1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Integracyjne Działające na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Tacy Sami"
  KRS 0000220682

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, edukacji, rehabilitacji i kultury i sportu w tym m.in.:
-stwarzanie warunków do stymulacji rozwoju poprzez: odpowiednia opiekę, leczenie, usprawnianie i edukację, uczestnictwo w kulturze, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, krzewienie idei samopomocy
-organizowanie placówek opiekuńczych, ośrodków wsparcia
-inicjowanie wzajemnej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych
-szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat integracji i pomocy niepełnosprawnym oraz kształcenie osób zainteresowanych tą problematyką
-promocja terapii i pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
-rehabilitację osób niepełnosprawnych
-organizowanie turnusów, warsztatów, kursów
-prowadzenie lub wspieranie klubów, grup wsparcia
-poradnictwo dla osób indywidualnych, stowarzyszeń i in.
-wydawanie publikacji
-projektowanie i produkcja pomocy terapeutycznych
-prowadzenie działalności gospodarczej

Zadania realizowane przez Stowarzyszenie Integracyjne "Tacy Sami" na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin:

1. Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
Formy realizacji:
- prowadzenie rehabilitacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych we własnym Ośrodku Rehabilitacyjnym
- organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie terapii pedagogicznej,
- realizowanie programów profilaktycznych,
- prowadzenie zajęć rozwijających umiejętność samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie grup wsparcia.
Efekty prowadzonych działań
- poprawa stanu zdrowia, kondycji fizycznej osób niepełnosprawnych,
- zwiększanie szans edukacyjnych,
- rozwój zdolności i zainteresowań

2. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.
Formy realizacji:
- organizowanie imprez wyjazdowych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, biwaków,
- korowód jesienny, tradycyjny przemarsz ulicami naszego miasta, służący szeroko pojętej integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, połączony z występami artystycznymi dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, piknikiem integracyjnym,
- organizowanie bali charytatywnych, z których dochód zasila zadania statutowe
- coroczna Zabawa Choinkowa dla dzieci i młodzieży, paczki, poczęstunek, zabawa taneczna,
- piknik letni na placu przy Ośrodku Rehabilitacyjno Adaptacyjnym.
Efekty prowadzonych działań
- poprawa kondycji psychicznej i fizycznej osób niepełnosprawnych,
- zmiana postrzegania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej
- zwiększanie poczucia własnej wartości,
- zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych,
- propagowanie idei integracji w lokalnej społeczności,
- włączanie osób niepełnosprawnych w szeroko pojęte życie społeczne.

3. Wydawanie publikacji i materiałów instruktażowych dla osób niepełnosprawnych.
Formy realizacji:
- wydawanie folderów informacyjnych, programów działania, biuletynów
- wydawanie folderu Stowarzyszenia,
- wydanie zaktualizowanego informatora dla osób niepełnosprawnych.
Efekty prowadzonych działań
- systematyczne zwiększanie poziomu doinformowania społeczeństwa o problemie niepełnosprawności,
- upowszechnianie informacji przydatnych dla osób niepełnosprawnych.
- prezentowanie i upowszechnianie wartości wypracowanych w czasie pracy, obcowania z osobami niepełnosprawnymi wśród społeczności lokalnej,
- wzrost samoświadomości ludzi z bezpośredniego otoczenia osób niepełnosprawnych.

4. Przewóz osób niepełnosprawnych, Stowarzyszenia posiada odpowiednio wyposażony
samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.
Formy realizacji:
- dowożenie dzieci i młodzieży do przedszkoli, szkół i gimnazjów na terenie gminy,
- transport osób niepełnosprawnych na terenie gminy,
- dostarczanie posiłków dla osób niepełnosprawnych.
Efekty prowadzonych działań
- zapewnienie udziału w zajęciach rehabilitacyjnych, zawodach sportowych,
- umożliwienie dzieciom i młodzieży udziału w paraolimpiadach, konkursach tańca na wózkach, itp.

5. Wymiana doświadczeń i realizacja projektów z partnerami w kraju i zagranicą.
Formy realizacji:
- organizowanie szkoleń i konferencji z udziałem organizacji pozarządowych, krajowych i zagranicznych,
- organizowanie praktyk w innych placówkach, o podobnym rodzaju działalności,
- współpraca z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.
Efekty prowadzonych działań
- zdobywanie nowych doświadczeń, korzystanie z dobrych doświadczeń innych,
- wzrost świadomości i wiedzy ludzi bezpośrednio zaangażowanych w pracę z osobami niepełnosprawnymi.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000220682

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Integracyjne Działające na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Tacy Sami"

 • Więcej o nas

  Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, edukacji, rehabilitacji i kultury i sportu w tym m.in.:
  -stwarzanie warunków do stymulacji rozwoju poprzez: odpowiednia opiekę, leczenie, usprawnianie i edukację, uczestnictwo w kulturze, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, krzewienie idei samopomocy
  -organizowanie placówek opiekuńczych, ośrodków wsparcia
  -inicjowanie wzajemnej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych
  -szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat integracji i pomocy niepełnosprawnym oraz kształcenie osób zainteresowanych tą problematyką
  -promocja terapii i pracy z osobami niepełnosprawnymi.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
  -rehabilitację osób niepełnosprawnych
  -organizowanie turnusów, warsztatów, kursów
  -prowadzenie lub wspieranie klubów, grup wsparcia
  -poradnictwo dla osób indywidualnych, stowarzyszeń i in.
  -wydawanie publikacji
  -projektowanie i produkcja pomocy terapeutycznych
  -prowadzenie działalności gospodarczej

  Zadania realizowane przez Stowarzyszenie Integracyjne "Tacy Sami" na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin:

  1. Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
  Formy realizacji:
  - prowadzenie rehabilitacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych we własnym Ośrodku Rehabilitacyjnym
  - organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
  - prowadzenie terapii pedagogicznej,
  - realizowanie programów profilaktycznych,
  - prowadzenie zajęć rozwijających umiejętność samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  - prowadzenie grup wsparcia.
  Efekty prowadzonych działań
  - poprawa stanu zdrowia, kondycji fizycznej osób niepełnosprawnych,
  - zwiększanie szans edukacyjnych,
  - rozwój zdolności i zainteresowań

  2. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.
  Formy realizacji:
  - organizowanie imprez wyjazdowych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, biwaków,
  - korowód jesienny, tradycyjny przemarsz ulicami naszego miasta, służący szeroko pojętej integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, połączony z występami artystycznymi dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, piknikiem integracyjnym,
  - organizowanie bali charytatywnych, z których dochód zasila zadania statutowe
  - coroczna Zabawa Choinkowa dla dzieci i młodzieży, paczki, poczęstunek, zabawa taneczna,
  - piknik letni na placu przy Ośrodku Rehabilitacyjno Adaptacyjnym.
  Efekty prowadzonych działań
  - poprawa kondycji psychicznej i fizycznej osób niepełnosprawnych,
  - zmiana postrzegania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej
  - zwiększanie poczucia własnej wartości,
  - zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych,
  - propagowanie idei integracji w lokalnej społeczności,
  - włączanie osób niepełnosprawnych w szeroko pojęte życie społeczne.

  3. Wydawanie publikacji i materiałów instruktażowych dla osób niepełnosprawnych.
  Formy realizacji:
  - wydawanie folderów informacyjnych, programów działania, biuletynów
  - wydawanie folderu Stowarzyszenia,
  - wydanie zaktualizowanego informatora dla osób niepełnosprawnych.
  Efekty prowadzonych działań
  - systematyczne zwiększanie poziomu doinformowania społeczeństwa o problemie niepełnosprawności,
  - upowszechnianie informacji przydatnych dla osób niepełnosprawnych.
  - prezentowanie i upowszechnianie wartości wypracowanych w czasie pracy, obcowania z osobami niepełnosprawnymi wśród społeczności lokalnej,
  - wzrost samoświadomości ludzi z bezpośredniego otoczenia osób niepełnosprawnych.

  4. Przewóz osób niepełnosprawnych, Stowarzyszenia posiada odpowiednio wyposażony
  samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.
  Formy realizacji:
  - dowożenie dzieci i młodzieży do przedszkoli, szkół i gimnazjów na terenie gminy,
  - transport osób niepełnosprawnych na terenie gminy,
  - dostarczanie posiłków dla osób niepełnosprawnych.
  Efekty prowadzonych działań
  - zapewnienie udziału w zajęciach rehabilitacyjnych, zawodach sportowych,
  - umożliwienie dzieciom i młodzieży udziału w paraolimpiadach, konkursach tańca na wózkach, itp.

  5. Wymiana doświadczeń i realizacja projektów z partnerami w kraju i zagranicą.
  Formy realizacji:
  - organizowanie szkoleń i konferencji z udziałem organizacji pozarządowych, krajowych i zagranicznych,
  - organizowanie praktyk w innych placówkach, o podobnym rodzaju działalności,
  - współpraca z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.
  Efekty prowadzonych działań
  - zdobywanie nowych doświadczeń, korzystanie z dobrych doświadczeń innych,
  - wzrost świadomości i wiedzy ludzi bezpośrednio zaangażowanych w pracę z osobami niepełnosprawnymi.
 • KRS:0000220682
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00