1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Bank Żywności w Płocku - Związek Stowarzyszeń
  KRS 0000296823

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Ideą działania Banku Żywności w Płocku, jak również wszystkich polskich Banków Żywności jest dawanie i dzielenie się. Te wartości określają misję banku żywności.
Nie chodzi w niej o zyski, ale o służbę zranionemu przez życie człowiekowi, który cierpi głód.
Bank Żywności działa na rzecz innych stowarzyszeń i fundacji walczących z głodem. Nie jest to zwykła dystrybucja żywności, ale partnerskie i humanistyczne podejście do osób wspomaganych, branie pod uwagę ich problemów i potrzeb. Udzielanie pomocy żywnościowej to forma przywracania godności osobie uzyskującej wsparcie i pomoc w realizacji jej planów.

Prowadzone działania
Prowadzenie działalności Banku Żywności, sukcesywne comiesięczne pozyskiwane żywności(mąka, cukier, mleko, kasza, dżemy, dania gotowe, musli, płatki kukurydziane, sery żółte i topione, makaron, przyprawy kulinarne, sosy, słodycze, napoje, tłuszcze itp.) magazynowanie a następnie przekazywanie jej organizacjom pozarządowym walczącym z głodem i ubóstwem, prowadzącym stołówki, domy dziennego pobytu, domy samotnej matki, noclegownie i stołówki dla bezdomnych, wreszcie rozdającym żywność potrzebującym.

Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób, rodzin, ludzi starszych, dzieci i spełniającym kryteria zawarte w art.7 ustawy o pomocy społecznej: D.U.nr.64 poz.593, czyli tych którzy żyją w ubóstwie pozbawieni zostali pracy, domu czy mieszkania, nie radzą sobie życiowo z powodu wieku,
choroby czy innych negatywnych zdarzeń losowych.

W ramach pozyskiwania żywności uczestniczymy w europejskim programie PEAD co pozwala nam udzielać skutecznej prowadzonej na dużą skalę pomocy żywnościowej. Współpracujemy z lokalnymi producentami i dystrybutorami żywności, którzy bezpłatnie przekazują nam pełnowartościowe artykuły spożywcze, a my dzielimy je między potrzebujących. W chwili obecnej Bank Żywności w Płocku obsługuje 25 organizacji pozarządowych rozdając im co miesiąc od 30 do 50 ton żywności o wartości do 100 tys. PLN miesięcznie. W ten sposób blisko 17 tyś. osób, biednych, bezdomnych, bezrobotnych otrzymuje comiesięczne wsparcie.

Poza czynnikiem materialnym pomocy, osoby otrzymujące żywność uzyskują sposobność spotykania się z innymi ludźmi żyjących w podobnych warunkach, mają potrzebę wyjścia z domu, wymiany doświadczeń, rozmów, obserwujemy jak niejednokrotnie tworzą się nowe znajomości, ludzie udzielają sobie rad, wzajemnie się wspierają, integrują mobilizując się wzajemnie do pokonywania szarej niełatwej codzienności w jakiej żyją.Bank żywności monitorując sytuacje środowisk ludzi, którym pomaga ma możliwość tworzenia bazy danych, identyfikowania potrzeb, by skutecznie udzielać wsparcia, aktywizować ludzi pomniejszając obszary biedy i wykluczania społecznego ludzi potrzebujących, często wstydzących się swej biedy i zamykających na kontakty z otoczeniem. Bank żywności w sposób ciągły realizuje przyjęte rozwiązania, sukcesywnie, co najmniej raz w miesiącu przez szereg lat udzielając pomocy i wsparcia .

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000296823

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Bank Żywności w Płocku - Związek Stowarzyszeń

 • Więcej o nas

  Misja
  Ideą działania Banku Żywności w Płocku, jak również wszystkich polskich Banków Żywności jest dawanie i dzielenie się. Te wartości określają misję banku żywności.
  Nie chodzi w niej o zyski, ale o służbę zranionemu przez życie człowiekowi, który cierpi głód.
  Bank Żywności działa na rzecz innych stowarzyszeń i fundacji walczących z głodem. Nie jest to zwykła dystrybucja żywności, ale partnerskie i humanistyczne podejście do osób wspomaganych, branie pod uwagę ich problemów i potrzeb. Udzielanie pomocy żywnościowej to forma przywracania godności osobie uzyskującej wsparcie i pomoc w realizacji jej planów.

  Prowadzone działania
  Prowadzenie działalności Banku Żywności, sukcesywne comiesięczne pozyskiwane żywności(mąka, cukier, mleko, kasza, dżemy, dania gotowe, musli, płatki kukurydziane, sery żółte i topione, makaron, przyprawy kulinarne, sosy, słodycze, napoje, tłuszcze itp.) magazynowanie a następnie przekazywanie jej organizacjom pozarządowym walczącym z głodem i ubóstwem, prowadzącym stołówki, domy dziennego pobytu, domy samotnej matki, noclegownie i stołówki dla bezdomnych, wreszcie rozdającym żywność potrzebującym.

  Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób, rodzin, ludzi starszych, dzieci i spełniającym kryteria zawarte w art.7 ustawy o pomocy społecznej: D.U.nr.64 poz.593, czyli tych którzy żyją w ubóstwie pozbawieni zostali pracy, domu czy mieszkania, nie radzą sobie życiowo z powodu wieku,
  choroby czy innych negatywnych zdarzeń losowych.

  W ramach pozyskiwania żywności uczestniczymy w europejskim programie PEAD co pozwala nam udzielać skutecznej prowadzonej na dużą skalę pomocy żywnościowej. Współpracujemy z lokalnymi producentami i dystrybutorami żywności, którzy bezpłatnie przekazują nam pełnowartościowe artykuły spożywcze, a my dzielimy je między potrzebujących. W chwili obecnej Bank Żywności w Płocku obsługuje 25 organizacji pozarządowych rozdając im co miesiąc od 30 do 50 ton żywności o wartości do 100 tys. PLN miesięcznie. W ten sposób blisko 17 tyś. osób, biednych, bezdomnych, bezrobotnych otrzymuje comiesięczne wsparcie.

  Poza czynnikiem materialnym pomocy, osoby otrzymujące żywność uzyskują sposobność spotykania się z innymi ludźmi żyjących w podobnych warunkach, mają potrzebę wyjścia z domu, wymiany doświadczeń, rozmów, obserwujemy jak niejednokrotnie tworzą się nowe znajomości, ludzie udzielają sobie rad, wzajemnie się wspierają, integrują mobilizując się wzajemnie do pokonywania szarej niełatwej codzienności w jakiej żyją.Bank żywności monitorując sytuacje środowisk ludzi, którym pomaga ma możliwość tworzenia bazy danych, identyfikowania potrzeb, by skutecznie udzielać wsparcia, aktywizować ludzi pomniejszając obszary biedy i wykluczania społecznego ludzi potrzebujących, często wstydzących się swej biedy i zamykających na kontakty z otoczeniem. Bank żywności w sposób ciągły realizuje przyjęte rozwiązania, sukcesywnie, co najmniej raz w miesiącu przez szereg lat udzielając pomocy i wsparcia .
 • KRS:0000296823
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00