• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000292136

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misją Fundacji jest przede wszystkim wspieranie inicjatyw twórczych i naukowych. Na nieco dalszym planie Fundacja pragnie propagować sport.

Celami Fundacji są:
1) działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogółu społeczeństwa poprzez popieranie inicjatyw twórczych, oświatowych, naukowych i naukowo-technicznych, promowanie twórczości i upowszechnianie oświaty i nauki;
2) wspieranie i promocja działalności artystycznej, kulturalnej, naukowej, naukowo-technicznej, edukacyjnej i oświatowej, a także działalności związanej z aktywnością ruchową w różnych dziedzinach sportu i propagującej zdrowy tryb życia;
3) inicjowanie różnych form aktywności twórczej, oświatowej, naukowej i naukowo-technicznej, w szczególności poprzez realizowanie i wspieranie finansowe lub organizacyjne projektów twórczych, oświatowych, naukowych i naukowo-technicznych;
4) promowanie osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach nauki, sztuki oraz sportu.

Prowadzone działania:
Tuż po zawiązaniu Fundacji, w latach 2007/2008 Fundacja FOSTER organizowała m.in. warsztaty taneczne, podjęła współpracę z poradnią logopedyczno-psychologiczną współfinansując zakup środków edukacyjnych niezbędnych w terapii oraz wyjazd terapeutyczny profilaktycznych grup wsparcia rozwojowego. Aktualnie wspiera zdolną młodzież, studentów i młodych naukowców. Począwszy od 2009 r. Fundacja współpracuje z Politechniką Gdańską, m.in. ustanowiła stypendia dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej. Wspomaga również działania Koła Biotechnologii Studentów PG. W 2010 r. podjęła działania skierowane do najmłodszych czytelników: w konkursie na bajkę zbiera wartościowe teksty literackie od debiutujących autorów celem ich zilustrowania i opublikowania. W projekt zaangażowani są młodzi artyści plastycy. W 2011 roku rozpoczęła także działalność pro-bono związaną z twórczością plastyczną (wernisaż/wystawa Wandy Wrzesień).

W najbliższym czasie Fundacja zamierza kontynuować rozpoczętą działalność poprzez organizowanie
różnorakich warsztatów twórczych (w tym kolejnych tanecznych) oraz wspierać finansowo szczególnie uzdolnioną młodzież studencką (stypendia). Odbiorcami działań Fundacji są przede wszystkim osoby zorientowanie na twórczość, naukę
i edukację.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000292136

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika