1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Rodzić po Ludzku
  KRS 0000150773

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Jesteśmy po to, żeby ciąża i poród były dobrym doświadczeniem dla każdej kobiety.

Słuchamy głosu kobiet, reagujemy gdy prawa okołoporodowe są łamane – piszemy skargi, chodzimy do sądu, sprawdzamy porodówki.

Na portalu Gdzierodzic.info ułatwiamy kobietom podjęcie przemyślanej decyzji – jak, z kim i gdzie chcą urodzić.

Dzięki nam ponad 10 tysięcy położnych lepiej rozumie jak przyjmować porody w sposób przyjazny dla matek i zgodny z ich wyborem.

Naszym celem jest, aby każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko w godnych warunkach, otoczona szacunkiem oraz troskliwą i uważną opieką ze strony personelu, przy wsparciu bliskich jej osób.

Naszą misją jest wzmocnienie i wspieranie kobiet w otwartym formułowaniu swoich potrzeb i domaganiu się respektowania swoich praw. Wnosimy ich doświadczenia do przestrzeni publicznej, ponieważ uważamy, że stosunek społeczeństwa do narodzin i macierzyństwa jest miarą wrażliwości społecznej.

Jak wykorzystamy 1%

Pieniądze z 1% przeznaczymy w tym roku na działania interwencyjne. 
Chcemy spotykać się z dyrekcjami i personelem szpitala, rozmawiać z nimi o koniecznych zmianach. Będziemy dalej monitorować szpitale, sprawdzać, jak realizują Standard Opieki Okołoporodowej, a tam, gdzie jest łamane prawo - interweniować.

Każdego dnia około 1000 kobiet w Polsce rodzi dziecko. Walczymy o to, by każda z nich była otoczona dobrą opieką i traktowana po ludzku. 

Pomóż nam i zmieniaj z nami polskie szpitale. Wesprzyj działania interwencyjne wobec placówek naruszających prawo.

Rozlicz się po ludzku!

Więcej o nas

Celem statutowym Fundacji Rodzić po Ludzku jest poprawa poziomu opieki okołoporodowej w placówkach położniczych w całej Polsce.

Od ponad dwudziestu lat w sposób ciągły prowadzimy działania rzecznicze, interwencyjne i edukacyjne skierowane do decydentów, aktywistów, personelu medycznego oraz kobiet i ich rodzin.

Działamy, aby:

 • potrzeby kobiet i ich rodzin były priorytetem dla opieki okołoporodowej w Polsce,
 • każda kobieta czuła się podmiotem opieki okołoporodowej i miała do niej łatwy dostęp,
 • dzieci przychodziły na świat w przyjaznym otoczeniu,
 • rodzice mogli liczyć na wsparcie w przeżywaniu swojego macierzyństwa i ojcostwa,
 • kobiety były świadome swych praw i domagały się ich przestrzegania,
 • szpitale informowały o swojej pracy i publikowały jej wyniki,
 • praktyka położnicza opierała się na wiarygodnych badaniach naukowych,
 • zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia były uwzględniane w praktyce polskich szpitali położniczych,
 • stworzono warunki dla istnienia i rozwoju pozaszpitalnych miejsc do porodu,
 • samodzielne i niezależne położne odgrywały główną rolę w opiece nad kobietą i noworodkiem.

Walka o Standardy Opieki Okołoporodowej

Nagłaśnianie wyników czterech edycji akcji Rodzić po Ludzku i działania rzecznicze stały się podstawą do powstania standardów opieki okołoporodowej wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Od momentu ich powstania w 2012 r. sprawdzamy ich realizację, a od końca 2016 r. dokładamy starań w celu ich utrzymania, do czego aktywizujemy obywateli i angażujemy liczne środki.

Kampanie Społeczne

Od lat Fundacja prowadzi kampanie społeczne. Jako pierwsza wniosła do przestrzeni publicznej tematy związane z prawami kobiet w opiece okołoporodowej - „Walczymy o normalność” (o prawach pacjenta), „Nie daj się naciąć” (przeciwko rutynowemu nacinaniu krocza), „Pozwólcie nam się przywitać” (o pierwszym kontakcie z dzieckiem), „Macierzyństwo bywa trudne” (o depresji poporodowej).

Edukacja

Prowadzimy szkolenia i bezpłatne konferencje dla personelu medycznego, studentów na temat wybranych aspektów medycznych, psychologicznych i socjologicznych. Organizujemy debaty, działania edukacyjne skierowane do kobiet. Wydajemy publikacje specjalistyczne oraz liczne materiały edukacyjne.

Strażnictwo

Od lutego 2018 r. prowadzimy stały monitoring opieki okołoporodowej z udziałem kobiet w całym kraju. Zebrane dzięki akcji „Głos matek ma moc zmiany” 15.000 ankiet pozwoliło na opracowanie raportu wnoszącego do przestrzeni publicznej temat przemocy na salach porodowych i oddziałach położniczych. Wyniki badania pokazały, że ponad połowa kobiet doświadcza na porodówkach nadużyć, a 17% przemocy (werbalnej, psychicznej lub fizycznej). Rozpoczęta dyskusja i działania rzecznicze są kontynuowane. Dzięki stałemu monitoringu możliwe jest szybsze diagnozowanie problemów, wskazywanie konkretnych szpitali łamiących prawo i podejmowanie interwencji w konkretnych placówkach. 

Od 1 stycznia 2019 r. Fundacja rozpoczęła realizację projektu Na Straży "rodzić po ludzku". W ramach projektu będziemy kontynuować działania związane z monitoringiem opieki okołoporodowej oraz rozpoczniemy działania rzecznicze z udziałem aktywistów lokalnych. W ramach projektu zamierzamy prowadzić działania na rzecz „rodzenia po ludzku” w szpitalach. Przewidujemy webinaria, szkolenia dla aktywistów, a także spotkania w szpitalach, rozmowy z dyrektorami, ordynatorami na temat tego co trzeba zmienić i jak to zrobić.

Wyróżniono nas

W 2015 roku Fundacja otrzymała nagrodę WHO za „szczególny wkład w rozwój działań na rzecz poprawy zdrowia”, a w 2016 roku nagrodę ONZ za „skuteczne rzecznictwo oraz wsparcie praw kobiet”.


 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000150773
 • Konto:79 156 0 00 13 2 353 7811 800 0 00 01
 • Adres:Warszawa, ul. Nowolipie 13/15
 • WWW:www.rodzicpoludzku.pl
 • E-mail:fundacja@rodzicpoludzku.pl
 • Telefon:22 8877876 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Fundacja Rodzić po Ludzku

  KRS 0000150773

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Rodzić po Ludzku

 • Jesteśmy po to, żeby ciąża i poród były dobrym doświadczeniem dla każdej kobiety.

  Słuchamy głosu kobiet, reagujemy gdy prawa okołoporodowe są łamane – piszemy skargi, chodzimy do sądu, sprawdzamy porodówki.

  Na portalu Gdzierodzic.info ułatwiamy kobietom podjęcie przemyślanej decyzji – jak, z kim i gdzie chcą urodzić.

  Dzięki nam ponad 10 tysięcy położnych lepiej rozumie jak przyjmować porody w sposób przyjazny dla matek i zgodny z ich wyborem.

  Naszym celem jest, aby każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko w godnych warunkach, otoczona szacunkiem oraz troskliwą i uważną opieką ze strony personelu, przy wsparciu bliskich jej osób.

  Naszą misją jest wzmocnienie i wspieranie kobiet w otwartym formułowaniu swoich potrzeb i domaganiu się respektowania swoich praw. Wnosimy ich doświadczenia do przestrzeni publicznej, ponieważ uważamy, że stosunek społeczeństwa do narodzin i macierzyństwa jest miarą wrażliwości społecznej.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pieniądze z 1% przeznaczymy w tym roku na działania interwencyjne. 
  Chcemy spotykać się z dyrekcjami i personelem szpitala, rozmawiać z nimi o koniecznych zmianach. Będziemy dalej monitorować szpitale, sprawdzać, jak realizują Standard Opieki Okołoporodowej, a tam, gdzie jest łamane prawo - interweniować.

  Każdego dnia około 1000 kobiet w Polsce rodzi dziecko. Walczymy o to, by każda z nich była otoczona dobrą opieką i traktowana po ludzku. 

  Pomóż nam i zmieniaj z nami polskie szpitale. Wesprzyj działania interwencyjne wobec placówek naruszających prawo.

  Rozlicz się po ludzku!

 • Więcej o nas

  Celem statutowym Fundacji Rodzić po Ludzku jest poprawa poziomu opieki okołoporodowej w placówkach położniczych w całej Polsce.

  Od ponad dwudziestu lat w sposób ciągły prowadzimy działania rzecznicze, interwencyjne i edukacyjne skierowane do decydentów, aktywistów, personelu medycznego oraz kobiet i ich rodzin.

  Działamy, aby:

  • potrzeby kobiet i ich rodzin były priorytetem dla opieki okołoporodowej w Polsce,
  • każda kobieta czuła się podmiotem opieki okołoporodowej i miała do niej łatwy dostęp,
  • dzieci przychodziły na świat w przyjaznym otoczeniu,
  • rodzice mogli liczyć na wsparcie w przeżywaniu swojego macierzyństwa i ojcostwa,
  • kobiety były świadome swych praw i domagały się ich przestrzegania,
  • szpitale informowały o swojej pracy i publikowały jej wyniki,
  • praktyka położnicza opierała się na wiarygodnych badaniach naukowych,
  • zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia były uwzględniane w praktyce polskich szpitali położniczych,
  • stworzono warunki dla istnienia i rozwoju pozaszpitalnych miejsc do porodu,
  • samodzielne i niezależne położne odgrywały główną rolę w opiece nad kobietą i noworodkiem.

  Walka o Standardy Opieki Okołoporodowej

  Nagłaśnianie wyników czterech edycji akcji Rodzić po Ludzku i działania rzecznicze stały się podstawą do powstania standardów opieki okołoporodowej wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Od momentu ich powstania w 2012 r. sprawdzamy ich realizację, a od końca 2016 r. dokładamy starań w celu ich utrzymania, do czego aktywizujemy obywateli i angażujemy liczne środki.

  Kampanie Społeczne

  Od lat Fundacja prowadzi kampanie społeczne. Jako pierwsza wniosła do przestrzeni publicznej tematy związane z prawami kobiet w opiece okołoporodowej - „Walczymy o normalność” (o prawach pacjenta), „Nie daj się naciąć” (przeciwko rutynowemu nacinaniu krocza), „Pozwólcie nam się przywitać” (o pierwszym kontakcie z dzieckiem), „Macierzyństwo bywa trudne” (o depresji poporodowej).

  Edukacja

  Prowadzimy szkolenia i bezpłatne konferencje dla personelu medycznego, studentów na temat wybranych aspektów medycznych, psychologicznych i socjologicznych. Organizujemy debaty, działania edukacyjne skierowane do kobiet. Wydajemy publikacje specjalistyczne oraz liczne materiały edukacyjne.

  Strażnictwo

  Od lutego 2018 r. prowadzimy stały monitoring opieki okołoporodowej z udziałem kobiet w całym kraju. Zebrane dzięki akcji „Głos matek ma moc zmiany” 15.000 ankiet pozwoliło na opracowanie raportu wnoszącego do przestrzeni publicznej temat przemocy na salach porodowych i oddziałach położniczych. Wyniki badania pokazały, że ponad połowa kobiet doświadcza na porodówkach nadużyć, a 17% przemocy (werbalnej, psychicznej lub fizycznej). Rozpoczęta dyskusja i działania rzecznicze są kontynuowane. Dzięki stałemu monitoringu możliwe jest szybsze diagnozowanie problemów, wskazywanie konkretnych szpitali łamiących prawo i podejmowanie interwencji w konkretnych placówkach. 

  Od 1 stycznia 2019 r. Fundacja rozpoczęła realizację projektu Na Straży "rodzić po ludzku". W ramach projektu będziemy kontynuować działania związane z monitoringiem opieki okołoporodowej oraz rozpoczniemy działania rzecznicze z udziałem aktywistów lokalnych. W ramach projektu zamierzamy prowadzić działania na rzecz „rodzenia po ludzku” w szpitalach. Przewidujemy webinaria, szkolenia dla aktywistów, a także spotkania w szpitalach, rozmowy z dyrektorami, ordynatorami na temat tego co trzeba zmienić i jak to zrobić.

  Wyróżniono nas

  W 2015 roku Fundacja otrzymała nagrodę WHO za „szczególny wkład w rozwój działań na rzecz poprawy zdrowia”, a w 2016 roku nagrodę ONZ za „skuteczne rzecznictwo oraz wsparcie praw kobiet”.

 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000150773
 • Konto:79 156 0 00 13 2 353 7811 800 0 00 01
 • Adres:Warszawa, ul. Nowolipie 13/15
 • WWW:www.rodzicpoludzku.pl
 • E-mail:fundacja@rodzicpoludzku.pl
 • Telefon:22 8877876
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00