• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000208835

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Opracowane programy działania Fundacji, dzięki ofiarności naszych darczyńców, będą mogły przyjąć realne kształty i znacząco przyspieszyć osiągnięcie fundamentalnego celu Ruchu, jakim jest uchwalenie przez Sejm RP większościowej ordynacji opartej o jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach posłów do Sejmu.

Prowadzone działania
Programy Fundacji im. J. Madisona
1. Sfera edukacyjno - oświatowa, opiera się na następujących Programach:
Program "JOW na lekcji WOS";
- lekcje edukacyjne o JOW w gimnazjach i liceach;
Program "Student a JOW";
- panele edukacyjno-dyskusyjne w środowisku akademickim,
Program "Kaganek Oświaty - JOW";
- prelekcje i dyskusje w różnych środowiskach.
Program "Kluby Madisona";
- stałe miejsca dyskusyjne, (wybrane puby, kawiarnie etc.) o stałych porach.
2. Sfera informacyjno - wydawnicza, opiera się na następujących Programach:
Program "Propaganda JOW";
- opracowanie i kolportaż materiałów propagandowo- informacyjnych na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych.
Program "Debata o JOW"
- organizacje spotkań, konferencji, dyskusji, debat, sesji, wywiadów itp.
3. Sfera badań społecznych, opiera się na następujących Programach:
Program "Przed referendum o JOW ?" (Czy już referendum ?);
- badanie opinii publicznej w aspekcie wiedzy o JOW;
Program "Poseł a JOW";
- badanie wiedzy o JOW wśród posłów i senatorów.
4. Sfera legislacyjna i prac naukowych, opiera się na następujących Programach:
Program "Ordynacja JOW";
- współudział w udoskonalaniu projektu ordynacji wyborczej do Sejmu RP opartej na JOW.
Program "Magister a JOW";
- konkurs prac magisterskich o JOW.
Program "Doktor a JOW";
- wspieranie i publikacja rozpraw doktorskich o JOW.
oraz
Program "Media";
- wspieranie / sponsorowanie, organizacja, aktywne uczestnictwo itp. znaczących wydarzeń medialnych, oraz inspirowanie środowisk opiniotwórczych;
Program "woJOWnik";
- wspieranie / sponsorowanie, organizacja, aktywne uczestnictwo itp. w inicjatywach Ruchu Obywatelskim na rzecz JOW.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000208835

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika