• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000153196

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Najważniejszymi celami Stowarzyszenia określonymi przez Statut są:
- kompleksowa pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinom,
- praca na rzecz poprawy warunków ich życia,
- dążenie do wszechstronnego rozwoju ludzi z niepełnosprawnością intelektualną,
- możliwie najpełniejsza integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie.
Stowarzyszenie również może pomagać osobom z innymi rodzajami niepełnosprawności.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
- prowadzenie przedsięwzięć edukacyjnych, zarówno związanych z systemem szkolnym, jak też pozaszkolnym;
- propagowanie i wdrażanie różnorodnych form rehabilitacji,
- wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- przygotowanie do usamodzielniania się osób niepełnosprawnych,
- rozwijanie zainteresowań (kultura, sport, turystyka) i propagowanie twórczości osób niepełnosprawnych,
- zabieganie o różne formy mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych oraz popularyzację problemów związanych z niepełnosprawnością.

Ponadto Stowarzyszenie:
- zabiega o tworzenie korzystnych rozwiązań prawnych dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
- wdraża i propaguje nowe formy i metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
- kształtuje pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej,
- prowadzi turnusy rehabilitacyjne oraz wolontariat.

Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia, to:
- Organizowanie corocznych konferencji na temat zapobiegania marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych. W 2008 r. konferencja była połączona z warsztatami dla rodziców i opiekunów, którzy zastanawiali się nad planowaniem życia osoby niepełnosprawnej. Zarówno warsztaty jak też konferencję prowadził dr Andrzej Juros z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W warsztatach uczestniczyło także siedem osób niepełnosprawnych. Wnioski opracowane podczas tych zajęć dotyczyły przede wszystkim uwzględnienia potrzeb wyrażanych przez osoby niepełnosprawne oraz konieczności rozszerzenia współpracy z władzami samorządowymi.
- Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów.
- Prowadzenie we współpracy z Zespołem ds.. Wspomagania Rozwoju Dzieci Wymagających Specjalnej Opieki w Knurowie projektu rehabilitacji.
- Organizowanie rodzinnych turnusów rehabilitacyjnych oraz wycieczek edukacyjno-krajoznawczo-turystycznych.
- Prowadzenie cyklicznych zajęć teatralnych (z elementami logopedii, pantomimy, muzyki, plastyki), wzbogacone o wizyty w teatrach i filharmonii. Uczestnicy, to dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami oraz ich zdrowi koledzy. W ubiegłym roku zespół przygotował i wystawił inscenizację utworu p.t. „Kot w pustym mieszkaniu” Wisławy Szymborskiej.
- Gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych, dotyczących różnorodnych aspektów niepełnosprawności.
Zarząd Stowarzyszenia współpracuje z placówkami, zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi, stara się również o popularyzację spraw związanych z osobami niepełnosprawnymi oraz z działalnością Stowarzyszenia. Ponadto członkowie Stowarzyszenia i wolontariusze biorą udział w szkoleniach zewnętrznych, m.in.. W cyklu szkoleń dla organizacji pozarządowych, prowadzonych przez Fundację na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa (w ramach EFS- Kapitał Ludzki). W latach 2008 i 2009 ze Stowarzyszenia szkoliło się siedem osób.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000153196

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika