1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Wyspy Szczęśliwe
  KRS 0000225443

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc dzieciom leczonym w klinice onkologii i hematologii USD


Niesienie pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi leczonymi w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, prowadzi swoją działalność zdobywając fundusze wspomagające zaopatrzenie w bardzo drogie leki i specjalistyczną aparaturę, niezbędne w leczeniu dzieci chorych na białaczkę i inne nowotwory. Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie obejmuje leczeniem każdego roku ponad 100 dzieci z nowo rozpoznaną chorobą nowotworową, przede wszystkim z regionu południowej Polski. Dzięki postępom medycyny coraz więcej dzieci można wyleczyć (obecnie około 70 %), lecz skuteczna terapia chorób nowotworowych jest niezmiernie kosztowna i długotrwała. Koszt wyleczenia jednego dziecka z choroby nowotworowej zależy od rodzaju nowotworu oraz jego rozsiewu i wynosi od 50 000 zł do 300 000 zł. Otrzymywane środki z budżetu są niewystarczające, a w onkologii nie można stosować półśrodków. Dlatego też, Fundacja podejmuje wszechstronne starania, aby zapewnić dostęp do najbardziej efektywnej terapii, wszystkim dzieciom chorym na nowotwory, leczonym w krakowskiej Klinice.
 

Jak wykorzystamy 1%

Refundacja leczenia niestandardowego dzieci z chorobą nowotworową w Polsce i za granicą. Zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Więcej o nas

Wśród przyczyn zgonów u dzieci powyżej pierwszego roku życia nowotwory zajmują drugie miejsce po zatruciach, wypadkach i urazach. Z tego powodu stanowią istotny problem w medycynie wieku rozwojowego. Dzięki postępom medycyny coraz więcej dzieci (obecnie ponad 75%) może być wyleczonych. Z każdym rokiem zwiększa się liczba pacjentów wyleczonych w dzieciństwie z nowotworu. Również w naszym kraju żyje wiele osób wyleczonych w dzieciństwie z nowotworów, którzy kontynuują naukę, kończą studia, zdobywają zawód, pracują, zakładają rodziny, stanowią w pełni sprawnych obywateli.

Skuteczne leczenie choroby nowotworowej jest bardzo kosztowne. Koszt wyleczenia jednego dziecka z choroby nowotworowej zależy od rodzaju nowotworu oraz jego rozsiewu i wynosi od 50 000,-zł do 300 000,-zł. Otrzymywane środki z budżetu są niewystarczające, a w onkologii nie można stosować półśrodków.

Dzieci w trakcie – nierzadko długotrwałego – leczenia:

 • uczą się trudnej roli dobrego pacjenta,
 • podejmują wyzwania stawiane im przez zagrażającą życiu chorobę,
 • bawią się i/lub kontynuują naukę,
 • są małymi bohaterami.

„Czasem aż trudno pojąć jak wiele można znieść i wyjść z tego, nie tylko bez szkody, ale jeszcze wzbogaconym duchowo, jeżeli próbuje się mimo wszystko wygrać”. 

Szczególnie wokół ciężko chorego dziecka powstaje mobilizacja pozytywnych uczuć, życzliwości i cierpliwości. Troska o losy dzieci z chorobą nowotworową stanowi o potrzebie dodatkowych starań. To dlatego w 1986 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe”, które z czasem przeobraziło się w Fundację Przyjaciół Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe” (1992 r.), a potem – w związku z staraniami o uzyskanie statutu organizacji pożytku publicznego – w Fundację na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe” (2004 r. – do chwili obecnej). W 2005 r. Fundacja otrzymała statut organizacji pożytku publicznego.

Dzięki ofiarności Dobroczyńców zebrane fundusze przeznaczono m.in. na:

 • zakup leków,
 • zakup sprzętu medycznego,
 • pompy infuzyjne,
 • mikroskopy,
 • kardiomonitory,
 • pulsoksymetry,
 • dofinansowanie kolonii zdrowotnych dla dzieci i hotelu dla rodziców,
 • wyposażenie pracowni planowania Zakładu Radioterapii,
 • remont i modernizację oraz sukcesywne wyposażenie Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Dlatego też podejmowane są wszechstronne starania, aby wszystkim dzieciom chorym na nowotwory, leczonym w krakowskiej Klinice, zapewnić dostęp do najbardziej efektywnej terapii. Przeprowadzenie optymalnego sposobu leczenia nie byłoby możliwe bez wsparcia ludzi dobrego serca.

Prowadzone działania
1. Działania popularyzujące ideę działalności fundacji w prasie, radiu, TV
2. Rozsyłanie apeli z prośbą o pomoc finansowa do firm itp.
3. Bale charytatywne połączone z aukcją na rzecz fundacji
4. Aukcje podarowanych przez artystów prac w czasie wernisaży na wieczorach czwartkowych w hotelu "Elektor", jak również aukcje prac wykonanych przez małych pacjentów
5. Zakup bardzo drogich leków, sprzętu medycznego, wykonywanie badań
6. Lokaty terminowe bonów skarbowych
7. Poszukiwanie sponsorów podczas spotkań z Polonią
8. Finansowanie przeszczepów w kraju i leczenia zagranicą
9. Dotowanie hostelu w Krakowie dla rodziców
10. Pomoc w sprawowaniu opieki nad pacjentami wyleczonymi z chorób nowotworowych
11. Dofinansowanie wydatków na modernizację pomieszczeń i urządzeń
12. Organizowanie konferencji naukowo-szkoleniowych dla lekarzy, pielęgniarek i rodziców.

Fundacja „Wyspy Szczęśliwe” istniejąca dla potrzeb dzieci leczonych w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, prowadzi swoją działalność zdobywając fundusze wspomagające zaopatrzenie w bardzo drogie leki i specjalistyczną aparaturę, niezbędne w leczeniu dzieci chorych na białaczkę i inne nowotwory. Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie obejmuje leczeniem każdego roku ponad 100 dzieci z nowo rozpoznaną chorobą nowotworową, przede wszystkim z regionu południowej Polski. Dzięki postępom medycyny coraz więcej dzieci można wyleczyć (obecnie około 70 %), lecz skuteczna terapia chorób nowotworowych jest niezmiernie kosztowna i długotrwała. Koszt wyleczenia jednego dziecka z choroby nowotworowej zależy od rodzaju nowotworu oraz jego rozsiewu i wynosi od 50 000,-zł do ponad 2 000 000,-zł.       


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000225443
 • Konto:83 102 0 28 92 0 000 5302 015 0 85 22
 • Adres:ul. Wielicka 26, 530-663 Kraków
 • WWW:www.wyspyszczesliwe.org.pl
 • E-mail:fundacja@wyspyszczesliwe.org.pl
 • Telefon:12 3339220 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Wyspy Szczęśliwe

  KRS 0000225443

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Wyspy Szczęśliwe

 • Pomoc dzieciom leczonym w klinice onkologii i hematologii USD


  Niesienie pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi leczonymi w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, prowadzi swoją działalność zdobywając fundusze wspomagające zaopatrzenie w bardzo drogie leki i specjalistyczną aparaturę, niezbędne w leczeniu dzieci chorych na białaczkę i inne nowotwory. Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie obejmuje leczeniem każdego roku ponad 100 dzieci z nowo rozpoznaną chorobą nowotworową, przede wszystkim z regionu południowej Polski. Dzięki postępom medycyny coraz więcej dzieci można wyleczyć (obecnie około 70 %), lecz skuteczna terapia chorób nowotworowych jest niezmiernie kosztowna i długotrwała. Koszt wyleczenia jednego dziecka z choroby nowotworowej zależy od rodzaju nowotworu oraz jego rozsiewu i wynosi od 50 000 zł do 300 000 zł. Otrzymywane środki z budżetu są niewystarczające, a w onkologii nie można stosować półśrodków. Dlatego też, Fundacja podejmuje wszechstronne starania, aby zapewnić dostęp do najbardziej efektywnej terapii, wszystkim dzieciom chorym na nowotwory, leczonym w krakowskiej Klinice.
   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Refundacja leczenia niestandardowego dzieci z chorobą nowotworową w Polsce i za granicą. Zakup sprzętu i aparatury medycznej.

 • Więcej o nas

  Wśród przyczyn zgonów u dzieci powyżej pierwszego roku życia nowotwory zajmują drugie miejsce po zatruciach, wypadkach i urazach. Z tego powodu stanowią istotny problem w medycynie wieku rozwojowego. Dzięki postępom medycyny coraz więcej dzieci (obecnie ponad 75%) może być wyleczonych. Z każdym rokiem zwiększa się liczba pacjentów wyleczonych w dzieciństwie z nowotworu. Również w naszym kraju żyje wiele osób wyleczonych w dzieciństwie z nowotworów, którzy kontynuują naukę, kończą studia, zdobywają zawód, pracują, zakładają rodziny, stanowią w pełni sprawnych obywateli.

  Skuteczne leczenie choroby nowotworowej jest bardzo kosztowne. Koszt wyleczenia jednego dziecka z choroby nowotworowej zależy od rodzaju nowotworu oraz jego rozsiewu i wynosi od 50 000,-zł do 300 000,-zł. Otrzymywane środki z budżetu są niewystarczające, a w onkologii nie można stosować półśrodków.

  Dzieci w trakcie – nierzadko długotrwałego – leczenia:

  • uczą się trudnej roli dobrego pacjenta,
  • podejmują wyzwania stawiane im przez zagrażającą życiu chorobę,
  • bawią się i/lub kontynuują naukę,
  • są małymi bohaterami.

  „Czasem aż trudno pojąć jak wiele można znieść i wyjść z tego, nie tylko bez szkody, ale jeszcze wzbogaconym duchowo, jeżeli próbuje się mimo wszystko wygrać”. 

  Szczególnie wokół ciężko chorego dziecka powstaje mobilizacja pozytywnych uczuć, życzliwości i cierpliwości. Troska o losy dzieci z chorobą nowotworową stanowi o potrzebie dodatkowych starań. To dlatego w 1986 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe”, które z czasem przeobraziło się w Fundację Przyjaciół Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe” (1992 r.), a potem – w związku z staraniami o uzyskanie statutu organizacji pożytku publicznego – w Fundację na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe” (2004 r. – do chwili obecnej). W 2005 r. Fundacja otrzymała statut organizacji pożytku publicznego.

  Dzięki ofiarności Dobroczyńców zebrane fundusze przeznaczono m.in. na:

  • zakup leków,
  • zakup sprzętu medycznego,
  • pompy infuzyjne,
  • mikroskopy,
  • kardiomonitory,
  • pulsoksymetry,
  • dofinansowanie kolonii zdrowotnych dla dzieci i hotelu dla rodziców,
  • wyposażenie pracowni planowania Zakładu Radioterapii,
  • remont i modernizację oraz sukcesywne wyposażenie Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

  Dlatego też podejmowane są wszechstronne starania, aby wszystkim dzieciom chorym na nowotwory, leczonym w krakowskiej Klinice, zapewnić dostęp do najbardziej efektywnej terapii. Przeprowadzenie optymalnego sposobu leczenia nie byłoby możliwe bez wsparcia ludzi dobrego serca.

  Prowadzone działania
  1. Działania popularyzujące ideę działalności fundacji w prasie, radiu, TV
  2. Rozsyłanie apeli z prośbą o pomoc finansowa do firm itp.
  3. Bale charytatywne połączone z aukcją na rzecz fundacji
  4. Aukcje podarowanych przez artystów prac w czasie wernisaży na wieczorach czwartkowych w hotelu "Elektor", jak również aukcje prac wykonanych przez małych pacjentów
  5. Zakup bardzo drogich leków, sprzętu medycznego, wykonywanie badań
  6. Lokaty terminowe bonów skarbowych
  7. Poszukiwanie sponsorów podczas spotkań z Polonią
  8. Finansowanie przeszczepów w kraju i leczenia zagranicą
  9. Dotowanie hostelu w Krakowie dla rodziców
  10. Pomoc w sprawowaniu opieki nad pacjentami wyleczonymi z chorób nowotworowych
  11. Dofinansowanie wydatków na modernizację pomieszczeń i urządzeń
  12. Organizowanie konferencji naukowo-szkoleniowych dla lekarzy, pielęgniarek i rodziców.

  Fundacja „Wyspy Szczęśliwe” istniejąca dla potrzeb dzieci leczonych w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, prowadzi swoją działalność zdobywając fundusze wspomagające zaopatrzenie w bardzo drogie leki i specjalistyczną aparaturę, niezbędne w leczeniu dzieci chorych na białaczkę i inne nowotwory. Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie obejmuje leczeniem każdego roku ponad 100 dzieci z nowo rozpoznaną chorobą nowotworową, przede wszystkim z regionu południowej Polski. Dzięki postępom medycyny coraz więcej dzieci można wyleczyć (obecnie około 70 %), lecz skuteczna terapia chorób nowotworowych jest niezmiernie kosztowna i długotrwała. Koszt wyleczenia jednego dziecka z choroby nowotworowej zależy od rodzaju nowotworu oraz jego rozsiewu i wynosi od 50 000,-zł do ponad 2 000 000,-zł.       

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000225443
 • Konto:83 102 0 28 92 0 000 5302 015 0 85 22
 • Adres:ul. Wielicka 26, 530-663 Kraków
 • WWW:www.wyspyszczesliwe.org.pl
 • E-mail:fundacja@wyspyszczesliwe.org.pl
 • Telefon:12 3339220
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00