1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
  KRS 0000153196

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Najważniejszymi celami Stowarzyszenia określonymi przez Statut są:
- kompleksowa pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinom,
- praca na rzecz poprawy warunków ich życia,
- dążenie do wszechstronnego rozwoju ludzi z niepełnosprawnością intelektualną,
- możliwie najpełniejsza integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie.
Stowarzyszenie również może pomagać osobom z innymi rodzajami niepełnosprawności.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
- prowadzenie przedsięwzięć edukacyjnych, zarówno związanych z systemem szkolnym, jak też pozaszkolnym;
- propagowanie i wdrażanie różnorodnych form rehabilitacji,
- wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- przygotowanie do usamodzielniania się osób niepełnosprawnych,
- rozwijanie zainteresowań (kultura, sport, turystyka) i propagowanie twórczości osób niepełnosprawnych,
- zabieganie o różne formy mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych oraz popularyzację problemów związanych z niepełnosprawnością.

Ponadto Stowarzyszenie:
- zabiega o tworzenie korzystnych rozwiązań prawnych dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
- wdraża i propaguje nowe formy i metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
- kształtuje pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej,
- prowadzi turnusy rehabilitacyjne oraz wolontariat.

Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia, to:
- Organizowanie corocznych konferencji na temat zapobiegania marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych. W 2008 r. konferencja była połączona z warsztatami dla rodziców i opiekunów, którzy zastanawiali się nad planowaniem życia osoby niepełnosprawnej. Zarówno warsztaty jak też konferencję prowadził dr Andrzej Juros z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W warsztatach uczestniczyło także siedem osób niepełnosprawnych. Wnioski opracowane podczas tych zajęć dotyczyły przede wszystkim uwzględnienia potrzeb wyrażanych przez osoby niepełnosprawne oraz konieczności rozszerzenia współpracy z władzami samorządowymi.
- Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów.
- Prowadzenie we współpracy z Zespołem ds.. Wspomagania Rozwoju Dzieci Wymagających Specjalnej Opieki w Knurowie projektu rehabilitacji.
- Organizowanie rodzinnych turnusów rehabilitacyjnych oraz wycieczek edukacyjno-krajoznawczo-turystycznych.
- Prowadzenie cyklicznych zajęć teatralnych (z elementami logopedii, pantomimy, muzyki, plastyki), wzbogacone o wizyty w teatrach i filharmonii. Uczestnicy, to dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami oraz ich zdrowi koledzy. W ubiegłym roku zespół przygotował i wystawił inscenizację utworu p.t. „Kot w pustym mieszkaniu” Wisławy Szymborskiej.
- Gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych, dotyczących różnorodnych aspektów niepełnosprawności.
Zarząd Stowarzyszenia współpracuje z placówkami, zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi, stara się również o popularyzację spraw związanych z osobami niepełnosprawnymi oraz z działalnością Stowarzyszenia. Ponadto członkowie Stowarzyszenia i wolontariusze biorą udział w szkoleniach zewnętrznych, m.in.. W cyklu szkoleń dla organizacji pozarządowych, prowadzonych przez Fundację na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa (w ramach EFS- Kapitał Ludzki). W latach 2008 i 2009 ze Stowarzyszenia szkoliło się siedem osób.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000153196

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 • Więcej o nas

  Najważniejszymi celami Stowarzyszenia określonymi przez Statut są:
  - kompleksowa pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinom,
  - praca na rzecz poprawy warunków ich życia,
  - dążenie do wszechstronnego rozwoju ludzi z niepełnosprawnością intelektualną,
  - możliwie najpełniejsza integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie.
  Stowarzyszenie również może pomagać osobom z innymi rodzajami niepełnosprawności.

  Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
  - prowadzenie przedsięwzięć edukacyjnych, zarówno związanych z systemem szkolnym, jak też pozaszkolnym;
  - propagowanie i wdrażanie różnorodnych form rehabilitacji,
  - wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  - przygotowanie do usamodzielniania się osób niepełnosprawnych,
  - rozwijanie zainteresowań (kultura, sport, turystyka) i propagowanie twórczości osób niepełnosprawnych,
  - zabieganie o różne formy mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych oraz popularyzację problemów związanych z niepełnosprawnością.

  Ponadto Stowarzyszenie:
  - zabiega o tworzenie korzystnych rozwiązań prawnych dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
  - wdraża i propaguje nowe formy i metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
  - kształtuje pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej,
  - prowadzi turnusy rehabilitacyjne oraz wolontariat.

  Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia, to:
  - Organizowanie corocznych konferencji na temat zapobiegania marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych. W 2008 r. konferencja była połączona z warsztatami dla rodziców i opiekunów, którzy zastanawiali się nad planowaniem życia osoby niepełnosprawnej. Zarówno warsztaty jak też konferencję prowadził dr Andrzej Juros z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W warsztatach uczestniczyło także siedem osób niepełnosprawnych. Wnioski opracowane podczas tych zajęć dotyczyły przede wszystkim uwzględnienia potrzeb wyrażanych przez osoby niepełnosprawne oraz konieczności rozszerzenia współpracy z władzami samorządowymi.
  - Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów.
  - Prowadzenie we współpracy z Zespołem ds.. Wspomagania Rozwoju Dzieci Wymagających Specjalnej Opieki w Knurowie projektu rehabilitacji.
  - Organizowanie rodzinnych turnusów rehabilitacyjnych oraz wycieczek edukacyjno-krajoznawczo-turystycznych.
  - Prowadzenie cyklicznych zajęć teatralnych (z elementami logopedii, pantomimy, muzyki, plastyki), wzbogacone o wizyty w teatrach i filharmonii. Uczestnicy, to dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami oraz ich zdrowi koledzy. W ubiegłym roku zespół przygotował i wystawił inscenizację utworu p.t. „Kot w pustym mieszkaniu” Wisławy Szymborskiej.
  - Gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych, dotyczących różnorodnych aspektów niepełnosprawności.
  Zarząd Stowarzyszenia współpracuje z placówkami, zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi, stara się również o popularyzację spraw związanych z osobami niepełnosprawnymi oraz z działalnością Stowarzyszenia. Ponadto członkowie Stowarzyszenia i wolontariusze biorą udział w szkoleniach zewnętrznych, m.in.. W cyklu szkoleń dla organizacji pozarządowych, prowadzonych przez Fundację na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa (w ramach EFS- Kapitał Ludzki). W latach 2008 i 2009 ze Stowarzyszenia szkoliło się siedem osób.
 • KRS:0000153196
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00