorycznej i lokalowej do działań szkoleniowych, organizacja spotkań o profilu szkoleniowym inspirujących realizację projektów partnerskich.
Stowarzyszenie będzie kontynuować działalność w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży w formie warsztatów, zielonych szkół, akcji plastycznych oraz programów z zakresu edukacji regionalnej skierowanych do szkół z miejscowości pow. garwolińskiego.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie "Akademia Łucznica"

 • Więcej o nas

  Misja
  Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  Promocja uczestnictwa w kulturze i wychowania przez sztukę jako elementu rozwoju społecznego i obywatelskiego;
  Wspieranie edukacji kulturalnej jako narzędzia rozwoju, kreatywności, terapii i łamania barier społecznych;
  Promocja dziedzictwa kulturowego jako czynnika rozwoju lokalnego i elementu edukacji między kulturowej;
  Kultywowanie tradycji i popularyzacja wiedzy o dziedzictwie kulturowym;
  Promocja integracji europejskiej poprzez kulturę oraz upowszechnianie europejskich standardów zarządzania kulturą;
  Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  Popularyzowanie idei ekologicznego gospodarowania w środowisku;
  Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
  Prowadzenie warsztatów, kursów, konferencji, seminariów;
  Organizowanie wystaw, działalność wydawniczą oraz organizację spektakli teatralnych;
  Organizację form wypoczynku o profilu artystycznym dla dzieci i młodzieży.

  Prowadzone działania
  Obecnie Stowarzyszenie jest organizatorem cyklu kursów doskonalących z zakresu rękodzieła artystycznego I technik plastycznych, których adresatami są plastycy, instruktorzy amatorskiego ruchu artystycznego, nauczyciele, terapeuci zajęciowi. Kursy w realizacji z następujących dziedzin rekodzieła: witraż, ceramika, batik, tkactwo tradycyjne, patchwork i aplikacje, tkactwo artystyczne,kwiaty z tkanin, zabawka miękka oraz makrama.Kursy mają zasięg ogólnopolski.Prowadzone są również warsztaty z zakresu terapii tańcem oraz technik teatralnych w pracy z osobami niepełnosprawnymi.Kursy mają charakter ogólnopolski.
  W roku 2006 Stoiwarzyszenie przystąpi do wdrażania projektu "Kultura lokalna dla zrównoważonego rozwoju". Celem głównym projektu jest:
  - podniesienie poziomu usług szkoleniowych i zdolności operacyjnych Stowarzyszenia,
  - wytyczenie nowych kierunków rozwoju organizacji,
  - przygotowanie do partnerstwa publiczno-prywatnego i resortowego z instytucjami samorządu lokalnego pow.garwolińskiego, organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu i wybranymi organizacjami o profilu ogólnopolskim, np. Polskim Forum Kultury Samorządowej oraz instytucjami budżetowymi działającymi w sferze kultury w zakresie wdrażania idei zrównoważonego rozwoju szczególnie w dziedzinie działań społecznych - na rzecz osób zagrożonych społecznym wykluczeniem (np. bezrobotni, niepełnosprawni).
  Główne działania projektu: opracowanie strategii, przygotowanie bazy merytorycznej i lokalowej do działań szkoleniowych, organizacja spotkań o profilu szkoleniowym inspirujących realizację projektów partnerskich.
  Stowarzyszenie będzie kontynuować działalność w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży w formie warsztatów, zielonych szkół, akcji plastycznych oraz programów z zakresu edukacji regionalnej skierowanych do szkół z miejscowości pow. garwolińskiego.

  Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • KRS:0000126484
  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00