• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000167532

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
Kreowanie i kształcenie przyszłych Liderów, którzy poprzez swoje działania zapewnią silną i stabilną pozycję Polski na arenie międzynarodowej.
Forum Młodych Dyplomatów jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego, gromadzącą ludzi młodych, studentów ostatnich lat oraz absolwentów wielu polskich uczelni, którzy mają sprecyzowane ambicje zawodowe i swoją przyszłość wiążą z pracą w polskiej służbie zagranicznej. Większość członków zwyczajnych i tymczasowych członków FMD to osoby posiadające już doświadczenie w działalności krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych, pracownicy instytucji Unii Europejskiej lub polskiej administracji.

Celem naszym jest promowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, która zdobyta przez młodych ludzi ma im w przyszłości pomóc w zapewnieniu Polsce silnej i stabilnej pozycji na arenie międzynarodowej. Zamierzenia te realizujemy, poprzez spotkania z czołowymi postaciami międzynarodowej dyplomacji, warsztaty dyplomatyczne, specjalistyczne szkolenia językowe, udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach i spotkaniach studyjnych oraz przez działalność publicystyczną.

Prowadzone działania:

MŁODY KORPUS DYPLOMATYCZNY
Młody Korpus Dyplomatyczny to flagowy program Stowarzyszenia. Został on reaktywowany jesienią 2008 r. W jego ramach mieści się szereg projektów, których celem z jednej strony jest przygotowanie młodych adeptów dyplomacji do pracy w polskiej służbie zagranicznej, z drugiej natomiast nawiązywanie, utrzymywanie oraz rozwijanie kontaktów Stowarzyszenia z korpusem dyplomatycznym.
Celem programu jest realizowanie następujących zadań: obsługa delegacji zagranicznych składających wizyty w Polsce; organizacja wizyt studyjnych dla członków służby zagranicznej państw trzecich; organizacja spotkań kurtuazyjnych i roboczych Członków z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego; organizacja konferencji, targów, happeningów itp. promujących inne państwa; szkolenie Członków i zewnętrznych organizacji pozarządowych z zakresu protokołu dyplomatycznego i savoir vivre’u.
Główne działania programu. opierały się na realizacji trzech projektów (Inspiracje Kawowe, Pytanie do Ambasadora, I Ty możesz zostać dyplomatą!).

INSPIRACJE KAWOWE
W ramach projektu „Inspiracje Kawowe”, koordynowanego przez Michała Cisowskiego (październik 2008 - czerwiec 2009) i Żannę Grabianowską (czerwiec 2009 - do chwili obecnej), zorganizowano szereg spotkań z członkami korpusu dyplomatycznego bądź osobistościami związanymi z polską i zagraniczną dyplomacją.
Ponadto nawiązano współpracę z Dips Club oraz Diplomatic Luncheon, a także ustalono warunki realizacji projektu z ambasadami Estonii, Iranu, Iraku, Niemiec oraz Turcji. Członkowie wzięli również udział w obchodach świąt narodowych Cypru, Ukrainy, Turcji oraz w imprezach okolicznościowych Prezydencji unijnych.

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ DYPLOMATĄ!
Projekt „I Ty możesz zostać dyplomatą!” ma na celu podnoszenie kwalifikacji Członków oraz innych organizacji poprzez organizację szkoleń z zakresu protokołu dyplomatycznego, savoir vivre`u, sztuki negocjacji, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej itp. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem szerokiego pakietu szkoleń. Dotychczas zorganizowano kilka szkoleń w Przedstawicielstwach Regionalnych FMD m.in. dla warszawskich studentów: "Rekrutacja do służby zagranicznej" (maj 2009) oraz „Korespondencja dyplomatyczna w praktyce“ (październik 2009).

