• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu
    KRS 0000346362

Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu powstała 3 listopada 2009 roku, a już od 13 stycznia 2010 r. rozpoczęliśmy swoje działanie na terenie Ziemi Pszczyńskiej.

Naszym głównym celem jest aktywne upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej jako sposobu na wartościowy wypoczynek, ciekawsze i zdrowsze życie.

Poprzez wspieranie młodych talentów sportowych, pomoc materialną i finansową lokalnym klubom, wspieranie rozwoju i budowę infrastruktury sportowej oraz profilaktykę społeczną chcemy uczestniczyć w promowaniu zdrowego stylu życia. Pomagamy młodym ludziom właściwie wykorzystywać drzemiący w nich potencjał oraz umożliwiać im rozwijanie swoich zdolności i pasji. Dążymy do tego, aby łączyć ludzi wokół sportu i dla sportu.

Naszą misją poza wsparciem bezpośrednim jest także wpływanie na zwiększenie poziomu prozdrowotnej edukacji naszej społeczności dzięki aktywizowaniu mieszkańców w organizowane przez nas imprezy o charakterze sportowym, czy warsztaty przeznaczone zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Mamy nadzieję, że nasze działania przyniosą wymierne korzyści.

Jako Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu, ze wsparciem Tych, którym również nie jest obojętny los młodzieży, staramy się wspierać wszelkie inicjatywy sportowe oraz kreować i popularyzować postawy i zachowania prospołeczne w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport. Wierzymy, że to właśnie sport może stać się lekcją życia i wielką przygodą. Dla wielu może być także szansą na życiowy sukces.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.