1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
UKS DELFIN GARWOLIN
KRS 0000659820

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

UKS Delfin Garwolin

Jesteśmy najdłużej działającym w powiecie garwolińskim (od 2002) Klubem Sportowym zajmującym się dyscypliną sportową - pływaniem. Nasza nieprzerwana, wieloletnia działalność wskazuje na ciągłe zainteresowanie pływaniem  w naszym regionie. Tendencja jest wzrostowa, w czym duży udział miało wybudowanie pływalni miejskiej na terenie miasta Garwolina. Dzięki temu obserwujemy duży wzrost zainteresowania tą dyscypliną oraz większe możliwości rozwoju Klubu. W ostatnich trzech latach  liczba zawodników naszego Klubu zwiększyła się o kilkanaście osób do ponad 90. Pozwala nam to pozytywnie myśleć o przyszłości i dalszym zwiększaniu liczby trenujących osób.

Chcemy popularyzować tę dyscyplinę, jako jedną z podstawowych, sprzyjających ogólnemu rozwojowi człowieka. Pływanie ma ogromne walory zdrowotne, zalecane dla dzieci z astmą, alergią, z wadami postawy, równomiernie rozwija sylwetkę dziecka, uczy wewnętrznej dyscypliny, współdziałania w zespole, odpowiedzialności za drugą osobę, samozaparcia. Poprzez swoje działania dajemy propozycję przed wszystkim młodym mieszkańcom naszego miasta, gminy i okolic jak aktywnie i zdrowo spędzać czas wolny.

Dodatkowo organizujemy obóz sportowy co sprzyja integracji zawodników Klubu  i ich społecznemu rozwojowi. Dzieciom uzdolnionym w tej dziedzinie chcemy dać szansę wykazania się, spróbowania swoich sił poza terenem Miasta, Gminy i Powiatu, poprzez organizowanie i wspieranie finansowe wyjazdów na zawody rangi regionalnej, wojewódzkiej i krajowej. Od 2016 roku bierzemy udział w zawodach rangi Mistrzostw Polski przez co promujemy nasz region w całej Polsce.  Ciągle pracujemy nad podniesieniem profesjonalizmu zajęć prowadzonych w Klubie, nasza kadra trenerska posiada wysokie kwalifikacje: trener-koordynator II klasy + trzech instruktorów. Wspieramy rozwój naszych trenerów poprzez ich uczestnictwo w konferencjach trenerskich.  Dodatkowo sprowadzamy na zajęcia wyjątkowe osobistości z profesjonalnego świata pływackiego – byli mistrzowie Polski, olimpijczycy.  Tego typu wydarzenia zachęcają obecnych zawodników do wytężonej pracy a młodszych i starszych ludzi spoza klubu do zainteresowania się pływaniem.

Jak wykorzystamy 1%

Pozyskane środki finansowe umożliwią bieżące działanie i realizacje celów statutowych stowarzyszenia, którymi jest popularyzacja i upowszechnienie sportu pływackiego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu, oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

Dodatkowo nasz klub w roku 2019 r. planuje szereg inicjatyw komplementarnych jak np. organizacja zajęć sportowych dla dzieci podczas ferii zimowych, wyjazdy studyjne czy tez umożliwienie uczestniczenia w zajęciach dzieciom ze środowisk zagrożonych i ubogich.

Więcej o nas

Jako Stowarzyszenie UKS Delfin działamy od 2002 roku. Pierwsze Otwarte Zawody Pływackie o Puchar Wójta Gminy Garwolin zorganizowaliśmy w 2005 r. Od tamtej pory cyklicznie, corocznie byliśmy organizatorem tych zawodów. Prowadziliśmy działalność treningową i wychowawczą dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Garwolińskiego. Współpracowaliśmy z klubami z Grójca, Warki, Góry Kalwarii, Józefowa, Sokołowa Podlaskiego, Mińska Mazowieckiego, Ostrowi Mazowieckiej. Przez kilka lat jako obozy treningowe organizowaliśmy spływy kajakowe na rzece Czarna Hańcza i Rospuda, a później w Jaworze nad Soliną. W Augustowie, Straszęcinie, Darłówku, Olecku  już jako obozy stacjonarne.

Przez wszystkie lata działalności skutecznie działaliśmy na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz aktywizacji społeczności lokalnej (zajęcia szkoleniowe, treningi, organizacja i uczestnictwo w  zawodach, szkolenia dla sędziów pływackich, organizacja obozu letniego). Zadania realizowaliśmy we współpracy z  Burmistrzem Miasta Garwolin, Wójtem Gminy Garwolin, Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Mazowieckim Związkiem Pływackim, innymi Klubami z naszego regionu.

W ostatnich trzech latach roku skala działań naszego Klubu się powiększyła (liczba zawodników, ilość uczestników obozu szkoleniowego, liczba zawodów, w których biorą udział zawodnicy Klubu), poczyniliśmy też postęp w sprawach organizacyjnych aby skutecznie zarządzać wyzwaniami związanymi z dużą liczbą młodzieży pod naszymi skrzydłami oraz wypełniać założenia realizacji zadań publicznych w profesjonalny sposób. Aktualnie w klubie trenuje regularnie 90 zawodników. Efektywne zarządzanie Klubem oraz sprawna organizacja zawodów owocują zwiększonym zainteresowaniem zawodami, których jesteśmy organizatorem. Przyjeżdżają do nas przedstawiciele coraz większej liczby Klubów sportowych. Na naszych ostatnich zawodach organizowanych w 2018 r. udział wzięło 250 zawodników, co było maksymalnym limitem a listę zgłoszeniową zamknęliśmy kilka dni przed terminem z powodu bardzo dużego zainteresowania. W letnim obozie treningowym wzięło udział 57 zawodników co potwierdza bardzo duże zainteresowanie i zapotrzebowanie na ofertę klubu.

Rok wcześniej, bo w styczniu 2017 roku nasze Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako Organizacja Pożytku Publicznego co jest uznaniem wysokiej jakości działalności Klubu zarówno w sprawach merytorycznych jak i organizacyjnych.

Nasza stała kadra szkoleniowa to trenera-koordynator II klasy oraz trzech instruktorów pływania. Do organizacji zawodów Klub zatrudnia profesjonalny skład sędziowski z ramienia związku pływackiego, trenerzy także biorą aktywny udział w obsłudze zawodów, rodzice/członkowie stowarzyszenie wspierają organizację zawodów w każdym możliwym zakresie (konferansjer, zbieranie opłat, ogólna pomoc przy organizacji). Przy organizacji zawodów przez Klub konieczne jest także zatrudnienie ratownika medycznego. Do opieki nad dziećmi oraz prowadzenia zajęć na obozie treningowym Klub zatrudnia wychowawców/trenerów oraz kierownika wypoczynku (wszyscy z odpowiednim przygotowaniem trenerskim i pedagogicznym) oraz korzysta ze społecznej pracy członków stowarzyszenia. Do obsługi księgowo-finansowej Klub zatrudnia księgowego.

Znacząca część środków finansowania działalności Klubu pochodzi z comiesięcznych składek członków stowarzyszenia. Są to ustalone przez Zarząd stowarzyszenia i zaakceptowane przez rodziców/członków stowarzyszenia środki na pokrycie statutowych zadań Klubu. Dodatkowo nasze stowarzyszenie pozyskuje dotacje ze instytucji publicznych oraz sponsorów.

Pracujemy wielopłaszczyznowo – z jednej strony wspieramy rekreacyjny charakter zawodów otwartych a z drugiej umożliwiamy ambitnym zawodnikom twarde współzawodnictwo na zawodach wyższej rangi. Oprócz działania na rzecz zawodników Klubu i ich rodzin dbamy też o całościowy rozwój pływania jako dyscypliny sportowej w naszym regionie np. organizując szkolenia i uzupełniając braki kadry sędziowskiej. Skutecznie współpracujemy z jednostkami samorządu lokalnego, CSiK w Garwolinie, innymi Klubami w regionie i związkiem pływackim.

W 2019 roku chcielibyśmy umożliwić korzystanie z oferty klubu kolejnym młodym mieszkańcom naszego Miasta i okolic. Chcielibyśmy również oprócz regularnych zajęć sportowych bardziej zaangażować zawodników klubu w wolontariat co dodatkowo pozytywnie wpłynie na rozwój osobisty naszej młodzieży.


