• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000144775

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misją Fundacji "dla dobra dziecka" jest zapewnienie dzieciom i młodzieży pełnego fizycznego i psychicznego rozwoju oraz kształtowanie ich społecznych, obywatelskich i demokratycznych postaw. Wszelkie działania ukierunkowane są na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci spędzających swoje dzieciństwo w domach dziecka.

Wsparcie Fundacji skierowane jest także do młodzieży szczególnie uzdolnionej w dziedzinie literackiej, plastycznej i fotograficznej, która współtworzy młodzieżowe czasopismo "Głos młodzieży" i na jego łamach ma szansę na swobodną prezentację swoich poglądów.

Fundacja "ddd" dzieli się polskimi doświadczeniami w zakresie upowszechniania idei demokracji, swobód obywatelskich i wolności słowa z organizacjami i instytucjami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zapraszając do współpracy przy współtworzeniu czasopisma.

Misję swą Fundacja "ddd" realizuje dzięki zaangażowaniu swoich członków oraz osób i organizacji wspierających.

Prowadzone działania:
Wydawanie miesięcznika "Głos Młodzieży" (od lutego 2005 - "Pretext") w nakładzie 15.000 egzemplarzy, skierowanego do młodzieży ponadgimnazjalnej, nauczycieli i rodziców, współredagowanego przez młodzież, dystrybuowanego głównie na terenie Polski oraz Rosji (kilknaście egzemplarzy).
Prowadzenie programu szkolnej przedsiębiorczości, rozpoczętego kampanią w szkołach ponadgimnazjalnych pod nazwą "Moja pierwsza własna praca" oraz organizacja Spółdzielni Młodzieży Szkolnej - młodzież ponadgimnazjalna na terenie Polski - 1000 osób.
Ogólnopolski turniej 5-osobowych drużyn unihokeja dla dzieci z upośledzeniem umysłowym i niedosłyszących - 120 dzieci.
Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na rzecz mazowieckich domów dziecka (książki do szkoły, urządzenie kuchni, żywność, odzież)oraz rodzin ubogich.Opieka nad niepełnymi wielodzietnymi rodzinami.
W dniu 29 grudnia 2004r. Fundacja podpisała 3 umowy z Ministrem Gospodarki i Pracy na dofinansowanie następujących projektów, które będą realizowane przez Fundację w okresie luty - maj 2005:
1. "Promocja i rozwój spółdzielczej formy gospodarowania wśród młodzieży"
2. "Promocja i rozwój spółdzielczej formy gospodarowania wśród młodzieży. Szkolenie i doradztwo (woj… mazowieckie)" - szkolenie Jachranka k/Warszawy 18-20.03.2005
3. "Promocja i rozwój spółdzielczej formy gospodarowania wśród młodzieży. Szkolenie i doradztwo (woj… pomorskie)" - szkolenie Gdańsk - Orunia 4-6.03.2005
Elementy uzupełniające szkolenia i konsultacje: Podręcznik "Spółdzielcza forma gospodarkowania młodzieży - Krok po kroku", płyta CD zawierająca podręcznik oraz materiały szkoleniowe.
Punkty konsultacyjne dotyczące powyzszych projektów rozpoczną aktywną działaność w siedzibie Fundacji oraz u partnera w Gdańsku od marca 2005.
Prace przygotowawcze do otwarcia świetlicy socjo-terapeutycznej.
Rozpoczęcie prac projektowych związanych z wybudowaniem, na podarowanej przez osobę fizyczną działce,ośrodka leczenia zaburzen psycho-somatycznych.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000144775

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika