• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000214730

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misją Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL jest szerzenie wiedzy na temat problemów społecznych oraz działalność profilaktyczna w tym zakresie.
Najważniejszym polem działania jest terenowa praca socjalna czyli steerworking. Prowadzona jest środowisku otwartym to znaczy na ulicach, podwórkach, skwerach. CPES Parasol był pionierem tych działań w Polsce. Pracownicy docierają do miejsc pracy/spotkań odbiorców programu, gdzie prowadzą edukację, informują o formach dostępnej pomocy i udzielają wsparcia w sytuacjach trudnych.
Adresaci to osoby dyskryminowane, wykluczone społecznie, znajdujące się niejednokrotnie w stanie silnego kryzysu, marginalizowane, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, osób świadczących usługi seksualne czy uzależnionych.

Dyżury trenowe odbywają się o stałych godzinach w określonych dniach. Pracownicy systematycznie zabiegają o nowe kontakty w środowiskach beneficjentów naszych programów oraz podtrzymują dotychczas nawiązane.

Działania prowadzone są na terenie Gminy Kraków w sposób ciągły od dnia rejestracji to jest od 2004 roku.

Ponadto CPES Parasol rozwija współpracę z władzami lokalnymi na przykład poprzez wsparcie merytoryczne akcji „Dając pieniądze odbierasz dzieciństwo”. Środowiskiem akademickim dając poparcie nowo tworzonemu kierunkowi Praca Socjalna na Uniwersytecie Jagielloński, Instytut Socjologii.

CPES Parasol jest założycielem i aktywnie uczestniczy w działaniach Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich - OSOS.

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL w ramach programu Rakowicka 10 kieruje swoje działania do dzieci i młodzieży. Beneficjentami programu są tak zwane „dzieci ulicy”, to osoby do 18 roku życia, które większość swojego wolnego czasu spędzają na ulicy podejmując działania, zagrażające ich prawidłowemu rozwojowi społecznemu.
Dzięki pracy streetworkerów (pracowników terenowych) rekrutowane są osoby do udziału w programie. Tworzone są grupy, w których prowadzone są działania o charakterze profilaktycznym i wychowawczym. Dzieci uczęszczające na zajęcia grupowe poznają nowe formy spędzania wolnego czasu, organizowane są wyjścia do miejsc do których ze względu na swój niski status materialny nie mają dostępu. Równolegle do pracy terenowej, prowadzone jest Centrum Izaaka 5, w którym beneficjenci mogą bezpiecznie i kreatynie spędzić czas.

Poprzez bliski i intensywny kontakt z dziećmi, otwiera się możliwość do pracy z rodzinami beneficjentów. Otwiera się możliwość do pomocy rodzinie, które w dużej mierze są nie wydolne wychowawczo, rodzicie często są bezrobotni i nie poradni życiowo. Dzięki pracy z rodzinami możliwa jest zmiana sytuacji życiowej dziecka. Oprócz tego prowadzone są działania skierowane do instytucji, z których korzystają beneficjenci, często ma to charakter mediacji między instytucją a beneficjentem.

Dzięki zintegrowanym i kompleksowym działaniom skierowanym bezpośrednio na dzieci, ich rodziny i instytucje, jest możliwa realna zmiana sytuacji dziecka. Beneficjenci wykazują zmniejszenie działań im zagrażających, zaczynają korzystać z miejsc, które są dla nich przeznaczone (kluby młodzieżowe, świetlice) gdzie mogą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.

Obecnie CPES Parasol realizuje następujące działania:
-Program Parasol Uliczny - terenowy program nakierowany na przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu kobiet (realizowany od 1998);
-Program Więzienny - program edukacyjno-terapeutyczny skierowany do osób uzależnionych przebywających w zakładzie karnym (realizowany od 1998);
-Program Rakowicka 10 - terenowo-stacjonarny program skierowany do dzieci i młodzieży.
-Parasol Praca Przyszłość - Podmiot Ekonomii Społecznej.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000214730

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika