Informacja o PITax.pl

7 milionów Polaków skorzystało z PITax.pl w 2023 r.

Informacja o PITax.pl

Urzędy skarbowe wypłaciły już ponad MILIARD zł zwrotu podatku podatnikom rozliczonym w PITax.pl

12 lat na rynku
Średnia ocena
5 razy więcej ulg
Darmowe wsparcie ekspertów
Bezpłatne rozliczenie
100% zgodności z przepisami podatkowymi
Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Rozliczenie PIT-40A/11A 2025 za 2024 rok

Data aktualizacji: 10-07-2024, 14:50

PIT-11A i PIT-40A są drukami niezbędnymi, aby prawidłowo wypełnić rozliczenie PIT za 2024 r. Wskazane formularze są wypełniane przez płatnika, którym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Informacje zawarte na druku są niezbędne dla sporządzenia i wysłania PIT-36 lub PIT-37 przez emeryta/rencistę.

Spis treści
Rozliczenie PIT-11A przez internet
Rozliczenie PIT-40A i PIT-11A w 2025 r.
Co to jest PIT 11A?
Co to jest PIT 40A?
Czy emeryci muszą składać PIT?
Rozliczenie PIT-40A, PIT-11A
Jakie ulgi w PIT dla emerytów i rencistów?
Kiedy zwrot podatku dla emeryta i rencisty?

Rozliczenie PIT-11A przez internet

Formularz PIT-11A (PIT-40A), które dostajemy z ZUS-u lub z KRUS-u można rozliczyć z PITax.pl. Zadajemy proste pytania, użytkownik odpowiada - i na końcu ma gotowe rozliczenie PIT. Wchodząc w Konto Podatnika - można ujrzeć historię wypełnianych przez siebie zeznań rocznych, które są opatrzone odpowiednim statusem: przyjęty przez urząd, odrzucony, wydrukowany. Zeznanie nieukończone można dokończyć w każdej chwili. Rozliczenie PIT online można złożyć lub wydrukować i zanieść osobiście do urzędu skarbowego.

Rozliczenie PIT-40A i PIT-11A w 2025 r.

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat PIT emeryta przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. W instrukcji zostały przedstawione informacje na temat druków PIT-11A oraz PIT-40A, a ponadto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania jak np.:

 • Jaka jest różnica między PIT-11A a PIT-40A?
 • Czy emeryt musi rozliczyć PIT-11A?
 • Czy PIT-40A trzeba rozliczać?
 • Dlaczego ZUS wysyła PIT-11A?
 • Dla kogo wystawiany jest PIT-40A?
 • Jak rozliczyć PIT-11A emeryta?
 • Jak rozliczyć PIT-40A rencisty?

Przewodnik po rozliczeniu PIT-11A i PIT-40A przedstawia dodatkowo informacje dla emerytów i rencistów:

 • Jakie ulgi dla seniorów i rencistów można odliczyć w deklaracji PIT?
 • Czy rencista lub emeryt może odliczyć leki od podatku?
 • Czy rencista lub emeryt może odliczyć składkę zdrowotną?

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty może rodzić więcej wątpliwości niż te poruszone powyżej. W tym celu zapraszamy do odwiedzenia bazy artykułów dedykowanych rozliczeniu PIT-11A i PIT-40A.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Co to jest PIT 11A?

PIT-11A to informacja o dochodach wypłacanych z organów rentowych (np. z ZUS-u, KRUS-u), takich jak emerytury, renty, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego.

Oprócz wyżej wskazanych dochodów na PIT-11A wykazane są pobierane przez organ rentowy zaliczki na podatek oraz potrącone kwoty składki zdrowotnej.

PIT-11A i PIT-40A sporządzone są na jednym formularzu PIT. O tym, czy otrzymaliśmy PIT-11A (informację o dochodach) czy PIT-40A (roczne, gotowe obliczenie podatku) świadczy pozycja nie skreślona w tytule oraz w nagłówku PIT.

Gdy nasz tytuł oraz nagłówek wygląda w niżej wskazany sposób oznacza to, że podatnik otrzymał PIT-11A:

PIT-40A/11A,

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY/INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO 

Jeśli dostaliśmy PIT-11A mamy obowiązek rozliczyć się poprzez zeznanie roczne przenosząc kwoty wykazane w części D. oraz w trzech pierwszych pozycjach części E. PIT-11a do PIT-37 lub PIT-36, zgodnie z informacjami zawartymi poniżej w sekcji Jak rozliczyć PIT-40A, PIT-11A.

Co to jest PIT 40A?

PIT-40A to roczne obliczenie podatku przez ZUS/KRUS. Otrzymują go osoby pobierające emeryturę lub rentę, które nie otrzymują zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego.

PIT-11A i PIT-40A sporządzone są na jednym formularzu PIT. O tym, czy otrzymaliśmy PIT-40A (roczne obliczenie podatku) świadczy pozycja nie skreślona w tytule oraz w nagłówku PIT.

Gdy nasz tytuł oraz nagłówek wygląda w niżej wskazany sposób oznacza to, że podatnik otrzymał PIT-40A:

PIT-40A/11A.

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY/INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO 

Osoby, które otrzymały PIT 40A i nie uzyskują dochodów innych niż emerytury, renty nie muszą składać  do urzędu skarbowego rocznego zeznania, ponieważ podatek został już obliczony, a PIT wysłany przez organ rentowy. 

Jeżeli dostaliśmy PIT-40A, ale chcielibyśmy odliczyć ulgi podatkowe, przekazać 1,5% lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, czy też jako osoba samotnie wychowująca dziecko, to musimy już wypełnić sami zeznanie roczne - na podstawie danych z PIT-40A. Jak rozliczyć PIT-40A jest omówione poniżej w sekcji Jak rozliczyć PIT-40A, PIT-11A?

Czy emeryci muszą składać PIT?

O tym, czy emeryci muszą składać PIT w urzędzie skarbowym przesądza, czy jeszcze gdzieś pracują, czy utrzymują się tylko z emerytury/renty.

Osoby, które pracują będąc na emeryturze podlegają takim samym zasadom podatkowym, jak osoby pracujące, które jeszcze emerytury nie dostają. 

Pracujący emeryci składają do urzędu skarbowego zeznanie roczne, np. PIT‑37. Wypełniają go na podstawie otrzymanego od ZUS-u lub KRUS-u, PIT‑40A/11A oraz otrzymanego od pracodawcy PIT-11.

Jeśli jedynymi dochodami podatnika są dochody z emerytury lub renty nie ma obowiązku złożenia PIT do urzędu skarbowego. Należy jednak pamiętać, że podatnik polegający na automatycznym rozliczeniu PIT traci możliwość ze skorzystania z takich preferencji podatkowych jak:

Jeśli podatnik, któremu przysługuje możliwość automatycznego rozliczenia chciałby skorzystać z wyżej wskazanych przywilejów podatkowych powinien rozliczyć się na PIT‑37, gdzie należy wskazać dane w oparciu o PIT-40A/PIT-11A.

Rozliczenie PIT-40A, PIT-11A

Dane z zarówno PIT/11A, jak i z PIT/40A (jeśli chcielibyśmy rozliczyć w PIT głównym) należy przenieść do PIT-37 (ewentualnie do PIT-36).

Jak rozliczyć PIT-11A?

Do zeznania podatkowego PIT-37/36 przenoszą kwoty wykazane w części D oraz w części E w poz. 40, 41 i 44 z PIT-11A. Kwoty z poz.36 oraz 37 należy przenieść do PIT rocznego, do wiersza zatytułowanego “Emerytury-renty(...)”, z poz.40 i 41 - do wiersza “inne źródła”, a z pola 43 do pola o tej samej nazwie w PIT rocznym.

Jak rozliczyć PIT-40A?

Do zeznania podatkowego PIT-37/36 przenoszą kwoty wykazane w części D w poz. 36, w części E w poz. 40, 41 i 42 oraz w części F w poz. 47 z PIT-40A. W zeznaniu rocznym w wierszu „Emerytury – renty (...), w kolumnie „f”, należy wpisać kwotę z poz. 47 PIT-40A. Kwotę z poz. 37 przenosimy do PIT głównego tylko jeśli dostaliśmy PIT/11A. Kwotę z pola 41 PIT-40A przenosimy do pola o tej samej nazwie w PIT rocznym.

Emeryci/renciści mają prawo do odliczenia wszystkich ulg, które im przysługują. O ulgach, jakie można odliczyć w PIT rocznym można przeczytać poniżej w sekcji “Ulgi w PIT dla emerytów”.

Zeznanie roczne za 2024 r. należy złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2025 roku. Można wysłać PIT online (co jest wygodniejszym, szybszym i oszczędniejszym rozwiązaniem) lub swoje zeznanie wydrukować i zanieść osobiście do urzędu lub wysłać pocztą.

Jakie ulgi w PIT dla emerytów i rencistów?

Wśród emerytów i rencistów najczęściej wykorzystywanymi odliczeniami są:

 • Ulga dla pracujących emerytów – preferencja podatkowa zwana również PIT-0 dla aktywnych zawodowo seniorów polega na zwolnieniu przychodów pochodzących ze stosunku pracy (umowa o pracę, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy) lub umowy zlecenia. Limit zwolnienia wynosi 85 528 zł przychodu.
 • Ulga rehabilitacyjna – ulga ta przysługuje osobom z niepełnosprawnościami lub podatnikom mającym na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością w związku z wydatkami na cele rehabilitacyjne oraz wydatkami związanymi z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
 • Ulga na leki – osoba uprawniona do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej może pomniejszyć podstawę opodatkowania o wydatki poniesione w związku z nabyciem leków, których wartość przekracza 100 zł miesięcznie.
 • Ulga na darowizny – preferencja podatkowa, która przysługuje osobom przekazującym darowiznę na cele pożytku publicznego, kultu religijnego lub podatnikom oddającym krew. Kwota stanowiąca odliczenie darowizny nie może przekroczyć 6% podstawy opodatkowania.
 • Ulga na darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościołów – datki poniesione na wskazany cel nie mają ustalonej górnej granicy odliczenia co oznacza, że podatnik może dokonać odliczenia darowizny od pełnej podstawy opodatkowania.
 • Ulga na IKZE – ulga podatkowa dotycząca środków przekazywanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) ograniczona do wysokości limitu wpłat na wskazany rachunek (w przypadku przedsiębiorców - 14 083,20 zł, osoby nieprowadzące działalności gospodarczej - 9388,80 zł).

Emeryci i renciści mają również prawo do odliczenia pozostałych ulg podatkowych przewidzianych przez formularze PIT-36 oraz PIT-37: 

 • Ulga na dzieci (prorodzinna) – jest to odliczenie przysługujące osobom wychowującym dzieci małoletnie, uczące się/studiujące, jeśli dzieci nie ukończyły 25. lat oraz na dzieci otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny.
 • Ulga abolicyjna – odliczenie wynoszące nie więcej niż 1360 zł dla podatników uzyskujących dochody zagraniczne z państwa, do którego ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia.
 • Ulga termomodernizacyjna – odliczenie wydatków poniesionych w związku z dociepleniem domu. Limit ulgi wynosi 53 000 zł, którego wartość należy wykorzystać w przeciągu sześciu lat od poniesienia pierwszego wydatku związanego z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.
 • Ulga na zabytki – odliczenie wydatków poniesionych na zabytkową nieruchomość stanowiącej własność lub współwłasność podatnika.
 • Ulga na składki na związki zawodowe – ulga umożliwiająca odliczenie od podstawy opodatkowania składek członkowskich o wartości nie większej niż 840 zł.
 • Ulga na internet – odliczenie wydatków poniesionych w związku z użytkowaniem sieci internet.
 • Odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne – odliczenie składek zapłaconych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składka emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa (bez składki zdrowotnej oraz dodatkowego ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego).

Osoby prowadzące działalność gospodarczą wypełniając PIT-36 skorzystają dodatkowo z ulg:

 • Ulga na marketing i produkcję nowego towaru – przedsiębiorcy ponoszący wydatki w związku z marketingiem, promocją oraz produkcją nowego produktu mają możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość wydatków poniesionych na ten cel.
 • Ulga sponsoringowa CSR – odliczenie od dochodu połowy kosztów uzyskania przychodu poniesionych w związku z działalnością sportową, kulturalną i na szkolnictwo wyższe oraz naukę.
 • Ulga na inwestycje w ASI – podobnie jak w przypadku ulgi sponsoringowej odliczenie inwestycji w ASI pozwala na uwzględnienie 50% nakładów poniesionych na nabycie akcji w ASI.
 • Ulga na terminal płatniczy – odliczenie wydatków poniesionych na nabycie i utrzymanie kasy rejestrującej.
 • Ulga badawczo-rozwojowa – odliczenie kosztów kwalifikowanych działalności badawczo-rozwojowej.
 • Ulga w związku z poniesioną stratą podatkową – podatnicy, którzy uzyskali stratę podatkową w minionych latach mogą uwzględnić ją w bieżącym okresie rozliczeniowym (nie więcej niż 50%).
 • Ulga robotyzacyjna – możliwość odliczenia połowy wydatków poniesionych w związku z robotyzacją prowadzonego przedsiębiorstwa.
 • Ulga na złe długi – odliczenie przeznaczone dla przedsiębiorców borykających się z nierzetelnymi kontrahentami.

Ponadto emerytom i rencistom ponadto mogą przysługiwać zwolnienia przedmiotowe PIT do przychodu w wartości 85 528 zł:

 • Ulga na powrót – zwolnienie dla podatników wracających z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Ulga 4+ – zwolnienie dla rodzin wielodzietnych wychowujących czwórkę lub więcej dzieci.

Pozostałe ulgi, jakie można odliczyć w zeznaniu, to ulgi mieszkaniowe - związane z budową lub remontem w domu.

Rozliczenie PIT 2025 dla emerytów i rencistów składających PIT-36 lub PIT-37 nie przewiduje następujących odliczeń podatkowych:

 • Odliczenie składki zdrowotnej – podatnicy rozliczający PIT-36 lub PIT-37 za 2024 r. nie mają możliwości odliczenia składki zdrowotnej (wyjątek stanowi sytuacja, w której dochodzi do naliczenia dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi prorodzinnej).  
 • Ulga dla klasy średniej preferencja podatkowa mająca stanowić rekompensatę niemożności odliczenia składki zdrowotnej przez osoby rozliczające się na PIT-36 lub PIT-37 nie obowiązuje w rozliczeniu PIT za 2024 r.
 • Ulga COVID – odliczenie wydatków poniesionych w związku ze zwalczaniem skutków pandemii nie obowiązuje w rozliczeniu PIT za 2024 r.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Kiedy zwrot podatku dla emeryta i rencisty?

Termin realizacji zwrotu nadpłaty podatku dla emeryta lub rencisty zależy w szczególności od sposobu wypełnienia i złożenia deklaracji PIT:

 • do 45 dni – rozliczenie PIT online 2025 jest gratyfikowane przez ustawodawcę podatkowego. Osoby, które zdecydują się na wypełnienie i wysłanie deklaracji PIT w formie elektronicznej mogą liczyć na zwrot podatku w terminie 45 dni. W przypadku nadpłaty nieprzekraczającej 5 000 zł emeryt lub rencista mogą otrzymać środki finansowe z urzędu skarbowego nawet w terminie 7 dni (AUTO-ZWROT); 
 • 3 miesiące – podatnicy, którzy trzymają się tradycyjnej formy rozliczenia PIT i korzystają z papierowych wersji formularzy powinni liczyć się z wydłużonym czasem oczekiwania na zwrot podatku. Osoby fizyczne wysyłające deklarację za pośrednictwem operatora pocztowego bądź składający druk bezpośrednio w urzędzie skarbowym poczekają na realizację zwrotu nadpłaty nawet kwartał.

Pobierz formularze PIT za rok 2024 obowiązujące podczas rozliczenia w 2025 r.

PIT-37

Przeznaczony dla podstawowych dochodów m.in.; z pracy, emerytur, rent, umów o dzieło/zlecenie.

Pobierz PIT-37 PDF ❯

PIT/O

Przeznaczony do wykazania ulg, które obniżają nasz dochód oraz podatek.

Pobierz PIT-37 PIT/O PDF ❯

PIT/D

Przeznaczony do wykazania ulg mieszkaniowych.

Pobierz PIT-37 PIT/D PDF ❯

PIT/2K

Przeznaczony dla osób, które rozpoczęły odliczanie ulgi mieszkaniowej pomiędzy 2002 i 2006 r.

Pobierz PIT-37 PIT2K PDF ❯

Aplikacja mobilna PITax.pl

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00