Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Sposoby rozliczenia kosztów pracownika w PIT 2025 r.

Sposoby rozliczenia kosztów pracownika w PIT 2025 r.

▪ 16 kwietnia 2024 r. ▪ Zaktualizowano: 9 maja 2024 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Pracownicy zatrudnieni u jednego pracodawcy i świadczący pracę w miejscowości zamieszkania nie mają problemu z ustaleniem prawidłowej wysokości kosztów uzyskania przychodu - dla tej grupy podatników stawka ustalana jest w sposób ryczałtowy. Podpowiadamy, jak należy ustalić wysokość kosztów w mniej oczywistych przypadkach.

Sposoby rozliczenia kosztów pracownika w PIT 2025 r.
Koszty uzyskania przychodu w PIT za 2024 r.

Praca w innej miejscowości

Zgodnie z ogólną zasadą, podstawową stawką pracowniczych kosztów uzyskania przychodu jest kwota 250 zł miesięcznie (3000 zł rocznie). Wskazana wartość może zostać zastosowana w odniesieniu do pracownika świadczącego pracę w tej samej miejscowości, w której znajduje się jego miejsce zamieszkania. W przypadku, gdy zatrudniony pracuje poza miejscem swojego (tymczasowego bądź stałego) pobytu, w kosztach uzyskania przychodu należy uwzględnić stawkę 300 zł miesięcznie (3600 zł rocznie).

Pracownik ma obowiązek poinformować swojego pracodawcę o zmianie miejscowości pobytu. Jeśli zatrudniony zaniecha złożeniu stosownego oświadczenia pracodawcy, wysokość kosztów uzyskania przychodu może zostać zakwestionowana przez urząd skarbowy. Do tego typu sytuacji najczęściej dochodzi w razie zmiany miejscowości zamieszkania pracownika na tą, w której znajduje się jego zakład pracy.

Jeśli doszło do zmiany miejscowości zamieszkania pracownika, pracodawca jest zobowiązany do zastosowania “nowej” stawki począwszy od kolejnego miesiąca.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Zatrudnienie u kilku pracodawców

W przypadku, gdy pracownik świadczy pracę na rzecz kilku pracodawców, obowiązuje zryczałtowana stawka kosztów uzyskania przychodów wynosząca 250 zł miesięcznie względem każdego ze stosunków zatrudnienia. Wskazana kwota odnosi się do sytuacji podatnika, który pracuje w tej samej miejscowości, co zakłady pracy, w których pozostaje zatrudniony.

Warto mieć jednak na uwadze, że niezależnie od ilości umów o pracę zawartych przez podatnika, sumaryczna wartość kosztów uzyskania przychodu nie może przekroczyć kwoty 4500 zł rocznie. Mimo ustalenia górnej granicy przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdy z pracodawców jest zobowiązany do naliczania kosztów w wymiarze 250 zł w skali miesiąca. W takim wypadku może dojść do sytuacji, w której powstanie niedopłata podatku, która powinna być uregulowana przez podatnika w terminie rozliczenia PIT za miniony rok podatkowy (w odniesieniu do PIT za 2024 r. - do 30 kwietnia 2025 r.)

Wydatki na dojazd do pracy

Osoby osiągające dochody na podstawie umowy o pracę mają ograniczony wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodu. Jedną z największych bolączek pracowników jest niemożność uwzględnienia rzeczywistych wydatków na dojazd do pracy. O ile zatrudniony nie odliczy nakładów finansowych poniesionych np. na benzynę, o tyle ustawodawca podatkowy przewidział wyjątek od stosowania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu. Faktyczną kwotę wydatków poniesionych w związku z dojazdem można odliczyć w sytuacji, gdy pracownik poruszał się do zakładu pracy korzystając z komunikacji miejskiej lub kolejowej, o ile w związku z tym faktem może przedłożyć imienne bilety okresowe.

Rzeczywistej wartości wydatków na dojazd do pracy nie uwzględnią podatnicy, którzy otrzymali dofinansowanie na ten cel, zaś otrzymany zwrot wydatków nie podlega opodatkowaniu. Wskazaną informację powinniśmy odczytać z otrzymanego od pracodawcy PIT-11.

Skumulowana wypłata

Wciąż zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do opóźnienia wypłaty wynagrodzeń w zakładach pracy. Warto wskazać, że również w przypadku, gdy dojdzie do np. wypłaty zaległego i terminowego wynagrodzenia w jednym miesiącu, pracodawca wciąż ma obowiązek naliczenia właściwej stawki kosztów uzyskania przychodów za jeden miesiąc.

Zasiłek chorobowy

Zdarza się, że choroba pracownika obejmuje cały miesiąc, za który przysługuje mu wynagrodzenie za pracę. W przypadku, w którym zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacany jest przez cały miesiąc absencji pracownika, kosztów uzyskania przychodu się nie nalicza.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Wynagrodzenie dla byłego pracownika

Często dochodzi do sytuacji, w której dochodzi do wypłaty świadczenia związanego z pracą (np. premia za wynik) już po ustaniu stosunku zatrudnienia. Wówczas niezależnie od tego, czy w momencie zatrudnienia pracownikowi przysługiwały podstawowe bądź podstawowe koszty uzyskania przychodu, zastosowanie znajduje pierwsza z wymienionych stawek.

Więcej informacji na temat kosztów uzyskania przychodu można znaleźć w publikacjach:

Koszty uzyskania przychodu oraz Autorskie koszty uzyskania przychodu.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00