 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:województwo mazowieckie
 • KRS:0000659820
 • Konto:54 124 0 27 28 1 111 0000
 • Adres:ul. Olimpijska 5, 08-400 Garwolin
 • WWW:http://www.uksdelfingarwolin.pl/
 • E-mail:uksdelfingarwolin@o2.pl
 • Telefon:25 6843566Formularze PIT 2019/2020 dla
UKS DELFIN GARWOLIN

KRS 0000659820

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

UKS DELFIN GARWOLIN

 • UKS Delfin Garwolin

  Jesteśmy najdłużej działającym w powiecie garwolińskim (od 2002) Klubem Sportowym zajmującym się dyscypliną sportową - pływaniem. Nasza nieprzerwana, wieloletnia działalność wskazuje na ciągłe zainteresowanie pływaniem  w naszym regionie. Tendencja jest wzrostowa, w czym duży udział miało wybudowanie pływalni miejskiej na terenie miasta Garwolina. Dzięki temu obserwujemy duży wzrost zainteresowania tą dyscypliną oraz większe możliwości rozwoju Klubu. W ostatnich trzech latach  liczba zawodników naszego Klubu zwiększyła się o kilkanaście osób do ponad 90. Pozwala nam to pozytywnie myśleć o przyszłości i dalszym zwiększaniu liczby trenujących osób.

  Chcemy popularyzować tę dyscyplinę, jako jedną z podstawowych, sprzyjających ogólnemu rozwojowi człowieka. Pływanie ma ogromne walory zdrowotne, zalecane dla dzieci z astmą, alergią, z wadami postawy, równomiernie rozwija sylwetkę dziecka, uczy wewnętrznej dyscypliny, współdziałania w zespole, odpowiedzialności za drugą osobę, samozaparcia. Poprzez swoje działania dajemy propozycję przed wszystkim młodym mieszkańcom naszego miasta, gminy i okolic jak aktywnie i zdrowo spędzać czas wolny.

  Dodatkowo organizujemy obóz sportowy co sprzyja integracji zawodników Klubu  i ich społecznemu rozwojowi. Dzieciom uzdolnionym w tej dziedzinie chcemy dać szansę wykazania się, spróbowania swoich sił poza terenem Miasta, Gminy i Powiatu, poprzez organizowanie i wspieranie finansowe wyjazdów na zawody rangi regionalnej, wojewódzkiej i krajowej. Od 2016 roku bierzemy udział w zawodach rangi Mistrzostw Polski przez co promujemy nasz region w całej Polsce.  Ciągle pracujemy nad podniesieniem profesjonalizmu zajęć prowadzonych w Klubie, nasza kadra trenerska posiada wysokie kwalifikacje: trener-koordynator II klasy + trzech instruktorów. Wspieramy rozwój naszych trenerów poprzez ich uczestnictwo w konferencjach trenerskich.  Dodatkowo sprowadzamy na zajęcia wyjątkowe osobistości z profesjonalnego świata pływackiego – byli mistrzowie Polski, olimpijczycy.  Tego typu wydarzenia zachęcają obecnych zawodników do wytężonej pracy a młodszych i starszych ludzi spoza klubu do zainteresowania się pływaniem.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pozyskane środki finansowe umożliwią bieżące działanie i realizacje celów statutowych stowarzyszenia, którymi jest popularyzacja i upowszechnienie sportu pływackiego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu, oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

  Dodatkowo nasz klub w roku 2019 r. planuje szereg inicjatyw komplementarnych jak np. organizacja zajęć sportowych dla dzieci podczas ferii zimowych, wyjazdy studyjne czy tez umożliwienie uczestniczenia w zajęciach dzieciom ze środowisk zagrożonych i ubogich.

 • Więcej o nas

  Jako Stowarzyszenie UKS Delfin działamy od 2002 roku. Pierwsze Otwarte Zawody Pływackie o Puchar Wójta Gminy Garwolin zorganizowaliśmy w 2005 r. Od tamtej pory cyklicznie, corocznie byliśmy organizatorem tych zawodów. Prowadziliśmy działalność treningową i wychowawczą dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Garwolińskiego. Współpracowaliśmy z klubami z Grójca, Warki, Góry Kalwarii, Józefowa, Sokołowa Podlaskiego, Mińska Mazowieckiego, Ostrowi Mazowieckiej. Przez kilka lat jako obozy treningowe organizowaliśmy spływy kajakowe na rzece Czarna Hańcza i Rospuda, a później w Jaworze nad Soliną. W Augustowie, Straszęcinie, Darłówku, Olecku  już jako obozy stacjonarne.