KURIER DYPLOMATYCZNY
Kurier Dyplomatyczny jest projektem wydawniczym Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów. Periodyk ten, funkcjonujący od 2009 r., jest wydawnictwem ciągłym, legitymującym się numerem ISSN 2081 3007. Obecnie, Kurier Dyplomatyczny publikowany jest w wersji elektronicznej na stronie www.kurierdyplomatyczny.pl.
Głównym celem przyświecającym wydawnictwu od początków jego istnienia jest stworzenie platformy wymiany myśli, dzięki której młodzi profesjonaliści mogą realizować swoje pasje i swobodnie dzielić się z szerszym gronem odbiorców swoim doświadczeniem i poglądami na sprawy międzynarodowe.
We współczesnym świecie, gdzie najczęściej nie ma miejsca na eksperckie refleksje, rzeczowa analiza faktów oraz niezależna, wolna od nacechowanych politycznie preferencji, ocena, stają się niezwykle cenne. Zwieńczeniem misji Kuriera Dyplomatycznego jest zatem medium, które uzyskuje szerokie pole oddziaływania na społeczeństwo, zachowując przy tym obiektywizm oraz najwyższy poziom merytoryczny przedstawianych materiałów.
Główną grupą odbiorców czasopisma są członkowie korpusu dyplomatycznego, urzędnicy administracji publicznej, pracownicy fundacji i organizacji pozarządowych, nauczyciele akademiccy, studenci oraz absolwenci szkół wyższych, a także przedsiębiorcy.
W dotychczasowej historii wydawnictwa gośćmi Kuriera Dyplomatycznego były już takie osobistości jak: były prezydent Republiki Litewskiej, Jego Ekscelencja Valdas Adamkus; Dyrektor Generalny Asia-Europe Foundation (ASEF) - Ambasador Dominique Girard; wybitny polski dyplomata Jan Wojciech Piekarski; Ambasador Meksyku w Polsce, Raphael Steger Cataño oraz Prezes Centrum Strategii Europejskiej DemosEUROPA - Paweł Świeboda.

MIĘDZYNARODOWY WOLONTARIAT FMD
Celem Międzynarodowego Wolontariatu FMD jest promowanie zaangażowania społecznego przez wolontariat za granicą. Większość działań Międzynarodowego Wolontariatu FMD skupia się na programie „Młodzież w działaniu” Unii Europejskiej, a przede wszystkim na Akcji 2. - Wolontariacie Europejskim (EVS), który umożliwia młodym ludziom wyjazd w charakterze wolontariuszy m.in. do krajów UE.

WspółPRAWNI - PORADNIA PRAWNA DLA CUDZOZIEMCÓW
Grupa Prawna FMD, przeprowadziła dotychczas działania skoncentrowane na rozwijaniu potencjału Poradni Prawnej dla Cudzoziemców FMD.
Zarówno rodzaj spraw jak i region pochodzenia beneficjentów Poradni Prawnej dla Cudzoziemców pozostaje niezmienny na przestrzeni ostatnich trzech lat. Obserwacje poczynione w tym czasie utwierdzają w przekonaniu, że najczęściej cudzoziemcy napotykają na problemy prawne w sprawach legalizacji pobytu (uzyskanie zezwolenia na pobyt w Polsce, strefie Schengen, przedłużenie zezwolenia na pobyt i pracę, uzyskanie obywatelstwa itp.), małżeńskich (kwestie związane z jego zawarciem, rozdziałem majątku, itp.), spadkowych (zarówno w Polsce i zagranicą), rodzicielskich (opieka nad dziećmi, uznanie dziecka, itp.). Wymaga podkreślenia również fakt, że blisko 70% beneficjentów Poradni Prawnej dla Cudzoziemców to obywatele Europy Wschodniej (Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini).

BIURO KARIER FMD
Z początkiem 2007 r. uruchomione zostało Biuro Karier FMD. Jest to elitarny serwis, pomagający wyszukać atrakcyjne oferty pracy, staży i praktyk w polskich i zagranicznych instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach, oferujący kompleksową pomoc na początku kariery zawodowej Członkom, a także uczestnikom i absolwentom wszystkich edycji Akademii Młodych Dyplomatów i szkoleń weekendowych organizowanych w jej ramach.

PROGRAM WSCHODNI FMD
Przedmiotem powstałego w 2006 r. Programu Wschodniego FMD jest polityka i kultura w Rosji,
na Ukrainie i Białorusi. Do jego głównych założeń należy promowanie wiedzy oraz pozytywnego, lecz zawsze obiektywnego, obrazu wschodnich sąsiadów Polski w naszym kraju. W ramach Programu Wschodniego FMD organizowane są konferencje, seminaria i spotkania poświęcone tematyce wschodniej.
Głównym projektem zrealizowanym w ramach Programu Wschodniego FMD jest projekt „EUROBUS”. Odbyły się już trzy edycje tego projektu: w roku 2007, 2009 i 2010, podczas których 15 - osobowa grupa młodych ludzi (Niemców, Polaków oraz Ukraińców), w ciągu dwóch tygodni podróżowania po Ukrainie, odbyła szereg spotkań z młodzieżą i przeprowadziła nieformalne dyskusje na temat euro-integracyjnych problemów Ukrainy. Trzecia edycja: „Eurobus 3. Activating Communities” trwała od 6 do 28 maja 2010 r.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000167532

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika