• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Dobroczynne "Betlejem"
  KRS 0000152715

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a) opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo-adaptacyjną, pomoc duchową i także materialną osobom, rodzinom, środowiskom dotkniętym patologią, biednym, słabym, zagubionym, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie, materialnie, zdrowotnie i duchowo,
b) kształtowanie właściwych postaw i relacji obowiązujących w zdrowej społeczności, opartych na zasadach i wartościach chrześcijańskich.

2. Formy i metody realizacji:
a) poprzez system opieki, poradnictwa i wdrażania:
I) w dziedzinie materialnej
- żywienie, organizowanie stołówek, jadłodajni itp., rozdawnictwo gotowych artykułów żywnościowych,
- rozdzielnictwo odzieży, przedmiotów codziennego użytku, artykułów sanitarnych i higienicznych,
- organizowanie, finansowanie wypoczynku,
- ustanawianie stypendiów, darowizn dla uczniów, szkół, przedszkoli, domów opieki, rencistów, emerytów, chorych.
II) w dziedzinie opieki
- odwiedzanie chorych w domach, szpitalach, domach opieki, hospicjach,
- odwiedzanie uzależnionych w zakładach leczniczych,
- odwiedzanie bezdomnych w schroniskach,
- odwiedzanie domów dla samotnych matek,
- odwiedzanie domów wychowawczych dla młodzieży,
- opieka nad ludźmi słabymi i bezradnymi,
- opieka nad rodzinami patologicznymi.
III) w dziedzinie poradnictwa
- system poradni dla uzależnionych (narkomanów i alkoholików), trudnej młodzieży, rodzin zastępczych itp.
- poradnictwo prawne.
IV) w dziedzinie wychowawczo-adaptacyjnej
- pomoc w poszukiwaniu i ewentualnej organizacji miejsc pracy dla byłych alkoholików, narkomanów, więźniów oraz wdów, samotnych matek, inwalidów itp.
- organizowanie hosteli - schronisk dla bezdomnych i opuszczających zakłady karne oraz ośrodki lecznictwa odwykowego,
- organizowanie ośrodków terapeutycznych i resocjalizacyjnych dla ofiar patologii społecznej.

Prowadzone działania
Planowane i realizowane oferty programowe:
W roku 2007 Stowarzyszenie Dobroczynne "Betlejem" wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa - Wydział Spraw Społecznych realizuje projekt "Bezdomność - wspólna troska". Staramy się również o dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dla projektu "Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym "Betlejem - Zamkowa" w Krakowie".
Na rok 2008 przygotowujemy w ramach Konkursu Grantowego ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Krakowa dwa projekty: "Bezdomność - wspólna troska" będący kontynuacją projektu realizowanego od roku 2001 w ramach działań z zakresu pomocy społecznej i pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, oraz projekt "Chrześcijański Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych od Alkoholu i ich Rodzin "Nowa Nadzieja" w ramach działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000152715

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika