• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000144428

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misją Fundacji RAPZ jest przeciwdziałanie bezrobociu, wzmacnianie lokalnego rynku pracy, wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozpowszechnianie nauki i wyrównywanie szans edukacyjnych oraz promowanie kreatywnych, przedsiębiorczych, opartych na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu postaw wśród mieszkańców regionu.

Fundacja RAPZ realizuje swoje cele statutowe, koncentrując działania równolegle w trzech zakresach:
- aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych,
- inicjowania i organizowania przedsięwzięć wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w regionie,
- świadczenia usług doradczych i szkoleniowych, w szczególności dla osób pozostających bez pracy, także dla uczniów i absolwentów szkół, studentów oraz prowadzących bądź zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą.

Obecnie realizowane projekty:

- Od 12.2004 r. Gminne Centrum Informacji
W wyniku wspólnej inicjatywy Fundacji oraz Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej, swoją działalność zainaugurowało Gminne Centrum Informacji. Ze świadczonych przez GCI usług korzystają osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, absolwenci, uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci ostatniego roku studiów. Osoby zgłaszające się do Centrum mogą liczyć na fachową pomoc w profesjonalnym przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych o przyjęcie do pracy, mają możliwość ich wydrukowania i przesłania za pomocą poczty elektronicznej. udziela się również informacji na temat zakładania własnej działalności gospodarczej oraz źródeł jej finansowania.

- Od 05.2005 r. Szkolenia w ramach ROSzEFS (Regionalny Ośrodek Szkoleniowy z Europejskiego Funduszu Społecznego)
Szkolenia realizowane pod patronatem Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej. Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia związane z miejscem i rolą Europejskiego Funduszu Społecznego na tle pozostałych funduszy strukturalnych oraz zasady i możliwości jego wykorzystania.

- Od 05.2005 r. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 1.1.2
Projekt inwestycyjny polegający m.in. na zakupie nowoczesnego wyposażenia do wideokonferencji. Celem projektu jest podwyższenie jakości świadczonych usług, wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie pomocy przedsiębiorcom oraz rozwój współpracy pomiędzy śląskimi instytucjami doradczo-szkoleniowymi.

- Od 06.2005 r. Fundusz pożyczkowy
W ramach funduszu pożyczkowego Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej w Fundacji RAPZ istnieje możliwość ubiegania się o pożyczkę na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej dla:
- małych przedsiębiorców, tj. przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 pracowników,
- osób bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą.

- Od 07.2005 Projekt ZPORR 2.5 Promocja przedsiębiorczości
Działanie to jest ukierunkowane na zapewnienie osobom, które mają zamiar rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, kompleksowego wsparcia mającego im pomóc w pokonaniu barier utrudniających rozpoczęcie działalności. W ramach Działania przewidziane są formy pomocy takie jak:
- kompleksowe szkolenia z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej
- indywidualne doradztwo i coaching przed rozpoczęciem działalności
- dotacja inwestycyjna
- wsparcie pomostowe
- indywidualne doradztwo i coaching po rozpoczęciu działalności
Działania te mają za zadanie wspomagać przedsiębiorcę zarówno w momencie zakładania przedsiębiorstwa, jak i w okresie początków jego funkcjonowania.

- Od 08.2005 Punkt Konsultacyjny
W ramach Fundacji RAPZ działa Punkt Konsultacyjny świadczący nieodpłatne usługi w zakresie:
- prostych usług informacyjnych, związanych z administracyjno-prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem
- informacji na temat dostępnych programów pomocowych dla MSP, realizowanych ze środków Rządu Polskiego,
- informacji w zakresie zasad przygotowywania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach dostępnych programów pomocowych dla MSP,
- informacji o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego, w tym oferty banków skierowanej do sektora MSP oraz innych instytucji finansowych
- informacji na temat możliwości i zasad korzystania ze specjalistycznych usług doradczych, oferowanych m.in. przez ośrodki KSU.

- Od 02.2006 Warsztaty informatyczne dla gimnazjalistów
Realizacja projektu ma na celu podniesienie kompetencji informatycznych 400 uczniów ostatnich klas gimnazjów z Dąbrowy Górniczej. Jest to już trzecia edycja projektu, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dąbrowskich szkół.

- Od 02.2006 Warsztaty informatyczne dla uczniów klas VI szkół podstawowych
Realizacja projektu ma na celu podniesienie kompetencji informatycznych 1000 uczniów ostatnich klas szkół podstawowych z Dąbrowy Górniczej. Jest to już druga edycja projektu, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dąbrowskich szkół.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000144428

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika