1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Caritas Wojskowa
KRS 0000353139

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Caritas Wojskowa

Caritas Wojskowa jako jednostka organizacyjna Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego skupia się głównie na niesieniu pomocy w środowisku rodzin wojskowych.
Pomoc skupia się głównie na zakupie leków, opłacaniu zabiegów terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz na zakupie sprżetu rehabilitacyjnego dla żołnierzy, pracowników wojska oraz ich rodzin. 

 

Jak wykorzystamy 1%

Pomagamy chorym dzięki wpłatom 1% podatku, wynikających z zeznań podatkowych.
Użyczamy sprzęt rehabilitacyjny.
Pomagamy w zakupie niezbędnych leków, głównie dla chorych żołnierzy.
Dzięki wpłatom 1% podatku pomagamy także:
– ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen,
– żołnierzom emerytom, inwalidom wojennym i wojskowym,
– kombatantom,
– ludziom bez pracy,
– rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
– dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans życiowych,
– prowadzimy działania rozwijające świadomość narodową, obywatelską i kulturową,
– upowszechniamy wiedzę na rzecz obronności państwa.

Więcej o nas

Dlaczego Caritas w wojsku ???

„Gdziekolwiek znajdują się ludzie, którym brak pokarmu i napoju, ubrania, mieszkania, lekarstw, pracy, oświaty, środków do prowadzenia życia godnego człowieka, ludzie nękani chorobami i przeciwnościami, cierpiący wygnanie i więzienie, tam miłość chrześcijańska powinna och szukać i znajdywać, troskliwie pocieszać i wspierać” (DA8).

Potocznie wojsko nie kojarzy się z miłością bliźniego, dobroczynnością, ale z działaniami zbrojnymi, z konfliktami. Nawet misje pokojowe kojarzą się z zagrożeniem życia, z walką. Wydaje się więc, że istnieje pewien dysonans między caritas – czynną miłością bliźniego, miłosierdziem chrześcijańskim, wrażliwością na potrzeby materialne i duchowe bliźnich, a żołnierską służbą, żołnierską stanowczością i kalkulowaniem strategii walki i zwycięstwa.      
W historii polskiej i europejskiej znajdujemy piękną tradycję etosu rycerskiego, ukształtowaną pod wpływem chrześcijaństwa. Bernard z Clairvaux w traktacie Liber ad Milites Templi de laude novae militia ukazuje wzór nowego rycerza, pełnego miłości do chrześcijan, walczącego ze złem. Żołnierz (rycerz) to prawy i szlachetny obrońca słabych i ubogich. Patron Caritas Wojskowej, św. Marcin z Tours, wsławił się nie tylko męstwem na polu walki, ale gestem miłosierdzia wobec marznącego żebraka. Jedną z cnót rycerskich była hojność wobec ubogich, obrona wdów, sierot, bezbronnych i słabych. To wspaniałomyślna postawa rycerza mogła uratować od klęski, biedy, utraty mienia, niebezpieczeństwa czy zagłady. Etos żołnierski wiąże się z cnotą wielkoduszności. Sprawia ona, że żołnierz nawet za cenę własnego zdrowia czy życia, gotów jest ratować innych z opresji. W czasach współczesnych, ten właśnie etos rozpoznajemy w zorganizowanej działalności charytatywnej Caritas Wojskowej. Dzisiaj żołnierz pełniący misję strażnika istotnych wartości społecznych, pokoju i sprawiedliwości w skonfliktowanym świecie, właśnie w działalności charytatywnej upatruje istotny sposób swego rozwoju moralnego i duchowego.
Po przywróceniu Ordynariatu Polowego powstały parafie wojskowe, a w nich od początku prowadzono działalność charytatywną. W ten sposób tworzyła się Caritas Wojskowa, choć jeszcze bez nazwy i bez statutu. Dokumentem prawnym regulującym życie diecezji polowej w zakresie działalności charytatywnej jest wydany 12 marca 1996 roku dekret Biskupa Polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głódzia erygujący Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, jako autonomiczny podmiot prawa kościelnego i cywilnego. Podstawowym zadaniem Caritas Wojskowej jest troska o każdego człowieka, jego potrzeby duchowe i materialne, zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i miłosierdzia jako istotnej części ewangelizacji. Realizując te zadania Caritas Wojskowa jest z pomocą wszędzie tam gdzie ludzie dotknięci są klęskami żywiołowymi czy innymi wypadkami losowymi, w rejonach konfliktów zbrojnych, misji pokojowych i stabilizacyjnych na całym świecie. Funkcjonuje na mocy własnego statutu i jest jedyną działającą w strukturach wojska organizacją charytatywną na świecie. Terenem działania Caritas Wojskowej jest obszar diecezji wojskowej oraz krajów, w których stacjonują polscy żołnierze.

Zarówno w kraju jak i za granicą jednostki Caritas OP WP rozpoznają potrzeby i świadczą pomoc ubogim, poszkodowanym w kataklizmach czy konfliktach zbrojnych. Mobilizują także lokalne społeczności parafialne do charytatywnej działalności na rzecz ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie, w służbie chorym i niepełnosprawnym.

Pomagamy chorym dzięki wpłatom 1% podatku, wynikających z zeznań podatkowych.
Użyczamy sprzęt rehabilitacyjny.
Pomagamy w zakupie niezbędnych leków, głównie dla chorych żołnierzy.

 

 


 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000353139
 • Konto:81 124 0 11 38 1 111 0010 319 1 07 79
 • Adres:Długa 13/15
 • WWW:www.caritas.ordynariat.pl
 • E-mail:ordynariat_polowy@caritas.pl
 • Telefon:509892409

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2019/2020 dla
Caritas Wojskowa

KRS 0000353139

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Caritas Wojskowa

 • Caritas Wojskowa

  Caritas Wojskowa jako jednostka organizacyjna Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego skupia się głównie na niesieniu pomocy w środowisku rodzin wojskowych.
  Pomoc skupia się głównie na zakupie leków, opłacaniu zabiegów terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz na zakupie sprżetu rehabilitacyjnego dla żołnierzy, pracowników wojska oraz ich rodzin. 

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pomagamy chorym dzięki wpłatom 1% podatku, wynikających z zeznań podatkowych.
  Użyczamy sprzęt rehabilitacyjny.
  Pomagamy w zakupie niezbędnych leków, głównie dla chorych żołnierzy.
  Dzięki wpłatom 1% podatku pomagamy także:
  – ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen,
  – żołnierzom emerytom, inwalidom wojennym i wojskowym,
  – kombatantom,
  – ludziom bez pracy,
  – rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
  – dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans życiowych,
  – prowadzimy działania rozwijające świadomość narodową, obywatelską i kulturową,
  – upowszechniamy wiedzę na rzecz obronności państwa.

 • Więcej o nas

  Dlaczego Caritas w wojsku ???

  „Gdziekolwiek znajdują się ludzie, którym brak pokarmu i napoju, ubrania, mieszkania, lekarstw, pracy, oświaty, środków do prowadzenia życia godnego człowieka, ludzie nękani chorobami i przeciwnościami, cierpiący wygnanie i więzienie, tam miłość chrześcijańska powinna och szukać i znajdywać, troskliwie pocieszać i wspierać” (DA8).

  Potocznie wojsko nie kojarzy się z miłością bliźniego, dobroczynnością, ale z działaniami zbrojnymi, z konfliktami. Nawet misje pokojowe kojarzą się z zagrożeniem życia, z walką. Wydaje się więc, że istnieje pewien dysonans między caritas – czynną miłością bliźniego, miłosierdziem chrześcijańskim, wrażliwością na potrzeby materialne i duchowe bliźnich, a żołnierską służbą, żołnierską stanowczością i kalkulowaniem strategii walki i zwycięstwa.      
  W historii polskiej i europejskiej znajdujemy piękną tradycję etosu rycerskiego, ukształtowaną pod wpływem chrześcijaństwa. Bernard z Clairvaux w traktacie Liber ad Milites Templi de laude novae militia ukazuje wzór nowego rycerza, pełnego miłości do chrześcijan, walczącego ze złem. Żołnierz (rycerz) to prawy i szlachetny obrońca słabych i ubogich. Patron Caritas Wojskowej, św. Marcin z Tours, wsławił się nie tylko męstwem na polu walki, ale gestem miłosierdzia wobec marznącego żebraka. Jedną z cnót rycerskich była hojność wobec ubogich, obrona wdów, sierot, bezbronnych i słabych. To wspaniałomyślna postawa rycerza mogła uratować od klęski, biedy, utraty mienia, niebezpieczeństwa czy zagłady. Etos żołnierski wiąże się z cnotą wielkoduszności. Sprawia ona, że żołnierz nawet za cenę własnego zdrowia czy życia, gotów jest ratować innych z opresji. W czasach współczesnych, ten właśnie etos rozpoznajemy w zorganizowanej działalności charytatywnej Caritas Wojskowej. Dzisiaj żołnierz pełniący misję strażnika istotnych wartości społecznych, pokoju i sprawiedliwości w skonfliktowanym świecie, właśnie w działalności charytatywnej upatruje istotny sposób swego rozwoju moralnego i duchowego.
  Po przywróceniu Ordynariatu Polowego powstały parafie wojskowe, a w nich od początku prowadzono działalność charytatywną. W ten sposób tworzyła się Caritas Wojskowa, choć jeszcze bez nazwy i bez statutu. Dokumentem prawnym regulującym życie diecezji polowej w zakresie działalności charytatywnej jest wydany 12 marca 1996 roku dekret Biskupa Polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głódzia erygujący Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, jako autonomiczny podmiot prawa kościelnego i cywilnego. Podstawowym zadaniem Caritas Wojskowej jest troska o każdego człowieka, jego potrzeby duchowe i materialne, zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i miłosierdzia jako istotnej części ewangelizacji. Realizując te zadania Caritas Wojskowa jest z pomocą wszędzie tam gdzie ludzie dotknięci są klęskami żywiołowymi czy innymi wypadkami losowymi, w rejonach konfliktów zbrojnych, misji pokojowych i stabilizacyjnych na całym świecie. Funkcjonuje na mocy własnego statutu i jest jedyną działającą w strukturach wojska organizacją charytatywną na świecie. Terenem działania Caritas Wojskowej jest obszar diecezji wojskowej oraz krajów, w których stacjonują polscy żołnierze.

  Zarówno w kraju jak i za granicą jednostki Caritas OP WP rozpoznają potrzeby i świadczą pomoc ubogim, poszkodowanym w kataklizmach czy konfliktach zbrojnych. Mobilizują także lokalne społeczności parafialne do charytatywnej działalności na rzecz ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie, w służbie chorym i niepełnosprawnym.

  Pomagamy chorym dzięki wpłatom 1% podatku, wynikających z zeznań podatkowych.
  Użyczamy sprzęt rehabilitacyjny.
  Pomagamy w zakupie niezbędnych leków, głównie dla chorych żołnierzy.

   

   

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000353139
 • Konto:81 124 0 11 38 1 111 0010 319 1 07 79
 • Adres:Długa 13/15
 • WWW:www.caritas.ordynariat.pl
 • E-mail:ordynariat_polowy@caritas.pl
 • Telefon:509892409
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00