• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000152879

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Fundacja PROVENTUS jest organizacją pozarządową typu non-profit, prowadzącą działalność w sferze pożytku publicznego. Jej misją jest:
- wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych,
- promowanie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego,
- wspomaganie prac na rzecz dobra publicznego w zakresie oświaty, nauki, kultury, sztuki, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i opieki socjalnej, działalność charytatywna, pomoc humanitarna i społeczna,
- inicjowanie i wzmacnianie kontaktów z narodami i państwami Europy Środkowej i Wschodniej.

Do priorytetowych zadań Fundacji należy:
- wspieranie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju demokracji, rynku, nauki, kultury i sztuki w Polsce;
- działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ochrona zdrowia i życia oraz pomoc społeczna;
- wspieranie działań służących rozwojowi sektora małej i średniej przedsiębiorczości;
- wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego w zakresie przedsiębiorczości, aktywności obywatelskiej i samorządności;
- propagowanie dorobku kulturowego społeczności lokalnych i regionalnych;
- inicjowanie i umacnianie współpracy z państwami Europy Środkowej i Wschodniej zgodnie z wyżej wymienionymi celami.

Fundacja realizuje swoją misję i cele przez:
- inicjowanie i wspieranie (organizacyjnie, merytorycznie lub finansowo) programów badawczych, informacyjnych, stypendialnych i sponsorujących;
- organizowanie i sponsorowanie realizacji filmów, nagrań muzycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, wystaw, spotkań autorskich, odczytów, publikacji gazet, czasopism, książek, albumów, płyt, wydarzeń sportowych, wypraw, kursów i szkoleń;
- tworzenie instytucji ważnych dla przekazu wartości humanitarnych wynikających z celów Fundacji oraz rozpowszechnianie tych wartości przez radio, telewizję, prasę, szkoły, multimedia i Internet;
- udzielanie pomocy finansowej, merytorycznej i organizacyjnej oraz współpraca z placówkami naukowymi, instytucjami edukacyjnymi oraz innymi podmiotami, w tym osobami fizycznymi, a w szczególności z organizacjami pozarządowymi, działającymi na polu zbliżonym do celów Fundacji.
- ustanawianie i nadawanie własnych honorowych tytułów, odznak, medali i dyplomów oraz innych wyróżnień osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji misji Fundacji.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000152879

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika