1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Godne Życie
  KRS 0000139088

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Fundacja Godne Życie została założona w 2002 r. przez Państwa Irenę i Lechosława Juszczyków oraz Marka Cupiała.
Powstała by pomagać rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a przede wszystkim otaczać opieką dzieci i młodzież ze środowisk potrzebujących wsparcia.
Fundacja zaspokaja i rozwija potrzeby poznawcze dziecka poprzez uczestnictwo w realizacji programu poszczególnych pracowni. Obecnie prowadzone są zajęcia w pracowniach: multimedialnej, wytwórczości drobnej, umiejętności społecznych, reedukacji oraz nowych: relaksacji i integracji, mechatroniki, krawieckiej, technicznej. Prowadzimy również kurs j. angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz zajęcia logicznego myślenia.
Dziecko w relacjach z instruktorami i innymi dziećmi ma możliwość uczenia się reguł obowiązujących w społeczeństwie i korzystnych wzorców zachowań. Fundacja „Godne Życie” poprzez uczestnictwo w zajęciach, dostarcza dziecku wiedzy o nim samym, co z kolei wpływa na kształtowanie się ważnej cechy osobowości tj. poczucia własnej wartości oraz realnego oceniania własnych możliwości. Ponadto nasza placówka jest dla dziecka miejscem zaspokajania potrzeb uznania, akceptacji, przynależności do grupy oraz nawiązywania pierwszych związków emocjonalnych o innym znaczeniu niż w rodzinie.
Warunki materialne, w jakich wzrastają nasi podopieczni, ich sytuacja rodzinna rzutują na ich pozycję w szkole, na ich osiągnięcia w nauce i sposoby zachowywania się w stosunku do rówieśników i osób dorosłych. Determinują więc w pewnym stopniu start w życie społeczne.
Uczenie poszczególnych umiejętności i dobrych nawyków, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, to ważny cel działalności Fundacji. Po kilku latach pracy z uczestnikami zajęć wiemy, że nie jest to możliwe bez stworzenia im warunków bezpiecznych, stałych relacji z kadrą prowadzącą zajęcia. Dopiero wówczas, mając do niej zaufanie, dzieci zaczynają się otwierać i mówić stopniowo o swoich problemach rodzinnych, z których niejedne przekraczają miarę wytrzymałości ich młodego wieku.
Fundacja jako placówka wspierająca rodziców w wychowywaniu dzieci stwarza warunki niezbędne do ich wszechstronnego rozwoju, pomaga w przygotowaniu do wypełniania obowiązków rodzinnych, obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Przekazuje dziecku przede wszystkim treści wychowawcze wplecione w rytm życia codziennego, zajęcia i zabawy. Wyposaża młodego człowieka w bogaty bagaż norm i zasad postępowania pomocnych w codziennym życiu. Kształtuje zatem określone podstawy moralne.
Zajęcia w Fundacji ukierunkowane są na rozwijanie mocnych stron i zasobów, dzięki którym młody człowiek staje się bardziej odporny na działanie czynników ryzyka, czyli bardziej przygotowany do życia w świecie różnych zagrożeń. Nie polega on na usuwaniu samych zagrożeń bo to jest praktycznie niemożliwe lecz na wzmocnieniu w dzieciach tego co czyni ich bardziej odpornym na zagrożenia.
Wszystkie działania naszej placówki przyczyniają się do lepszego samopoczucia młodzieży, otwarcia na świat pomimo trudności rodzinnych. Najważniejsze jest to by nasi podopieczni nosili w sercach jakiś cel, by ich życie nie było biernym trwaniem.
Obecnie prowadzimy zajęcia w 4 placówkach na terenie miasta:
- budynek WTZ, ul. Gwardii Ludowej 107
- budynek ZSO 2, ul. Prusa 3
- budynek ZST, ul. Królowej Jadwigi 12
- budynek ZHP, ul. Królowej Jadwigi 8

Fundacja prowadzi również poradnictwo prawne i psychologiczne.
Poradnictwo psychologiczne realizowane jest poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii. Obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną a także terapię. Poradnictwo prawne realizowane jest przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawa rodzinnego i opiekuńczego a także zabezpieczenia społecznego.


Podstawowe zasady naszej działalności:

Nasza filozofia to dostarczanie nowoczesnych rozwiązań problemów wychowawczych, najbardziej zaawansowanych społecznie, niezawodnych usług idealnie dopasowanych do wymogów podopiecznych.

Nasz podstawowy cel to zawsze zadowolony podopieczny, najlepsze rozwiązanie wychowawcze, profesjonalizm bez względu na sytuację.

Nasza fachowość to ponad ośmioletnie doświadczenie, dziesiątki zrealizowanych projektów, najbardziej doświadczona kadra pracownicza.

Naszą wiedzą i informacjami służymy zawsze naszym wychowankom oraz osobom z zewnątrz potrzebującym pomocy.

Nasza odpowiedzialność za sprawy wychowawcze pozwala nam definiować nasze działania.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000139088

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Godne Życie

 • Więcej o nas

  Fundacja Godne Życie została założona w 2002 r. przez Państwa Irenę i Lechosława Juszczyków oraz Marka Cupiała.
  Powstała by pomagać rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a przede wszystkim otaczać opieką dzieci i młodzież ze środowisk potrzebujących wsparcia.
  Fundacja zaspokaja i rozwija potrzeby poznawcze dziecka poprzez uczestnictwo w realizacji programu poszczególnych pracowni. Obecnie prowadzone są zajęcia w pracowniach: multimedialnej, wytwórczości drobnej, umiejętności społecznych, reedukacji oraz nowych: relaksacji i integracji, mechatroniki, krawieckiej, technicznej. Prowadzimy również kurs j. angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz zajęcia logicznego myślenia.
  Dziecko w relacjach z instruktorami i innymi dziećmi ma możliwość uczenia się reguł obowiązujących w społeczeństwie i korzystnych wzorców zachowań. Fundacja „Godne Życie” poprzez uczestnictwo w zajęciach, dostarcza dziecku wiedzy o nim samym, co z kolei wpływa na kształtowanie się ważnej cechy osobowości tj. poczucia własnej wartości oraz realnego oceniania własnych możliwości. Ponadto nasza placówka jest dla dziecka miejscem zaspokajania potrzeb uznania, akceptacji, przynależności do grupy oraz nawiązywania pierwszych związków emocjonalnych o innym znaczeniu niż w rodzinie.
  Warunki materialne, w jakich wzrastają nasi podopieczni, ich sytuacja rodzinna rzutują na ich pozycję w szkole, na ich osiągnięcia w nauce i sposoby zachowywania się w stosunku do rówieśników i osób dorosłych. Determinują więc w pewnym stopniu start w życie społeczne.
  Uczenie poszczególnych umiejętności i dobrych nawyków, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, to ważny cel działalności Fundacji. Po kilku latach pracy z uczestnikami zajęć wiemy, że nie jest to możliwe bez stworzenia im warunków bezpiecznych, stałych relacji z kadrą prowadzącą zajęcia. Dopiero wówczas, mając do niej zaufanie, dzieci zaczynają się otwierać i mówić stopniowo o swoich problemach rodzinnych, z których niejedne przekraczają miarę wytrzymałości ich młodego wieku.
  Fundacja jako placówka wspierająca rodziców w wychowywaniu dzieci stwarza warunki niezbędne do ich wszechstronnego rozwoju, pomaga w przygotowaniu do wypełniania obowiązków rodzinnych, obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Przekazuje dziecku przede wszystkim treści wychowawcze wplecione w rytm życia codziennego, zajęcia i zabawy. Wyposaża młodego człowieka w bogaty bagaż norm i zasad postępowania pomocnych w codziennym życiu. Kształtuje zatem określone podstawy moralne.
  Zajęcia w Fundacji ukierunkowane są na rozwijanie mocnych stron i zasobów, dzięki którym młody człowiek staje się bardziej odporny na działanie czynników ryzyka, czyli bardziej przygotowany do życia w świecie różnych zagrożeń. Nie polega on na usuwaniu samych zagrożeń bo to jest praktycznie niemożliwe lecz na wzmocnieniu w dzieciach tego co czyni ich bardziej odpornym na zagrożenia.
  Wszystkie działania naszej placówki przyczyniają się do lepszego samopoczucia młodzieży, otwarcia na świat pomimo trudności rodzinnych. Najważniejsze jest to by nasi podopieczni nosili w sercach jakiś cel, by ich życie nie było biernym trwaniem.
  Obecnie prowadzimy zajęcia w 4 placówkach na terenie miasta:
  - budynek WTZ, ul. Gwardii Ludowej 107
  - budynek ZSO 2, ul. Prusa 3
  - budynek ZST, ul. Królowej Jadwigi 12
  - budynek ZHP, ul. Królowej Jadwigi 8

  Fundacja prowadzi również poradnictwo prawne i psychologiczne.
  Poradnictwo psychologiczne realizowane jest poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii. Obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną a także terapię. Poradnictwo prawne realizowane jest przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawa rodzinnego i opiekuńczego a także zabezpieczenia społecznego.


  Podstawowe zasady naszej działalności:

  Nasza filozofia to dostarczanie nowoczesnych rozwiązań problemów wychowawczych, najbardziej zaawansowanych społecznie, niezawodnych usług idealnie dopasowanych do wymogów podopiecznych.

  Nasz podstawowy cel to zawsze zadowolony podopieczny, najlepsze rozwiązanie wychowawcze, profesjonalizm bez względu na sytuację.

  Nasza fachowość to ponad ośmioletnie doświadczenie, dziesiątki zrealizowanych projektów, najbardziej doświadczona kadra pracownicza.

  Naszą wiedzą i informacjami służymy zawsze naszym wychowankom oraz osobom z zewnątrz potrzebującym pomocy.

  Nasza odpowiedzialność za sprawy wychowawcze pozwala nam definiować nasze działania.
 • KRS:0000139088
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00