1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu

KRS 0000346362

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu

KRS 0000346362

Prezent OPP

Wspieraj sport - przekaż 1% podatku

Naszym głównym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej jako sposobu na wartościowy wypoczynek, ciekawsze i zdrowsze życie. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki z 1% podatku wykorzystamy na nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania młodych talentów sportowych, pomocy lokalnym klubom, rozwoju infrastruktury i akcji.

Więcej o nas

Więcej o nas

Rosnące zapotrzebowanie na promocję zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej pokazało nam, jak ważne jest stworzenie organizacji, która byłaby odpowiedzią na tego typu oczekiwania. Uznaliśmy, że najlepszym sposobem na zrealizowanie naszych założeń będzie powołanie do życia Pszczyńskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Sportu.

Fundacja powstała 3 listopada 2009 roku, a już od 13 stycznia 2010 roku rozpoczęliśmy swoje działanie na terenie Ziemi Pszczyńskiej. Naszym głównym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej jako sposobu na wartościowy wypoczynek, ciekawsze i zdrowsze życie. Poprzez wspieranie młodych talentów sportowych, pomoc materialną i finansową lokalnym klubom, wspieranie rozwoju i budowę infrastruktury sportowej oraz profilaktykę społeczną chcemy uczestniczyć w promowaniu zdrowego stylu życia. Pomagamy młodym ludziom właściwie wykorzystywać drzemiący w nich potencjał oraz umożliwiać im rozwijanie swoich zdolności i pasji.

Naszą misją jest pośrednie wpływanie na zwiększenie poziomu prozdrowotnej edukacji naszej społeczności dzięki aktywizowaniu mieszkańców Ziemi Pszczyńskiej w organizowane przez nas imprezy o charakterze sportowym, czy warsztaty przeznaczone zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Mamy nadzieję, że nasze działania przyniosą wymierne korzyści. Chcemy także upowszechniać wiedzę o prawach człowieka, dbać o wyrównywanie szans osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i przeciwdziałać patologiom społecznym.

Jako Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu, ze wsparciem tych, którym los młodzieży również nie jest obojętny, staramy się wspomagać wszelkie inicjatywy sportowe oraz kreować i popularyzować postawy i zachowania prospołeczne w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport. Wierzymy, że to właśnie sport może stać się lekcją życia i wielką przygodą. Dla wielu może być także szansą na życiowy sukces.

W roku 2018 Fundacja kontynuowała i rozwijała rozpoczęte wcześniej działania edukacyjne z zakresu przygotowywania i prowadzenia szkoleń, warsztatów, organizowania i udziału w imprezach sportowych.  Ponadto wspierała i pomagała w zakupie sprzętu i strojów sportowych. Działała w wyróżnionych obszarach zgodnie z wyznaczonymi celami i kierunkami rozwoju. Zarząd Fundacji wspólnie z Radą Fundacji podejmował działania, przedsięwzięcia i akcje, których celem była realizacja celów statutowych Fundacji.

Fundacja na bieżąco relacjonuje całą swoją działalność na profilu Facebook  https://www.facebook.com/PszczynskaFundacjaWspieraniaIRozwojuSportu oraz własnej stronie internetowej www.sportowafundacja.pl. Tam też są publikowane wszystkie dokumenty rejestrowe, sprawozdania z działalności Fundacji od początku jej powstania oraz galerie ze zdjęciami.

Cele Fundacji

 1. wspieranie, rozwój oraz promocja sportu i kultury fizycznej,
 2. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu i kultury fizycznej,
 3. upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 4. propagowanie i promocja sportu oraz aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Pszczyny,
 5. rozwój i budowa infrastruktury sportowej oraz bazy rekreacyjno - sportowej,     
 6. udzielanie pomocy materialnej i finansowej klubom i organizacjom sportowym realizującym cele zbieżne z celami Fundacji,         
 7. udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej,    
 8. udzielanie pomocy zwrotnej i bezzwrotnej dla jednostek organizacyjnych kultury fizycznej realizujących cele zbieżne z celami Fundacji,       
 9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu i rekreacji,
 10. promocja klubów i organizacji sportowych,         
 11. promocja młodych zawodników,  
 12. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,  
 13. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz nieletnich, a także działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,      
 14. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 15. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 16. aktywizacja obywateli w sprawach publicznych,
 17. działalność charytatywna,
 18. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocja i organizacja wolontariatu.

Prosimy przekaż 1 % swojego podatku - KRS 0000346362

Możesz także wspomóc naszą Fundację przekazując darowiznę, którą w przyszłym roku będziesz mógł odliczyć od podatku:

Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 65 8448 0004 0034 5576 2000 0001

Środki z 1% podatku wykorzystamy na nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania młodych talentów sportowych, pomocy lokalnym klubom, rozwoju infrastruktury i akcji.

Dziękujemy wszystkim osobom i firmom, które obdarzyły nas zaufaniem i systematycznie wspierają działania naszej Fundacji.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000346362
 • Konto:65 8448 0004 0034 5576 2000 0001
 • Adres:ul. Garncarska 1, 43-200 Pszczyna
 • WWW:sportowafundacja.pl
 • E-mail:biuro@sportowafundacja.pl
 • Telefon:509 108 193

Formularze PIT 2023/2024 dla
Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu

KRS 0000346362

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 17:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00