• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000233510

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Skupienie w szeregach Stowarzyszenia ludzi nauki, kultury, propagatorów działań na rzecz ochrony środowiska, zdrowia, zabytków historycznych, muzeów, poszanowania godności pracy i wspierania talentów.
2. Integrowanie i upowszechnienie różnych form aktywności społecznej w zakresie kultury we wszystkich jej postaciach i w różnych środowiskach.
3. Promocja kultury regionu i kształtowanie postaw patriotycznych.
4. Wszechstronna działalność w kierunku rozwoju edukacji i oświaty zdrowotnej, kształtowanie postaw obywatelskich oraz integracji europejskiej ogółu społeczeństwa, uczenie odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich najbliższych, popularyzacja i utrwalanie świadomości ekologicznej.
5. Popularyzacja wśród społeczeństwa idei aktywnego wypoczynku realizowanego poprzez kontakt z przyrodą i sportem.
6. Udzielanie w miarę możliwości członkom i sympatykom stowarzyszenia pomocy materialnej i finansowej na czas utraty pracy, trudnej sytuacji życiowej albo też przyznawanie stypendiów.
7. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami rządowymi i organizacjami społecznymi w celu rozwoju społeczności naszego regionu.
8. Prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń.
9. Wspomaganie działań w zakresie technologii informacyjnej społeczeństwa.
10. Doskonalenie programów i metod powszechnego kształcenia informatycznego.
11. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturową, rekreacyjną i towarzyską.
12. Niesienie pomocy dobroczynnej, charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez następujące działania:
1. Ustala programy, określa niezbędne środki rzeczowe i finansowe, zapewniające realizację poszczególnych zadań programu oraz podejmuje działania w celu pozyskania środków materialnych i finansowych.
2. Powołuje odpowiednie zespoły członków Stowarzyszenia, współdziałające z osobami prawnymi i fizycznymi na rzecz integracji kulturalnej z organizacjami krajowymi i unijnymi.
3. Popularyzuje na szerokim forum przyjęte zadania społeczno-naukowych poprzez organizacje: sympozjów, otwartych spotkań, plenerów, warsztatów, koncertów, wernisaży itp.
4. Wspiera organizacyjnie i finansowo inicjatywy twórcze własnych członków Stowarzyszenia przez organizację wystaw, konkursów, wernisaży, aukcji, warsztatów, plenerów itp. oraz prowadzi wymianę z innymi placówkami w kraju i poza nim.
5. Prowadzi działalność wydawniczą, upowszechniając idee integracji społeczno-kulturalnej, popularyzując programy Stowarzyszenia, promując dokonania w tym zakresie i sukcesy artystyczne, szczególnie młodzieży i osób niepełnosprawnych.
6. Prowadzi badania nad ulepszeniem i rozwojem edukacyjnych narzędzi informatycznych oraz podnoszeniem poziomu kultury dydaktycznej.
7. Prowadzi działalność szkoleniową w zakresie nauki, kultury, sportu i rekreacji oraz technologii informacyjnej.
8. Współdziała z masmediami krajowymi i zagranicznymi celem wymiany doświadczeń w dziedzinie integracji kulturalnej i kształtowania postaw obywatelskich.
9. Pośredniczy w wymianie kulturalnej młodych talentów na forum kultury europejskiej w ramach działań organizacji pozarządowych.
10. Organizuje: nabywanie, sprzedaż, wypożyczanie prac swoich członków i promowanych środowisk.
11. Podejmuje inne przedsięwzięcia w ramach działalności statutowej, które okażą się właściwe dla rozwoju szeroko pojętej integracji społeczno - kulturalnej różnych środowisk zawodowych i społecznych.
12. Zabiega o pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich i innych.
13. Organizuje wypoczynek połączony z nauką i sportem.
14. Wspiera inicjatywy społeczne mające na celu promowanie zdrowego stylu życia.
15. Tworzy i rozwija placówki nauczania, wychowania i placówki opiekuńcze.
16. Organizuje wyjazdy naukowe i studialne, praktyki krajowe i zagraniczne.
17. Organizuje działania charytatywne w różnych postaciach.

Prowadzone działania::
Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci.
Młodzieżowe wymiany międzynarodowe.
Konkursy dla dzieci i młodzieży o zasięgu krajowym oraz europejskim.
Przeglądy Kultury Światowej.
Festiwal Piosenki Obcojęzycznej.
Warsztaty i wystawy plastyczne.
Dyskoteki Charytatywne w ramach programu ,,Adopcja serca".
Międzynarodowe Forum Naukowe "Technologie jutra" na Politechnice Wrocławskiej.
Międzynarodowe warsztaty dziennikarskie z udziałem wielu krajów unijnych.
Polsko-niemieckie seminaria dla nauczycieli.
Nasze programy: "Nasza planeta - nasze zdrowie", Bezpieczeństwo dzieci, Profilaktyka.
Naszymi odbiorcami są dzieci i młodzież, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele różnych instytucji.
Skala działań jest ogromna, obejmuje wiele szkół europejskich - ok. 800, a w kraju ponad 2500.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000233510

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika