1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  AMAZONKI
  KRS 0000225660

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek działa rzecz kobiet po leczeniu raka piersi.

Nasze Stowarzyszenie jest jedyną organizacją na terenie Powiatu Wodzisławskiego, skupiającą kobiety dotknięte nowotworem złośliwym piersi. Chcemy pokazać, że chorobę można pokonać a skutki leczenia zminimalizować i odnaleźć się na nowo w życiu przez stosowanie rehabilitacji ruchowej i psychologicznej. Skutkiem mastektomii, czyli usunięciu piersi wraz z węzłami chłonnymi pachowymi zachodzą niekorzystne zmiany w ręce i obrębie pasa barkowego. Zaburzeniom ulega również statyka tułowia, co prowadzi do nieprawidłowej postawy, występowania obrzęku limfatycznego, zmniejszenie siły ręki. U większości kobiet występuje depresja, załamanie psychiczne, niezdolność do normalnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie. Stąd konieczna jest stała rehabilitacja która usuwa następstwa choroby i przywraca sprawność ruchową. Wciąż poszukujemy nowych form i metod rehabilitacji fizycznej i psychicznej dla kobiet po zabiegu.

 

Jak wykorzystamy 1%

Z wpłat 1 % podatku zostanie pokryty koszt wynajęcia sali gimnastycznej oraz basenu, na których to obiektach będą odbywały się zajęcia rehabilitacyjne przeznaczone dla kobiet po mastektomii. Opłacane będą też faktury wystawiane przez firmę wynajętą do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych.

Będzie opłacany koszt masaży – drenaży limfatycznych wykonywanych przez wykwalifikowane masażystki kobietom z obrzękiem reki po stronie operowanej.

Zostanie opłacany czynsz i media dotyczące lokalu wynajmowanego na siedzibę stowarzyszenia, w którym jest prowadzona wyłącznie nieodpłatna działalność statutowa.

Zostanie zakupiony drobny sprzęt rehabilitacyjny ( taśmy, piłeczki, karimaty) w miejsce zużytego.

Będą opłacane faktury dotyczące usługi psychologa, który przez cały rok prowadzi w stowarzyszeniu spotkania z kobietami indywidualne i grupowe.

Zostanie wynajęty autokar w celu przewozu osób na różne konferencje onkologiczne organizowane przez szpitale i inne instytucje.

Więcej o nas

Celem Wodzisławskiego Stowarzyszenia Amazonek jest działalność na rzecz osób dotkniętych problemami chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi, prowadzenie działań profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę ich warunków życia, a także zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek realizuje swoje cele statutowe przede wszystkim poprzez :

 • Organizowanie kompleksowej rehabilitacji kobiet po chorobie nowotworowej w postaci:

- zajęć rehabilitacyjnych na sali gimnastycznej i na basenie, prowadzonych przez wykwalifikowanego rehabilitanta w celu usprawnienia ręki po stronie operowanej.
- organizowanie dla osób z obrzękiem ręki po stronie operowanej systematycznych masaży-drenaży limfatycznych, w tym celu podpiano umowę z firmą fizjoterapeutyczą o świadczenie usług.
- przez cały rok organizowane są spotkania z psychologiem indywidualne i grupowe dla kobiet będących w depresji.
- organizowanie samopomocy członkowskiej mającej przeciwdziałać uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności osób po chorobie  
  nowotworowej piersi.
- organizowanie raz w roku wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Ośrodków które posiadają certyfikaty umożliwiające prowadzenie rehabilitacji dla amazonek.
- zapraszanie na comiesięczne spotkania członkiń stowarzyszenia lekarzy o różnych specjalizacjach, specjalistów od zdrowego odzywiania się przy chorobie nowotworowej. - organizowanie wyjazdów członkiń stowarzyszenia na ciekawe sympozja i konferencje o tematyce z zakresu zdrowia, organizowane przez szpitale specjalistyczne, stowarzyszenia, instytucje. - na mocy porozumienia o świadczenie usług wolontarystycznych zawartego ze szpitalem w Wodzisławiu Śląskim na wezwanie personelu medycznego wolontariuszki posiadające odpowiednie certyfikaty odwiedzają pacjentki bezpośrednio przed llub po operacji piersi.

 • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu spraw życia codziennego poprzez informację, pomoc prawną  oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej i kulturalnej,
 • organizowanie i udział w akcjach związanych z opieką zdrowotną, profilaktyką zdrowotną i diagnostyką, organizowanie kursów szkoleniowych, konferencji, seminariów
 • organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej za pośrednictwem szkoleń, spotkań z profesjonalistami o tematyce związanej z chorobami nowotworowymi.
 • udział w opiniowaniu nowych możliwości rozpoznawania i leczenia schorzeń nowotworowych piersi wynikających z rozwoju medycyny.
 • podejmowanie innych prac i działań, zmierzających do podnoszenia wiedzy medycznej  i współdziałania z odnośnymi władzami, stowarzyszeniami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi
 • nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi o tym samym lub podobnym profilu działania.
 • organizowanie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami statutowymi stowarzyszenia
 • prowadzenie poradnictwa onkologicznego przez wolontariuszki na cotygodniowych dyżurach w siedzibie stowarzyszenia oraz  poprzez telefon zaufania.
 • kierowanie na szkolenie sekcji ochotniczek jako grup wsparcia i samopomocy
 • organizowanie spotkań problemowych, towarzyskich, integracyjnych, okolicznościowych, imprez kulturalnych w postaci koncertów, spotkań rekreacyjno-rozrywkowych i innych form promocji kultury oraz imprez turystycznych,
 • poszukiwanie form i metod rehabilitacji fizycznej i psychicznej dla kobiet po zabiegu.

 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000225660
 • Konto:79 203 0 00 45 1 110 0000 025 8 48 00
 • Adres:SAD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWE
 • WWW:www.amazonki.wodzislaw.pl
 • E-mail:lipod@poczta.onet.pl
 • Telefon:600 662 405 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  AMAZONKI

  KRS 0000225660

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

AMAZONKI

 • Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek działa rzecz kobiet po leczeniu raka piersi.

  Nasze Stowarzyszenie jest jedyną organizacją na terenie Powiatu Wodzisławskiego, skupiającą kobiety dotknięte nowotworem złośliwym piersi. Chcemy pokazać, że chorobę można pokonać a skutki leczenia zminimalizować i odnaleźć się na nowo w życiu przez stosowanie rehabilitacji ruchowej i psychologicznej. Skutkiem mastektomii, czyli usunięciu piersi wraz z węzłami chłonnymi pachowymi zachodzą niekorzystne zmiany w ręce i obrębie pasa barkowego. Zaburzeniom ulega również statyka tułowia, co prowadzi do nieprawidłowej postawy, występowania obrzęku limfatycznego, zmniejszenie siły ręki. U większości kobiet występuje depresja, załamanie psychiczne, niezdolność do normalnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie. Stąd konieczna jest stała rehabilitacja która usuwa następstwa choroby i przywraca sprawność ruchową. Wciąż poszukujemy nowych form i metod rehabilitacji fizycznej i psychicznej dla kobiet po zabiegu.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Z wpłat 1 % podatku zostanie pokryty koszt wynajęcia sali gimnastycznej oraz basenu, na których to obiektach będą odbywały się zajęcia rehabilitacyjne przeznaczone dla kobiet po mastektomii. Opłacane będą też faktury wystawiane przez firmę wynajętą do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych.

  Będzie opłacany koszt masaży – drenaży limfatycznych wykonywanych przez wykwalifikowane masażystki kobietom z obrzękiem reki po stronie operowanej.

  Zostanie opłacany czynsz i media dotyczące lokalu wynajmowanego na siedzibę stowarzyszenia, w którym jest prowadzona wyłącznie nieodpłatna działalność statutowa.

  Zostanie zakupiony drobny sprzęt rehabilitacyjny ( taśmy, piłeczki, karimaty) w miejsce zużytego.

  Będą opłacane faktury dotyczące usługi psychologa, który przez cały rok prowadzi w stowarzyszeniu spotkania z kobietami indywidualne i grupowe.

  Zostanie wynajęty autokar w celu przewozu osób na różne konferencje onkologiczne organizowane przez szpitale i inne instytucje.

 • Więcej o nas

  Celem Wodzisławskiego Stowarzyszenia Amazonek jest działalność na rzecz osób dotkniętych problemami chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi, prowadzenie działań profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę ich warunków życia, a także zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

  Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek realizuje swoje cele statutowe przede wszystkim poprzez :

  • Organizowanie kompleksowej rehabilitacji kobiet po chorobie nowotworowej w postaci:

  - zajęć rehabilitacyjnych na sali gimnastycznej i na basenie, prowadzonych przez wykwalifikowanego rehabilitanta w celu usprawnienia ręki po stronie operowanej.
  - organizowanie dla osób z obrzękiem ręki po stronie operowanej systematycznych masaży-drenaży limfatycznych, w tym celu podpiano umowę z firmą fizjoterapeutyczą o świadczenie usług.
  - przez cały rok organizowane są spotkania z psychologiem indywidualne i grupowe dla kobiet będących w depresji.
  - organizowanie samopomocy członkowskiej mającej przeciwdziałać uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności osób po chorobie  
    nowotworowej piersi.
  - organizowanie raz w roku wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Ośrodków które posiadają certyfikaty umożliwiające prowadzenie rehabilitacji dla amazonek.
  - zapraszanie na comiesięczne spotkania członkiń stowarzyszenia lekarzy o różnych specjalizacjach, specjalistów od zdrowego odzywiania się przy chorobie nowotworowej. - organizowanie wyjazdów członkiń stowarzyszenia na ciekawe sympozja i konferencje o tematyce z zakresu zdrowia, organizowane przez szpitale specjalistyczne, stowarzyszenia, instytucje. - na mocy porozumienia o świadczenie usług wolontarystycznych zawartego ze szpitalem w Wodzisławiu Śląskim na wezwanie personelu medycznego wolontariuszki posiadające odpowiednie certyfikaty odwiedzają pacjentki bezpośrednio przed llub po operacji piersi.

  • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu spraw życia codziennego poprzez informację, pomoc prawną  oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej i kulturalnej,
  • organizowanie i udział w akcjach związanych z opieką zdrowotną, profilaktyką zdrowotną i diagnostyką, organizowanie kursów szkoleniowych, konferencji, seminariów
  • organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej za pośrednictwem szkoleń, spotkań z profesjonalistami o tematyce związanej z chorobami nowotworowymi.
  • udział w opiniowaniu nowych możliwości rozpoznawania i leczenia schorzeń nowotworowych piersi wynikających z rozwoju medycyny.
  • podejmowanie innych prac i działań, zmierzających do podnoszenia wiedzy medycznej  i współdziałania z odnośnymi władzami, stowarzyszeniami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi
  • nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi o tym samym lub podobnym profilu działania.
  • organizowanie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami statutowymi stowarzyszenia
  • prowadzenie poradnictwa onkologicznego przez wolontariuszki na cotygodniowych dyżurach w siedzibie stowarzyszenia oraz  poprzez telefon zaufania.
  • kierowanie na szkolenie sekcji ochotniczek jako grup wsparcia i samopomocy
  • organizowanie spotkań problemowych, towarzyskich, integracyjnych, okolicznościowych, imprez kulturalnych w postaci koncertów, spotkań rekreacyjno-rozrywkowych i innych form promocji kultury oraz imprez turystycznych,
  • poszukiwanie form i metod rehabilitacji fizycznej i psychicznej dla kobiet po zabiegu.
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000225660
 • Konto:79 203 0 00 45 1 110 0000 025 8 48 00
 • Adres:SAD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWE
 • WWW:www.amazonki.wodzislaw.pl
 • E-mail:lipod@poczta.onet.pl
 • Telefon:600 662 405
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00