1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie REKSIO
KRS 0000489584

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Reksio pomaga bezdomnym zwierzętom.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt REKSIO powstało by wspierać finansowo Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej przy ul. Reksia 48. Wszystkie nasze wpływy przekazujemy na rzecz azylu, drugi cel to przekazywanie wiedzy na temat zwyczajów i praw czworonogów oraz obowiązków względem nich. Obecnie posiadamy piętnastu członków, którzy są pracownikami oraz przyjaciółmi bielskiego Schroniska. Żaden z nas nie pobiera wynagrodzenia ani żadnych innych korzyści związanych z działalnością w Stowarzyszeniu Reksio. Wręcz odwrotnie - to my opłacamy składki członkowskie na potrzeby tej działalności.

Jak wykorzystamy 1%

Celem Stowarzyszenia REKSIO jest:

 • Pomoc zwierzętom bezdomnym oraz zwierzętom przebywającym w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej.
 • Szerzenie edukacji w zakresie pomocy i poszanowania zwierząt we współpracy ze szkołami, przedszkolami, lecznicami weterynaryjnymi.
 • Pomoc charytatywna osobom niezamożnym posiadającym zwierzęta poprzez zakup karmy, finansowanie leczenia i operacji chirurgicznych tych zwierząt.
 • Ochrona zwierząt i egzekwowanie przestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt poprzez współpracę z Policją, Strażą Miejską i innymi organami państwowymi w zakresie niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom.
 • Propagowanie przepisów dotyczących ochrony i praw zwierząt oraz zasad zajmowania się zwierzętami ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej.
 • Prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem środków masowego przekazu i publikacji własnych mających na celu ochronę zwierząt.
 • Organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach, a także na terenie Schroniska w celu kształtowania idei pokojowego współistnienia wszystkich istot żywych.
 • Charytatywna pomoc dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej.
 • Organizowanie szkoleń, prelekcji, wystąpień w zakresie przepisów prawa oraz zasad opieki nad zwierzętami ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami  przebywającymi w schronisku.

Więcej o nas

Dzięki założeniu Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych Zwierząt REKSIO możemy wspomagać finansowo i rzeczowo działalność bielskiego Schroniska, które jako jednostka budżetowa ma prawnie ograniczone swoje możliwości.

W roku 2016 w miesiącach styczeń – czerwiec prowadziliśmy edukację w  mediach tj. w Kronice Beskidzkiej ukazał się cykl  naszych artykułów edukacyjnych dotyczących praw zwierząt, właściwej opieki nad zwierzętami, porad lekarzy weterynarii oraz przepisów dotyczących Ustawy o Ochronie Zwierząt. W dniu 24.06.2016 r. Stowarzyszenie REKSIO brało udział w imprezie „ IV Parada Psów Schroniskowych” na bielskim Rynku. Na Rynku zorganizowaliśmy stoisko reklamowe i  promowaliśmy adopcję zwierząt ze Schroniska. Podczas tej imprezy członkowie  Stowarzyszenia  zorganizowali zbiórkę publiczną na rzecz Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku – Białej. Została zebrana kwota 1500,50 zł. Z tych środków  za kwotę 1234,- zł został dokonany zakup drewnianego domku narzędziowego oraz dostosowanie go dla potrzeb kotów wolno żyjących w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. [Protokół przekazania – przejęcia środka trwałego PT 1/2016] . Dla Straży Miejskiej w Bielsku – Białej Stowarzyszenie opracowało ulotkę edukacyjną dotyczącą  sprzątania po swoich pupilach oraz właściwej opieki nad zwierzętami. Ulotka trafiła do uczniów bielskich szkół podczas wizyt dzieci wraz z przedstawicielem Straży Miejskiej w Schronisku. Rok 2016 rok był kolejnym rekordowym dla bielskiego Schroniska pod względem pozyskiwania darów rzeczowych [ karma, koce i akcesoria dla zwierząt] do czego przyczyniła się działalność edukacyjna Stowarzyszenia REKSIO w szkołach oraz w mediach.

W roku 2017 Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt REKSIO zajmowało się szeroko pojętą edukacją w zakresie praw zwierząt oraz właściwej opieki nad zwierzętami, która była prowadzona wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkoli. Wykonaliśmy dziesięć drewnianych skrzyń, które służą do zbiórek karmy suchej i mokrej dla psów i kotów. Skrzynie trafiły do placówek edukacyjnych i dzięki naszej działalności bardzo duża ilość karmy trafiła do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej oraz wiele osób dowiedziało się o zwierzętach tam przebywających, czekających na adopcję. Akcja ta prowadzona jest przez cały rok. Ponadto przekazaliśmy na konto Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej 50.000,00 zł [ pięćdziesiąt tysięcy złotych] aby wesprzeć finansowo jednostkę w jej niezbędnych wydatkach, jak na przykład zakup leków. W kociarni schroniska wykonaliśmy witrynę drzwiowo – okienną, która była konieczna do oddzielenia kotów domowych od wolno żyjących. Została również wykonana dodatkowa woliera dla kotów czekających na adopcję. Przekazaliśmy  Miejskiemu Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej darowiznę rzeczową w postaci karmy mięsnej w ilości 4.300,00 kilogramów z przeznaczeniem do gotowania dla zwierząt. Na działce Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej  wykonaliśmy tor agility składający się z siedmiu różnych urządzeń, który stanowi element dobrej zabawy oraz edukacji dla psów schroniskowych.

W roku 2018 Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt REKSIO ponownie przekazało na konto Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej 50.000,00 zł [ pięćdziesiąt tysięcy złotych] aby wesprzeć finansowo jednostkę w jej niezbędnych wydatkach, jak na przykład zakup leków.

Wszystkich zachęcamy do adopcji zwierząt z naszego Schroniska, a tych którzy zechcą wspierać nas finansowo, prosimy o przekazywanie funduszy bezpośrednio na konto Schroniska:
PEKAO SA 63 1240 4142 1111 0000 4827 1246

Zapraszamy na strony internetowe www.facebook.com/schroniskoreksio oraz www.schronisko.bielsko.biala.pl gdzie można wstępnie dokonać wyboru swojego psiego lub kociego towarzysza.

Zanim zdecydujesz się przyjąć do swojego domu zwierzę, dobrze się zastanów.

- czy masz odpowiednie warunki
- czy masz dość czasu
- czy jesteś wystarczająco cierpliwy
- czy stać Cię na utrzymanie zwierzaka

Jeżeli na te wszystkie pytania odpowiedziałeś twierdząco - serdecznie zapraszamy Cię do Schroniska. Psy i koty czekają na nowy dom. Będzie wspaniale jeżeli będzie to właśnie Twój dom.


 • Obszar działalności:Prawa zwierząt
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000489584
 • Konto:63 124 0 41 42 1 111 0000 482 7 12 46
 • Adres:43-305 Bielsko-Biała ul. Reksia 48
 • WWW:www.stowarzyszeniereksio.pl
 • E-mail:schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl
 • Telefon:338141818

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie REKSIO

KRS 0000489584

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie REKSIO

 • Reksio pomaga bezdomnym zwierzętom.

   

  Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt REKSIO powstało by wspierać finansowo Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej przy ul. Reksia 48. Wszystkie nasze wpływy przekazujemy na rzecz azylu, drugi cel to przekazywanie wiedzy na temat zwyczajów i praw czworonogów oraz obowiązków względem nich. Obecnie posiadamy piętnastu członków, którzy są pracownikami oraz przyjaciółmi bielskiego Schroniska. Żaden z nas nie pobiera wynagrodzenia ani żadnych innych korzyści związanych z działalnością w Stowarzyszeniu Reksio. Wręcz odwrotnie - to my opłacamy składki członkowskie na potrzeby tej działalności.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Celem Stowarzyszenia REKSIO jest:

  • Pomoc zwierzętom bezdomnym oraz zwierzętom przebywającym w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej.
  • Szerzenie edukacji w zakresie pomocy i poszanowania zwierząt we współpracy ze szkołami, przedszkolami, lecznicami weterynaryjnymi.
  • Pomoc charytatywna osobom niezamożnym posiadającym zwierzęta poprzez zakup karmy, finansowanie leczenia i operacji chirurgicznych tych zwierząt.
  • Ochrona zwierząt i egzekwowanie przestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt poprzez współpracę z Policją, Strażą Miejską i innymi organami państwowymi w zakresie niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom.
  • Propagowanie przepisów dotyczących ochrony i praw zwierząt oraz zasad zajmowania się zwierzętami ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej.
  • Prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem środków masowego przekazu i publikacji własnych mających na celu ochronę zwierząt.
  • Organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach, a także na terenie Schroniska w celu kształtowania idei pokojowego współistnienia wszystkich istot żywych.
  • Charytatywna pomoc dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej.
  • Organizowanie szkoleń, prelekcji, wystąpień w zakresie przepisów prawa oraz zasad opieki nad zwierzętami ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami  przebywającymi w schronisku.
 • Więcej o nas

  Dzięki założeniu Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych Zwierząt REKSIO możemy wspomagać finansowo i rzeczowo działalność bielskiego Schroniska, które jako jednostka budżetowa ma prawnie ograniczone swoje możliwości.

  W roku 2016 w miesiącach styczeń – czerwiec prowadziliśmy edukację w  mediach tj. w Kronice Beskidzkiej ukazał się cykl  naszych artykułów edukacyjnych dotyczących praw zwierząt, właściwej opieki nad zwierzętami, porad lekarzy weterynarii oraz przepisów dotyczących Ustawy o Ochronie Zwierząt. W dniu 24.06.2016 r. Stowarzyszenie REKSIO brało udział w imprezie „ IV Parada Psów Schroniskowych” na bielskim Rynku. Na Rynku zorganizowaliśmy stoisko reklamowe i  promowaliśmy adopcję zwierząt ze Schroniska. Podczas tej imprezy członkowie  Stowarzyszenia  zorganizowali zbiórkę publiczną na rzecz Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku – Białej. Została zebrana kwota 1500,50 zł. Z tych środków  za kwotę 1234,- zł został dokonany zakup drewnianego domku narzędziowego oraz dostosowanie go dla potrzeb kotów wolno żyjących w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. [Protokół przekazania – przejęcia środka trwałego PT 1/2016] . Dla Straży Miejskiej w Bielsku – Białej Stowarzyszenie opracowało ulotkę edukacyjną dotyczącą  sprzątania po swoich pupilach oraz właściwej opieki nad zwierzętami. Ulotka trafiła do uczniów bielskich szkół podczas wizyt dzieci wraz z przedstawicielem Straży Miejskiej w Schronisku. Rok 2016 rok był kolejnym rekordowym dla bielskiego Schroniska pod względem pozyskiwania darów rzeczowych [ karma, koce i akcesoria dla zwierząt] do czego przyczyniła się działalność edukacyjna Stowarzyszenia REKSIO w szkołach oraz w mediach.

  W roku 2017 Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt REKSIO zajmowało się szeroko pojętą edukacją w zakresie praw zwierząt oraz właściwej opieki nad zwierzętami, która była prowadzona wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkoli. Wykonaliśmy dziesięć drewnianych skrzyń, które służą do zbiórek karmy suchej i mokrej dla psów i kotów. Skrzynie trafiły do placówek edukacyjnych i dzięki naszej działalności bardzo duża ilość karmy trafiła do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej oraz wiele osób dowiedziało się o zwierzętach tam przebywających, czekających na adopcję. Akcja ta prowadzona jest przez cały rok. Ponadto przekazaliśmy na konto Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej 50.000,00 zł [ pięćdziesiąt tysięcy złotych] aby wesprzeć finansowo jednostkę w jej niezbędnych wydatkach, jak na przykład zakup leków. W kociarni schroniska wykonaliśmy witrynę drzwiowo – okienną, która była konieczna do oddzielenia kotów domowych od wolno żyjących. Została również wykonana dodatkowa woliera dla kotów czekających na adopcję. Przekazaliśmy  Miejskiemu Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej darowiznę rzeczową w postaci karmy mięsnej w ilości 4.300,00 kilogramów z przeznaczeniem do gotowania dla zwierząt. Na działce Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej  wykonaliśmy tor agility składający się z siedmiu różnych urządzeń, który stanowi element dobrej zabawy oraz edukacji dla psów schroniskowych.

  W roku 2018 Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt REKSIO ponownie przekazało na konto Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej 50.000,00 zł [ pięćdziesiąt tysięcy złotych] aby wesprzeć finansowo jednostkę w jej niezbędnych wydatkach, jak na przykład zakup leków.

  Wszystkich zachęcamy do adopcji zwierząt z naszego Schroniska, a tych którzy zechcą wspierać nas finansowo, prosimy o przekazywanie funduszy bezpośrednio na konto Schroniska:
  PEKAO SA 63 1240 4142 1111 0000 4827 1246

  Zapraszamy na strony internetowe www.facebook.com/schroniskoreksio oraz www.schronisko.bielsko.biala.pl gdzie można wstępnie dokonać wyboru swojego psiego lub kociego towarzysza.

  Zanim zdecydujesz się przyjąć do swojego domu zwierzę, dobrze się zastanów.

  - czy masz odpowiednie warunki
  - czy masz dość czasu
  - czy jesteś wystarczająco cierpliwy
  - czy stać Cię na utrzymanie zwierzaka

  Jeżeli na te wszystkie pytania odpowiedziałeś twierdząco - serdecznie zapraszamy Cię do Schroniska. Psy i koty czekają na nowy dom. Będzie wspaniale jeżeli będzie to właśnie Twój dom.

 • Obszar działalności:Prawa zwierząt
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000489584
 • Konto:63 124 0 41 42 1 111 0000 482 7 12 46
 • Adres:43-305 Bielsko-Biała ul. Reksia 48
 • WWW:www.stowarzyszeniereksio.pl
 • E-mail:schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl
 • Telefon:338141818
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00