Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Rozliczenie podatku jako osoba samotnie wychowująca

Rozliczenie podatku jako osoba samotnie wychowująca

▪ 6 lutego 2013 r. ▪ Zaktualizowano: 3 września 2019 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Nie tylko małżeństwa mogą skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania. Przywilej taki mają także osoby samotnie wychowujące swoje pociechy. Dzięki wyborze tej formy opodatkowania (zaznaczenie kwadratu nr 4 w PIT-36 lub PIT-37) zapłacisz mniejszy podatek niż gdybyś rozliczał/a się sama.

Rozliczenie podatku jako osoba samotnie wychowująca

Ten sposób rozliczenia PIT przysługuje Tobie, jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dzieci, które:

  • Są małoletnie (do 18 lat), niezależnie od tego, czy dzieci te osiągają dochód, i jak wysoki. Z małoletnim dzieckiem możesz rozliczyć się nawet wtedy, gdy tylko dziecko osiąga dochód. Jeżeli dziecko przed ukończeniem 18 lat zawrze związek małżeński - uzyskuje pełnoletniość. Dlatego nie możesz wspólnie rozliczyć się z dzieckiem małoletnim, które zawarło związek małżeński. A także w sytuacji, gdy małoletnie dziecko jest po rozwodzie.
  • Otrzymują rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny.
  • Nie ukończyły 25 lat oraz uczą się lub studiują, i w rozliczanym roku nie uzyskały dochodów (podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej lub opodatkowanych 19%) wyższych niż 3089 zł (do dochodów tych nie wlicza się renty).

Rekomendujemy - nie musisz czytać dalej

Powierz rozliczenie PIT darmowemu programowi PITax.pl, który wszystko za Ciebie obliczy.

Czytelny kreator da Ci poczucie pewności, że formularze zostaną wypełnione prawidłowo, a Ty nie popełnisz błędu. Przez całe rozliczenie masz dostęp do wiedzy ekspertów oraz pomocy technicznej.

Rozpocznij rozliczenie! 
lub przeczytaj więcej dlaczego warto rozliczyć się w PITax.pl: Dlaczego PITax.pl?

Jeżeli Ty lub dziecko prowadzisz działalność gospodarczą objętą ryczałtem ewidencjonowanym, podatkiem liniowym lub kartą podatkową nie możesz rozliczyć PIT-u jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Natomiast jeżeli Ty lub dziecko prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej (18%, 32%) to możesz rozliczyć się wspólnie z dorosłym dzieckiem, jeżeli dochody dziecka (przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) nie przekraczają 3089 zł. Z dzieckiem małoletnim, które prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych możesz rozliczyć się niezależnie od dochodów dziecka.

UWAGA! Rozliczanie przez Ciebie albo dziecko ryczałtem najmu realizowanego poza działalnością gospodarczą nie wyłącza możliwości wspólnego rozliczenia.

Możesz także rozliczyć się wspólnie z dzieckiem, nawet gdy osiąga ono:

  • Dochody zwolnione z opodatkowania (np. stypendia, odszkodowania).
  • Dochody ze sprzedaży nieruchomości.
  • Dochody opodatkowane w sposób zryczałtowany (np. odsetki z lokat bankowych, dochody z dywidend).

Wobec powyższych dochodów nie uwzględnia się limitu 3089 zł, jak to jest w przypadku dochodów pozostałych. Dlatego w sytuacji, gdy dziecko osiąga któreś z wyżej wymienionych dochodów, możesz się z nim wspólnie rozliczyć niezależnie od wysokości uzyskanych przez dziecko dochodów z tych źródeł.
Aby móc się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dziecko nie musisz go wychowywać go przez cały rok. Nawet tygodniowe samotne wychowywanie dziecka uprawnia Cię do skorzystania
z preferencyjnej formy opodatkowania.

Przykład 1.

Anna jest panną, która urodziła dziecko 28.12.2020 r. Ojciec nie zajmuje się dzieckiem, ma nową partnerkę. Anna samotnie wychowuje dziecko i nie prowadzi działalności gospodarczej ryczałtowej, liniowej, ani w formie karty podatkowej. Wobec tego Anna może rozliczyć PIT wspólnie z dzieckiem (jako osoba samotnie wychowująca dziecko) za rok 2020 (ponieważ w 2020 r. wychowywała samotnie dziecko przez 3 dni).

Przykład 2.

Maria jest osobą samotnie wychowującą dziecko. Ani Maria, ani jej dziecko nie prowadzą działalności gospodarczej liniowej, ryczałtowej ani w formie karty podatkowej. Jej dziecko ma 20 lat i studiuje. Otrzymuje rentę po ojcu (900 zł miesięcznie). Dziecko Marii w poprzednim roku uzyskało dochody z pracy w wysokości 3000 zł. W tej sytuacji Maria może rozliczyć się wspólnie z dzieckiem, pomimo że dochody dziecka przekraczają rocznie 3089 zł (renta + dochody z pracy), ponieważ do kwoty limitowanej 3089 zł nie wlicza się renty. A zatem, Maria weźmie pod uwagę tylko dochody wynoszące 3000 zł, które mieszczą się w limicie.

Przykład 3.

Wanda samotnie wychowuje studiującą 23-letnią Zosię. Zosia w 2020 r. uzyskała dochód z pracy dorywczej w wysokości 3050 zł. Otrzymywała rentę po ojcu oraz przez 4 miesiące pracowała w Anglii. W jaki sposób Wanda powinna rozliczyć swój PIT 2020?
Wanda może rozliczyć PIT wspólnie z córką, ponieważ dochód Zosi podlegający opodatkowaniu w Polsce nie przekroczył kwoty 3089 zł. Renty nie wlicza się do dochodu. Natomiast jeżeli chodzi o dochody Zosi z Anglii, to nie są one opodatkowane w Polsce. Polska z Anglią ma podpisaną umowę o stosowaniu metody wyłączenia z progresją, a zatem w Polsce nie płacimy od nich podatku, jedynie bierzemy je pod uwagę przy obliczaniu stopy procentowej.

Przykład 4.

Anna jest osobą samotnie wychowującą dziecko, Kasię. Anna uzyskuje wyłącznie dochody z pracy. Kasia otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny. Kasia prowadzi działalność gospodarczą objętą ryczałtem. W tej sytuacji Anna nie może rozliczyć PIT-u wspólnie z dzieckiem, mimo że Kasia otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny. Warunkiem wykluczającym wspólne rozliczenie się jest w tej sytuacji prowadzenie działalności gospodarczej objętej ryczałtem ewidencjonowanym przez Kasię.

Samotnie wychowujący

Jest to rodzic lub opiekun prawny będący panną (kawalerem), wdową (wdowcem), rozwódką (rozwodnikiem) albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Osobą samotnie wychowującą dziecko jest osoba, która w określonej sytuacji, określonym czasie zupełnie sama zajmuje się dzieckiem.
Nie liczy się stan cywilny, ale faktyczny. Nie zawsze osoba, która jest stanu wolnego i ma dziecko może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca. Jeżeli partnerzy żyją w konkubinacie i mają z tego związku dziecko, nad którym oboje pełnią władze rodzicielską, to żadne z rodziców nie może rozliczyć się na preferencyjnych zasadach.

Przykład 5. 

Janina  wychowuje dziecko, które ma 15 lat. Od ojca dziecka dostaje na nie alimenty. Janina może rozliczyć się wspólnie z dzieckiem, ponieważ sama ponosi trud jego wychowywania. Ojciec, co prawda, łoży na dziecko, zapewnia korzyści finansowe, jednak nie pomaga w faktycznym wychowywaniu dziecka.
Możesz rozliczyć się z dzieckiem nawet w przypadku, gdy ma ono już swoje dziecko.

Kiedy ten sposób rozliczenia jest opłacalny?

Rozliczenie PIT z dzieckiem jest zawsze opłacalne! Preferencyjne opodatkowanie dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko polega na podzieleniu tych dochodów przez 2. Obliczeniu od tej kwoty podatku (wg skali 18%, 32%). Tak obliczony podatek mnożony przez 2. 
W ten sposób zapłacimy mniej niż gdybyśmy rozliczali się indywidualnie, ponieważ podatek jest liczony od mniejszej kwoty. 

Przykłady:
Rozliczenie osobno:
Przychód: 24 000 zł
Koszty uzyskania przychodu: 1 335 zł
Dochód do opodatkownia: 22 665 zł
Podatek: 18% * 22 665 zł - 556,02 zł = 3 523,68 zł

Rozliczenie z dzieckiem (jako osoba samotnie wychowująca dziecko):
Przychód: 24 000 zł
Koszty uzyskania przychodu: 1 335 zł
Dochód do opodatkowania: 22 665/2 = 11 332, 50 zł.
Podatek: (18% * 11 332,50 - 556,02 zł) * 2 = 2 967,66 zł.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00