  Przez wszystkie lata działalności skutecznie działaliśmy na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz aktywizacji społeczności lokalnej (zajęcia szkoleniowe, treningi, organizacja i uczestnictwo w  zawodach, szkolenia dla sędziów pływackich, organizacja obozu letniego). Zadania realizowaliśmy we współpracy z  Burmistrzem Miasta Garwolin, Wójtem Gminy Garwolin, Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Mazowieckim Związkiem Pływackim, innymi Klubami z naszego regionu.

  W ostatnich trzech latach roku skala działań naszego Klubu się powiększyła (liczba zawodników, ilość uczestników obozu szkoleniowego, liczba zawodów, w których biorą udział zawodnicy Klubu), poczyniliśmy też postęp w sprawach organizacyjnych aby skutecznie zarządzać wyzwaniami związanymi z dużą liczbą młodzieży pod naszymi skrzydłami oraz wypełniać założenia realizacji zadań publicznych w profesjonalny sposób. Aktualnie w klubie trenuje regularnie 90 zawodników. Efektywne zarządzanie Klubem oraz sprawna organizacja zawodów owocują zwiększonym zainteresowaniem zawodami, których jesteśmy organizatorem. Przyjeżdżają do nas przedstawiciele coraz większej liczby Klubów sportowych. Na naszych ostatnich zawodach organizowanych w 2018 r. udział wzięło 250 zawodników, co było maksymalnym limitem a listę zgłoszeniową zamknęliśmy kilka dni przed terminem z powodu bardzo dużego zainteresowania. W letnim obozie treningowym wzięło udział 57 zawodników co potwierdza bardzo duże zainteresowanie i zapotrzebowanie na ofertę klubu.

  Rok wcześniej, bo w styczniu 2017 roku nasze Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako Organizacja Pożytku Publicznego co jest uznaniem wysokiej jakości działalności Klubu zarówno w sprawach merytorycznych jak i organizacyjnych.

  Nasza stała kadra szkoleniowa to trenera-koordynator II klasy oraz trzech instruktorów pływania. Do organizacji zawodów Klub zatrudnia profesjonalny skład sędziowski z ramienia związku pływackiego, trenerzy także biorą aktywny udział w obsłudze zawodów, rodzice/członkowie stowarzyszenie wspierają organizację zawodów w każdym możliwym zakresie (konferansjer, zbieranie opłat, ogólna pomoc przy organizacji). Przy organizacji zawodów przez Klub konieczne jest także zatrudnienie ratownika medycznego. Do opieki nad dziećmi oraz prowadzenia zajęć na obozie treningowym Klub zatrudnia wychowawców/trenerów oraz kierownika wypoczynku (wszyscy z odpowiednim przygotowaniem trenerskim i pedagogicznym) oraz korzysta ze społecznej pracy członków stowarzyszenia. Do obsługi księgowo-finansowej Klub zatrudnia księgowego.

  Znacząca część środków finansowania działalności Klubu pochodzi z comiesięcznych składek członków stowarzyszenia. Są to ustalone przez Zarząd stowarzyszenia i zaakceptowane przez rodziców/członków stowarzyszenia środki na pokrycie statutowych zadań Klubu. Dodatkowo nasze stowarzyszenie pozyskuje dotacje ze instytucji publicznych oraz sponsorów.

  Pracujemy wielopłaszczyznowo – z jednej strony wspieramy rekreacyjny charakter zawodów otwartych a z drugiej umożliwiamy ambitnym zawodnikom twarde współzawodnictwo na zawodach wyższej rangi. Oprócz działania na rzecz zawodników Klubu i ich rodzin dbamy też o całościowy rozwój pływania jako dyscypliny sportowej w naszym regionie np. organizując szkolenia i uzupełniając braki kadry sędziowskiej. Skutecznie współpracujemy z jednostkami samorządu lokalnego, CSiK w Garwolinie, innymi Klubami w regionie i związkiem pływackim.

  W 2019 roku chcielibyśmy umożliwić korzystanie z oferty klubu kolejnym młodym mieszkańcom naszego Miasta i okolic. Chcielibyśmy również oprócz regularnych zajęć sportowych bardziej zaangażować zawodników klubu w wolontariat co dodatkowo pozytywnie wpłynie na rozwój osobisty naszej młodzieży.

 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:województwo mazowieckie
 • KRS:0000659820
 • Konto:54 124 0 27 28 1 111 0000
 • Adres:ul. Olimpijska 5, 08-400 Garwolin
 • WWW:http://www.uksdelfingarwolin.pl/
 • E-mail:uksdelfingarwolin@o2.pl
 • Telefon:25 6843566
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00