• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000230512

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Inicjowanie, organizowanie, upowszechnianie oraz rozwijanie,integrowanie i realizacja działań rehabilitacyjno- edukacyjnych osób z dysfunkcją
wzroku oraz ich rodzin,
- Współdziałanie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia,
- Dbanie o wysoką etykę zawodową członków,
- Współdziałanie w organizowaniu opieki zdrowotnej w zakresie reprezentowanej specjalności.

Prowadzone działania
Oferujemy kompleksową rehabilitację w zakresie:
Dzieci:
- Wczesnego wspomagania dzieci niewidomych i słabowidzących.
- Usprawniania widzenia oraz posługiwania się pomocami optycznymi i nieoptycznymi.
- Orientacji i poruszania się niewidomych i słabowidzących.
- Diagnostyki rozwoju i terapii psychologiczno-pedagogicznej.
- Wsparcie psychologiczne dla rodzin,
- Rehabilitacji ruchowej i masażu.
- Terapii i poradnictwa logopedycznego.
- Integracja sensoryczna,
- Stymulacja bazalna,
- zajęcia na basenie dla małych dzieci w wieku 6 mies. - 7 lat (oswajanie z wodą i wstępna nauka pływania),
- Poradnictwo w zakresie wyboru szkoły i zawodu.
Dorośli:
- Orientacja i poruszanie się niewidomych i słabowidzących (w miejscu zamieszkania i na trasach według życzenia pacjenta),
-Dobór pomocy optycznych i nieoptycznych,
- Dobór i nauka posługiwania się sprzętem rehabilitacyjnym dla niewidomych,
- Nauka czynności dnia codziennego technikami bezwzrokowymi (zajęcia grupowe),
- Terapia psychologiczna-indywidualna i grupowa (grupa wsparcia),
- Terapia i poradnictwo logopedyczne,
- Rehabilitacja ruchowa (kinezyterapia),
- Pre- i reorientacja zawodowa.
- Prowadzenie turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych.
- Zespół aktywności społecznej (zajęcia plastyczne, udział w wystawach, wycieczki, wspólne wyjścia na basen, do teatru, na koncert, udział w 2-tyg. plenerach plastycznych),
- Bezpłatne, telefoniczne porady prawne,
- Krajowy punkt konsultacyjny dla głuchoniewidomych,
- Punkt zaopatrzenia w białe laski.

Stowarzyszenie jest inicjatorem oraz wykonawcą makiet dla niewidomych. Wykonane z brązu na granitowej podstawie stoją już na Starym Rynku, przy stadionie miejskim, niedługo montować będziemy na Ostrowie Tumskim.
Organizujemy liczne kursy /warsztaty dla terapeutów i rodziców w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
Wydajemy specjalistyczne , bezpłatne broszury i ulotki.
Bierzemy udział w pracach badawczych, testach nowych urządzeń, ułatwiających samodzielność osób z niepełnosprawnością wzrokową oraz udział czynny i bierny w konferencjach krajowych i międzynarodowych.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000230512

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika