• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu
  KRS 0000171499

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest opieka, doradztwo, praca wychowawczo-adaptacyjna, pomoc materialna osobom, rodzinom, środowiskom dotkniętym patologią, biednym, niepełnosprawnym, słabym, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie, materialnie i zdrowotnie.
Celem działania Stowarzyszenia jest tworzenie warunków na rzecz wyrównywania szans, przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i zawodowym oraz wspierania ich rodzin.

Prowadzone działania
1. Zmniejszenie skali ubóstwa osób i rodzin
Stowarzyszenie jest uczestnikiem programu Unii Europejskiej PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”, dzięki czemu ok. 350 rodzin z terenu Gminy Olkusz systematycznie otrzymuje pomoc materialną.
2. Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu rodzin i dzieci, przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób starszych, propagowanie tradycji i więzi rodzinnych, wspieranie rodzin w zakresie opieki i wychowania.
Prowadzenie Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej dla dzieci w wieku 9-13 lat.
3. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, wyjście z izolacji dzieci niepełnosprawnych, utworzenie grupy wsparcia dla rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym, realizowane poprzez projekty grantowe.
Utworzenie bazy dydaktycznej i terapeutycznej powszechnie dostępnej w formie Sali Doświadczania Świata „Snoezelen”. W specjalnie wyposażonym pomieszczeniu, podopieczni mogą aktywizować różne zmysły, które pozwolą odbierać otaczający świat w sposób prawidłowy, relaksować, wyciszać.
4. Profilaktyka uzależnień, polityka prozdrowotna
Stowarzyszenie udziela pomocy finansowej chorym dzieciom.
Ze względu na pogłębiające się problemy wśród dzieci i młodzieży związane z uzależnieniami i przejawami agresji i przemocy, Stowarzyszenie zrealizowało programy, których celem było tworzenie społecznej atmosfery przeciwdziałającej nałogom i uzależnieniom.
5. Wyrównywanie szans edukacyjnych
Od kilku lat Stowarzyszenie prowadzi program stypendialny „Dla najlepszych” wspierając materialnie wybitnie uzdolnionych studentów w pierwszych latach edukacji uniwersyteckiej.
6. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi
Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" wraz z partnerem Urzędem Miasta i Gminy Olkusz prowadzi „Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych "Pomost” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Wolontariat
Prowadzenie „Centrum Wolontariatu” w Olkuszu
Stowarzyszenie organizuje corocznie targi wolontariatu w ramach programu „Potrzebujesz mnie więc jestem”.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000171499

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika