1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  FUNDACJA WYMARZONA ODPORNOŚĆ
  KRS 0000505151

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

"Ile dasz, tyle otrzymasz, czasem z najbardziej niespodziewanej strony". Paulo Coelho

Misją fundacji jest wspieranie  dzieci z wrodzonymi niedoborami odporności oraz ich rodzin.  Schorzenia, na które cierpią nasi Podopieczni to bardzo rzadkie choroby,(SCID i NBS) dlatego staramy się pomagać Im w bardzo szerokim zakresie.

SCID, czyli Ciężki Złożony Niedobór Odporności (Severe Combined Immunodeficiency) obejmuje grupę rzadkich monogenowych pierwotnych niedoborów odporności. Cechuje się on brakiem aktywnych obwodowych limfocytów T, co prowadzi do ciężkich zakażeń dróg oddechowych o wczesnym początku oraz niedostatecznego przyrostu masy ciała i wzrostu.

Zespół Nijmegen (NBS) to rzadka genetyczna choroba objawiająca się bezpośrednio po urodzeniu małogłowiem, cechami dysmorfii twarzy, które stają się bardziej widoczne wraz z wiekiem, opóźnieniem wzrostu oraz późniejszymi powikłaniami, takimi jak nowotwory złośliwe i infekcje.

Jak wykorzystamy 1%

 1. Pomagamy dzieciom i dorosłym z wrodzonymi niedoborami odporności.
 2. Współpracujemy z Kliniką Immunologii IPCZD w Warszawie.
 3. Wspieramy diagnostykę i leczenie Podopiecznych w Polsce i za granicą.
 4. Zdobywamy środki na sfinansowanie specjalistycznych badań genetycznych.
 5. Wspieramy i kompleksowo edukujemy naszych Podopiecznych i ich rodziny w procesie leczenia, rehabilitacji, w pomocy psychologicznej i poradach dietetycznych.
 6. Działamy na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 7. Intensywnie uczestniczymy w rozwijaniu pasji i zainteresowań naszych Podopiecznych.
 8. Organizujemy coroczny Immunozlot, czyli spotkania naszych Podopiecznych i Ich Rodziców z lekarzami specjalistami, gdzie mogą wymieniać sie doświadczeniami i zdobywać nową wiedzę na temat chorób.

Więcej o nas

Fundacja Wymarzona Odporność powstała w 2014 roku.

Historia Fundacji Wymarzona Odporność rozpoczyna się od losów Dominika i Jego Mamy. Chory na SCID – czyli na Ciężki Złożony Niedobór Odporności – młody, zdolny człowiek, wraz z Jego zdeterminowaną Mamą walczyli o przetrwanie, borykając się z tragiczną sytuacją zdrowotną Dominika oraz z trudnymi warunkami mieszkaniowymi, w których nie udawało się powstrzymać postępującej choroby. Jednakże, pośród tych negatywnych zdarzeń, była też pasja Dominika – rysowanie i grafika komputerowa.

Z pomocą przyszła Izabela Miller, obecna Prezes Fundacji i wspólnie z Mamą Dominika – Moniką Skibą, obecną v-ce Prezes Fundacji postanowiły połączyć swoje siły, czyli  ogólnie pojętą chęć Izy do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i  nieodpartą potrzebę Moniki wspierania Rodziców Dzieci z podobnymi dolegliwościami, poprzez uświadamianie możliwości aktywowania dziecka, przy jednoczesnym powrocie do życia zawodowego. 

Tak powstała Fundacja Wymarzona Odporność, skupiająca dziś około stu Podopiecznych z całej Polski, chorujących na SCID i NBSSCID, czyli Ciężki Złożony Niedobór Odporności (Severe Combined Immunodeficiency) obejmuje grupę rzadkich monogenowych pierwotnych niedoborów odporności. Cechuje się on brakiem aktywnych obwodowych limfocytów T, co prowadzi do ciężkich zakażeń dróg oddechowych o wczesnym początku oraz niedostatecznego przyrostu masy ciała i wzrostu.  Niedobory odporności klasyfikowane są jako SCID z brakiem limfocytów T, ale z obecnością limfocytów B  lub SCID z brakiem zarówno limfocytów T i B . Obie te grupy obejmują kilka postaci z obecnością naturalnych komórek cytotoksycznych (NK) lub ich brakiem.

Zespół Nijmegen (NBS) to rzadka genetyczna choroba objawiająca się bezpośrednio po urodzeniu małogłowiem, cechami dysmorfii twarzy, które stają się bardziej widoczne wraz z wiekiem, opóźnieniem wzrostu oraz późniejszymi powikłaniami, takimi jak nowotwory złośliwe i infekcje. Z powodu specyficznego defektu powodującego niedobór odporności i nadwrażliwość na promieniowanie jonizujące, Pacjenci wymagają wielodyscyplinarnego podejścia i długotrwałej opieki lekarskiej ze względu na nowotwory złośliwe, niedobory odporności, a także opóźnienie wzrostu.

 Fundacja Wymarzona Odporność zajmuje się niesieniem pomocy swoim Podopiecznym poprzez finansowanie badań genetycznych, zakup odczynników do CRP, pokrywanie kosztów leczenia  nierefundowanymi lekami, pomoc w zakupie specjalistycznych sprzętów oraz zapewnienie pomocy socjalnej najbardziej potrzebującym, a także pomocą w likwidowaniu codziennych przeciwności na wszystkich możliwych płaszczyznach.

Na tym jednak nie kończy się rola Fundacji, która za cel obrała sobie również edukowanie poprzez organizację seminariów medycznych oraz promowanie i upowszechnianie wiedzy na temat wrodzonych niedoborów odporności,  dbając jednocześnie o wzrost świadomości społecznej w zakresie problematyki życia codziennego. W 2014 r. przy wsparciu dr Beaty Wolskiej - Kuśnierz zespół Fundacji Wymarzona Odporność zorganizował pierwsze w Polsce spotkanie dla Dzieci chorych na NBS (Nijmegen Breakage Syndrome) i Ich Rodzin.

Pokazało ono, jak wiele jest osób wymagających pomocy i wsparcia, oraz ile jest do zrobienia w tym zakresie. Tak zrodził się pomysł organizowania corocznych Immunozlotów – wyjątkowej inicjatywy, dzięki której chore Dzieci i Ich Rodziny mogą chociaż na chwilę zapomnieć o chorobie.   Głównym celem zlotu jest edukacja – spotkania Rodziców z lekarzami specjalistami – immunologami, psychologami, fizjoterapeutami, logopedami, ekspertami ds. badań klinicznych, dietetykami i wieloma innymi specjalistami. Drugi kluczowy cel to  wymiana doświadczeń pomiędzy Rodzicami Podopiecznych oraz aktywny wypoczynek dla Podopiecznych i Ich Rodzin. Na naszych Podopiecznych każdego roku czeka wiele atrakcji, kreatywnych zajęć manualnych i ruchowych oraz upominki ufundowane przez Darczyńców i Sponsorów. W organizacji zlotu oraz w codziennych działaniach Fundację wspierają  Partnerzy - Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie,  Ośrodek Rehabilitacyjny Polanika, Fundacja Razem Zdążymy oraz  Fundacja FaniMani.


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000505151
 • Konto:18 105 0 10 25 1 000 0090 303 5 36 69
 • Adres:05-400 OTWOCK UL. SOSNOWA 1/4
 • WWW:www.wymarzonaodpornosc.org
 • E-mail:biuro@wymarzonaodpornosc.org
 • Telefon:603 411 006 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  FUNDACJA WYMARZONA ODPORNOŚĆ

  KRS 0000505151

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

FUNDACJA WYMARZONA ODPORNOŚĆ

 • "Ile dasz, tyle otrzymasz, czasem z najbardziej niespodziewanej strony". Paulo Coelho

  Misją fundacji jest wspieranie  dzieci z wrodzonymi niedoborami odporności oraz ich rodzin.  Schorzenia, na które cierpią nasi Podopieczni to bardzo rzadkie choroby,(SCID i NBS) dlatego staramy się pomagać Im w bardzo szerokim zakresie.

  SCID, czyli Ciężki Złożony Niedobór Odporności (Severe Combined Immunodeficiency) obejmuje grupę rzadkich monogenowych pierwotnych niedoborów odporności. Cechuje się on brakiem aktywnych obwodowych limfocytów T, co prowadzi do ciężkich zakażeń dróg oddechowych o wczesnym początku oraz niedostatecznego przyrostu masy ciała i wzrostu.

  Zespół Nijmegen (NBS) to rzadka genetyczna choroba objawiająca się bezpośrednio po urodzeniu małogłowiem, cechami dysmorfii twarzy, które stają się bardziej widoczne wraz z wiekiem, opóźnieniem wzrostu oraz późniejszymi powikłaniami, takimi jak nowotwory złośliwe i infekcje.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1. Pomagamy dzieciom i dorosłym z wrodzonymi niedoborami odporności.
  2. Współpracujemy z Kliniką Immunologii IPCZD w Warszawie.
  3. Wspieramy diagnostykę i leczenie Podopiecznych w Polsce i za granicą.
  4. Zdobywamy środki na sfinansowanie specjalistycznych badań genetycznych.
  5. Wspieramy i kompleksowo edukujemy naszych Podopiecznych i ich rodziny w procesie leczenia, rehabilitacji, w pomocy psychologicznej i poradach dietetycznych.
  6. Działamy na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
  7. Intensywnie uczestniczymy w rozwijaniu pasji i zainteresowań naszych Podopiecznych.
  8. Organizujemy coroczny Immunozlot, czyli spotkania naszych Podopiecznych i Ich Rodziców z lekarzami specjalistami, gdzie mogą wymieniać sie doświadczeniami i zdobywać nową wiedzę na temat chorób.
 • Więcej o nas

  Fundacja Wymarzona Odporność powstała w 2014 roku.

  Historia Fundacji Wymarzona Odporność rozpoczyna się od losów Dominika i Jego Mamy. Chory na SCID – czyli na Ciężki Złożony Niedobór Odporności – młody, zdolny człowiek, wraz z Jego zdeterminowaną Mamą walczyli o przetrwanie, borykając się z tragiczną sytuacją zdrowotną Dominika oraz z trudnymi warunkami mieszkaniowymi, w których nie udawało się powstrzymać postępującej choroby. Jednakże, pośród tych negatywnych zdarzeń, była też pasja Dominika – rysowanie i grafika komputerowa.

  Z pomocą przyszła Izabela Miller, obecna Prezes Fundacji i wspólnie z Mamą Dominika – Moniką Skibą, obecną v-ce Prezes Fundacji postanowiły połączyć swoje siły, czyli  ogólnie pojętą chęć Izy do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i  nieodpartą potrzebę Moniki wspierania Rodziców Dzieci z podobnymi dolegliwościami, poprzez uświadamianie możliwości aktywowania dziecka, przy jednoczesnym powrocie do życia zawodowego. 

  Tak powstała Fundacja Wymarzona Odporność, skupiająca dziś około stu Podopiecznych z całej Polski, chorujących na SCID i NBSSCID, czyli Ciężki Złożony Niedobór Odporności (Severe Combined Immunodeficiency) obejmuje grupę rzadkich monogenowych pierwotnych niedoborów odporności. Cechuje się on brakiem aktywnych obwodowych limfocytów T, co prowadzi do ciężkich zakażeń dróg oddechowych o wczesnym początku oraz niedostatecznego przyrostu masy ciała i wzrostu.  Niedobory odporności klasyfikowane są jako SCID z brakiem limfocytów T, ale z obecnością limfocytów B  lub SCID z brakiem zarówno limfocytów T i B . Obie te grupy obejmują kilka postaci z obecnością naturalnych komórek cytotoksycznych (NK) lub ich brakiem.

  Zespół Nijmegen (NBS) to rzadka genetyczna choroba objawiająca się bezpośrednio po urodzeniu małogłowiem, cechami dysmorfii twarzy, które stają się bardziej widoczne wraz z wiekiem, opóźnieniem wzrostu oraz późniejszymi powikłaniami, takimi jak nowotwory złośliwe i infekcje. Z powodu specyficznego defektu powodującego niedobór odporności i nadwrażliwość na promieniowanie jonizujące, Pacjenci wymagają wielodyscyplinarnego podejścia i długotrwałej opieki lekarskiej ze względu na nowotwory złośliwe, niedobory odporności, a także opóźnienie wzrostu.

   Fundacja Wymarzona Odporność zajmuje się niesieniem pomocy swoim Podopiecznym poprzez finansowanie badań genetycznych, zakup odczynników do CRP, pokrywanie kosztów leczenia  nierefundowanymi lekami, pomoc w zakupie specjalistycznych sprzętów oraz zapewnienie pomocy socjalnej najbardziej potrzebującym, a także pomocą w likwidowaniu codziennych przeciwności na wszystkich możliwych płaszczyznach.

  Na tym jednak nie kończy się rola Fundacji, która za cel obrała sobie również edukowanie poprzez organizację seminariów medycznych oraz promowanie i upowszechnianie wiedzy na temat wrodzonych niedoborów odporności,  dbając jednocześnie o wzrost świadomości społecznej w zakresie problematyki życia codziennego. W 2014 r. przy wsparciu dr Beaty Wolskiej - Kuśnierz zespół Fundacji Wymarzona Odporność zorganizował pierwsze w Polsce spotkanie dla Dzieci chorych na NBS (Nijmegen Breakage Syndrome) i Ich Rodzin.

  Pokazało ono, jak wiele jest osób wymagających pomocy i wsparcia, oraz ile jest do zrobienia w tym zakresie. Tak zrodził się pomysł organizowania corocznych Immunozlotów – wyjątkowej inicjatywy, dzięki której chore Dzieci i Ich Rodziny mogą chociaż na chwilę zapomnieć o chorobie.   Głównym celem zlotu jest edukacja – spotkania Rodziców z lekarzami specjalistami – immunologami, psychologami, fizjoterapeutami, logopedami, ekspertami ds. badań klinicznych, dietetykami i wieloma innymi specjalistami. Drugi kluczowy cel to  wymiana doświadczeń pomiędzy Rodzicami Podopiecznych oraz aktywny wypoczynek dla Podopiecznych i Ich Rodzin. Na naszych Podopiecznych każdego roku czeka wiele atrakcji, kreatywnych zajęć manualnych i ruchowych oraz upominki ufundowane przez Darczyńców i Sponsorów. W organizacji zlotu oraz w codziennych działaniach Fundację wspierają  Partnerzy - Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie,  Ośrodek Rehabilitacyjny Polanika, Fundacja Razem Zdążymy oraz  Fundacja FaniMani.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000505151
 • Konto:18 105 0 10 25 1 000 0090 303 5 36 69
 • Adres:05-400 OTWOCK UL. SOSNOWA 1/4
 • WWW:www.wymarzonaodpornosc.org
 • E-mail:biuro@wymarzonaodpornosc.org
 • Telefon:603 411 006
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00