• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych "Promyk"
  KRS 0000160511

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
- Wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży z upośledzeniem ruchowym i umysłowym.
- Pomoc w zakresie rehabilitacji, osobom pokrzywdzonym w wyniku wypadków komunikacyjnych.
- Wspomaganie realizacji zadań zakładów rehabilitacyjno-edukacyjnych i Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej w Szczytnie.
- Promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
- Współpraca z organizacjami o podobnym charakterze i podobnej działalności na terenie kraju i za granicą.

Prowadzone działania
Zakończyliśmy realizacje programu "Zbliżmy się do siebie". Adresatami tego programu było ok. 60 dzieci od 3 do 25 lat wraz z rodzicami z powiatu szczycieńskiego (ok.180 osób), duża stopa bezrobocia, dzieci pochodzą z wielodzietnych, biednych rodzin.
Czas programu 26.05.2004r. - 15.12.2004r.
Typy działań podjęte w programie:
- szkolenie dla opiekunów dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi
- terapia rehabilitacyjna
- animowanie działań samopomocy
Celem programu było:- nabycie szeregu umiejętności i aktywne uczestnictwo rodziców w stymulacji rozwoju swojego dziecka
- stworzenie grupy wsparcia dla rodziny dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

Stowarzyszenie "Promyk" realizuje następujące zadania:

1) Na rzecz osób poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych:
PROGRAM REHABILITACJI DOMOWEJ
Programem jest objęte aktualnie 2 osoby po ciężkich urazach czaszkowo- mózgowych. Program obejmuje rehabilitacje domową pacjenta oraz wsparcie rodziny.
Z pacjentem pracują:
- mgr. rehabilitacji ruchowej
- rehabilitant specjalista SI
- logopeda
W miarę potrzeb lekarze: neurolog, rehabilitant, i pracownik socjalny.

2) Na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
PROGRAMY Z ZAKRESU INTEGRACJI WSPARCIA SPOŁECZNEGO REAZLIOWANE WSPÓLNIE Z:
- PFRON
Program PARTNER -rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej-rehabilitacja psychofizyczna, edukacja w zakresie umiejętności niezbędnych w aktywnym życiu, indywidualne i grupowe zajęcia treningów umiejętności samoobsługi i innych umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.
- Wojewódzki Urząd Marszałkowski z woj. W-M (Wydział Polityki Społecznej)
"Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz wsparcie rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i sytuacjach kryzysowych.
- Kuratorium Oświaty w Olsztynie
"Pod kloszem jest nudno" - organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjno-rewalidacyjnych w celu rozwijania umiejętności i zaradności życiowej dzieci niepełnosprawnych-aktywizacja.
- Starostwo Powiatowe w Szczytnie -
"Daj szansę swojemu dziecku, jego rozwój zależy od Ciebie" -prowadzenie wykładów w Gminie Dźwierzuty i Rozogi dla rodziców dzieci i młodzieży na temat: "Zapobiegania wczesnym uszkodzeniom OUN" i "Promocja zachowań prozdrowotnych u kobiet w ciąży i matek".
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki-"Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej"
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013- "Rozbudowa i Wyposażenie Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego im. Jana Pawła II"
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii-zakup i montaż kolektorów dla Centrum"
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - "Podobni i Różni"

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000160511

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika