• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000220077

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
- Wspieranie ochrony i rozwoju zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego, duchowego i publicznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
- pomoc dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych,
- wyrównywanie szans i kompensowanie deficytów rozwojowych, edukacyjnych, społecznych i emocjonalnych dzieci i młodzieży,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- pomoc ofiarom przemocy i sprawcom przemocy,
- dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowości oraz prawidłowego rozwoju emocjonalnego i psychicznego dzieci i młodzieży,
- przeciwdziałanie patologicznym uzależnieniom od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, szerzącym się wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- udzielanie wszechstronnej pomocy osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzinom,
- wypracowanie skutecznych metod przeciwdziałania szerzeniu się uzależnień,
- upowszechnianie wiedzy o negatywnych skutkach uzależnień, o ich przyczynach, sposobach zapobiegania i leczenia oraz o chorobie AIDS,
- działania propagujące zdrowy styl życia oraz upowszechnianie wiedzy na temat ekologii,
- rozwijanie współpracy z władzami i z organami administracji państwowej w zakresie zwalczania i zapobiegania uzależnieniom, przemocy, wykluczeniu społecznemu oraz w zakresie pomocy społecznej,
- wspólne podejmowanie przedsięwzięć z organami władz i administracji państwowej i organizacjami społecznymi, a także organizowanie akcji charytatywnych oraz różnorodnych form społecznych i instytucjonalnych działań dla zwalczania zjawiska uzależnień oraz patologii społecznych,
- działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
- działania na rzecz upowszechniania tradycji narodowych, kultury, świadomości obywatelskiej i europejskiej,
- propagowanie tolerancji oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- organizowanie różnych form wypoczynku dla osób objętych celami Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
- prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym
- realizacja różnorodnych inicjatyw promujących zabytkowe osiedle Księży Młyn w Łodzi

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.



  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000220077

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika