1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Serce"
  KRS 0000137273

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:
1) prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
a. wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla dzieci chorych i niepełnosprawnych.
b. pomoc finansową i prawną dzieciom chorym, niepełnosprawnym w sytuacjach zagrożenia ich zdrowia lub życia.
c. integrację ludzi, instytucji i organizacji w niesieniu pomocy dzieciom chorym, niepełnosprawnym potrzebującym wsparcia.
d. upowszechnienie wiedzy o problemach rodzin dzieci chorych i niepełnosprawnych.
e. wspomaganie rodzin z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki.
2) prowadzenie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
3) promocję i organizację wolontariatu
4) naukę, edukację, oświatę i wychowanie
5) prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Powyższe cele realizowane są poprzez :
1) inicjowanie i wspieranie aktywności lokalnych środowisk na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych
2) podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie sponsorów dla przedsięwzięć odbywanych pod patronatem Stowarzyszenia
3) udzielanie pomocy finansowej dzieciom chorym i niepełnosprawnym.
4) współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi .
5) współpracę ze szkołami, przedszkolami, organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami zainteresowanymi niesieniem pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym.
6) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych
7) organizowanie wycieczek, zawodów sportowych, konkursów i spotkań.
8) prowadzenie własnej działalności wydawniczej poprzez wydawanie folderów, biuletynów oraz własnego czasopisma.
9) gromadzenie, opracowywanie dokumentów, książek, nagrań i filmów związanych z działalnością Stowarzyszenia.
10) prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturową, rekreacyjną i towarzyską.
11) prowadzenie ośrodków rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej.
12) podejmowanie działań mających na celu zdobywanie przez osoby niepełnosprawne kwalifikacji zawodowych
13) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla osób prowadzących terapie dla osób niepełnosprawnych
14) prowadzenie miejsca spotkań członków stowarzyszenia.
15) nawiązywanie kontaktów i współpracy z pokrewnymi organizacjami w Polsce i za granicą.
16) organizowanie wystaw, konkursów, odczytów, koncertów oraz udział w audycjach i programach radiowych i telewizyjnych.

 • Formularze PIT 2019/2020 dla

  KRS 0000137273

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Serce"

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:
  1) prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
  a. wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla dzieci chorych i niepełnosprawnych.
  b. pomoc finansową i prawną dzieciom chorym, niepełnosprawnym w sytuacjach zagrożenia ich zdrowia lub życia.
  c. integrację ludzi, instytucji i organizacji w niesieniu pomocy dzieciom chorym, niepełnosprawnym potrzebującym wsparcia.
  d. upowszechnienie wiedzy o problemach rodzin dzieci chorych i niepełnosprawnych.
  e. wspomaganie rodzin z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki.
  2) prowadzenie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  3) promocję i organizację wolontariatu
  4) naukę, edukację, oświatę i wychowanie
  5) prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

  Powyższe cele realizowane są poprzez :
  1) inicjowanie i wspieranie aktywności lokalnych środowisk na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych
  2) podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie sponsorów dla przedsięwzięć odbywanych pod patronatem Stowarzyszenia
  3) udzielanie pomocy finansowej dzieciom chorym i niepełnosprawnym.
  4) współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi .
  5) współpracę ze szkołami, przedszkolami, organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami zainteresowanymi niesieniem pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym.
  6) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych
  7) organizowanie wycieczek, zawodów sportowych, konkursów i spotkań.
  8) prowadzenie własnej działalności wydawniczej poprzez wydawanie folderów, biuletynów oraz własnego czasopisma.
  9) gromadzenie, opracowywanie dokumentów, książek, nagrań i filmów związanych z działalnością Stowarzyszenia.
  10) prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturową, rekreacyjną i towarzyską.
  11) prowadzenie ośrodków rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej.
  12) podejmowanie działań mających na celu zdobywanie przez osoby niepełnosprawne kwalifikacji zawodowych
  13) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla osób prowadzących terapie dla osób niepełnosprawnych
  14) prowadzenie miejsca spotkań członków stowarzyszenia.
  15) nawiązywanie kontaktów i współpracy z pokrewnymi organizacjami w Polsce i za granicą.
  16) organizowanie wystaw, konkursów, odczytów, koncertów oraz udział w audycjach i programach radiowych i telewizyjnych.
 • KRS:0000137273
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00