Informacja o PITax.pl

7 milionów Polaków skorzystało z PITax.pl w 2023 r.

Informacja o PITax.pl

Urzędy skarbowe wypłaciły już ponad MILIARD zł zwrotu podatku podatnikom rozliczonym w PITax.pl

12 lat na rynku
Średnia ocena
5 razy więcej ulg
Darmowe wsparcie ekspertów
Bezpłatne rozliczenie
100% zgodności z przepisami podatkowymi
Urzędowe Poświadczenie Odbioru

PIT-36L - Podatek Liniowy w 2024/2025

Data aktualizacji: 05-06-2024, 13:35

Rozliczenie PIT-36L Online - Instrukcja

PIT-36L to formularz przeznaczony dla podatników uzyskujących w 2024 roku przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, rozliczających się wybrali formę podatku liniowego do obliczania podatku dochodowego od swoich dochodów. Przedsiębiorcy, którzy wybrali tę właśnie formę opodatkowania, muszą pamiętać, że 30 kwietnia 2025 roku mija termin złożenia zeznania podatkowego.

Zastanawiasz się jak rozliczyć PIT-36L 2024/2025? Oto krótki poradnik wypełnienia w PITax.pl:

 1. Przygotuj niezbędne dokumenty do rozliczenia druku PIT-36L - informacje o przychodach, wpłaconych zaliczkach, kosztach oraz odliczeniach.
 2. Uruchom program PITax.pl w wersji desktop lub online.
 3. Zaloguj się lub załóż konto.
 4. Określ źródła przychodów.
 5. Przepisz informacje o przychodach, wpłaconych zaliczkach i ulgach.
 6. System PITax.pl samodzielnie wypełni na podstawie wprowadzonych danych druk PIT-36L i jego załączniki.
 7. Wybierz KRS organizacji pożytku publicznego, na który przekażesz 1,5% podatku.
 8. Wyślij deklarację online podając kwotę przychodu z ubiegłorocznej deklaracji.
 9. Pobierz UPO, poświadczające prawidłowe wysłanie PIT przez Internet.

Spis treści
PIT-36L – Dla kogo?
Program do PIT-36L
Odliczenia i ulgi w PIT-36L
Załączniki do PIT-36L
Kiedy i gdzie złożyć PIT-36L?

PIT-36L – Dla kogo?

Deklaracja PIT-36L 2024/2025 przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, które:

 • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) opodatkowaną metodą liniową wg stawki 19%,
 • są wspólnikami osobowych spółek handlowych, które są transparentne podatkowo (spółka jawna oraz partnerska) lub partycypują w ramach spółki cywilnej i zadeklarowały chęć opodatkowania metodą liniową (stawką 19%),
 • osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły stosowne oświadczenie za 2024 r. i zadeklarowały chęć opodatkowania podatkiem liniowym.

W 2025 roku, za pomocą deklaracji podatkowej PIT-36L, rozliczą się przedsiębiorcy, którzy posiadają pełne prawo do stosowania w swym rozliczeniu, metody liniowej oraz uwzględniania stawki podatku 19%. Prawo do rozliczania się za pomocą formy liniowej daje złożenie w terminie do 20 lutego 2024 roku specjalnego oświadczenia, w którym należy wyrazić chęć stosowania takiego sposobu opodatkowania oraz potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków uprawniających do opodatkowania metodą liniową.

Jaka działalność na podatku liniowym?

Rozliczenie wspólne lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Rozliczając się za pomocą metody liniowej, składając deklarację podatkową PIT-36L, nie ma możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Za pomocą deklaracji PIT-36L nie można także rozliczyć innych przychodów, które rozlicza się zwykłym PIT-37 lub PIT-36.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Program do PIT-36L

Na stronie Pitax.pl znajdziesz także darmowy program do rozliczenia deklaracji PIT-36L za 2024 rok, za pomocą którego szybko przygotujesz formularz (np. za pomocą kreatora), załączysz wszystkie załączniki a także wyślesz deklarację online lub pobierzesz do wydruku w formie PDF.

Najważniejsze cechy programu:

 • Umożliwia wysłanie PIT 36L za 2024 rok przez Internet.
 • Zawiera prosty kreator deklaracji PIT.
 • Automatycznie dodaje wymagane załączniki.
 • Program automatycznie odlicza wybrane ulgi, kwotę wolną od podatku i koszty uzyskania przychodu.
 • W wersji online, rozliczymy PIT-36L zarówno na Windows, Mac i Linux.

podatek liniowy co to

Odliczenia i ulgi w PIT-36L

W PIT-36L możliwe jest dokonanie odliczenia od składek ZUS, zastosowanie ulgi na działalność badawczą lub rozwojową, na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. W tym ostatnim przypadku przedsiębiorcom rozliczającym się podatkiem liniowym udostępniono możliwość odliczenia kwoty do 11 600 zł uiszczonych składek zdrowotnych. W deklaracji PIT-36L podatnik może także odliczać koszty ponoszone w celu uzyskania przychodów lub ich zabezpieczenia. Przychód podlega więc obniżeniu o koszty, jakie zostały poniesione celem jego uzyskania.

Formularz PIT-36L wypełniany przez podatników rozliczających się w oparciu o podatek liniowy powinien być wypełniony z uwzględnieniem następujących informacji:

 • Dane dotyczące przychodów (z działalności gospodarczej, spółki lub przychodów zagranicznych).
 • Kwoty wpłaconych zaliczek w minionym roku podatkowym.
 • Koszty uzyskania przychodów.

Wymienione wyżej dane finansowe wpisujemy w odpowiednich rubrykach druku lub załącznikach. Deklarację mogą uzupełnić dwa załączniki: PIT/B oraz PIT/ZG, o których w dalszej części poradnika.

podatek liniowy ile procent

Załączniki do PIT-36L

Załącznikami do deklaracji PIT-36L za 2024 rok są PIT/B oraz PIT/ZG. Poniżej objaśnienie użycia poszczególnych dokumentów przy rozliczeniu oraz wzory do pobrania.

 • PIT/B -to załącznik zawierający informacje o wysokości dochodu lub straty w 2024 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W PIT/B uwzględnimy między innymi dane dotyczące prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, przychody i koszty a także informacje dot. spółki, w której jesteśmy wspólnikiem.
 • PIT/ZG - załącznik używany w przypadku uzyskania dochodów poza granicami kraju. Wykazujemy w nim wysokość dochodu z zagranicy (dla każdego kraju na osobnym formularzu) oraz wysokość pobranych zaliczek na podatek dochodowy.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Kiedy i gdzie złożyć PIT-36L?

Deklarację PIT-36L należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2025 roku do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Druk można wysłać online (datą złożenia jest data poprawnej wysyłki deklaracji) a także złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą (jako złożenie liczy się data stempla pocztowego).

Pobierz druk PIT-36L za rok 2024 obowiązujący podczas rozliczenia w 2025 r.

PIT-36L

Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

Pobierz najnowszą wersję PIT-36L ❯

PIT/B

z dochodami z działalności gospodarczej.

Pobierz najnowszą wersję PIT/B ❯

PIT/O

z ulgami innymi niż mieszkaniowe.

Pobierz najnowszą wersję PIT/O ❯

PIT/ZG

z dochodami zagranicznymi rozliczanymi w PIT.

Pobierz najnowszą wersję PIT/ZG ❯

PIT/Z

z dochodami z biznesu, które w ciągu 5 lat były objęte zwolnieniem.

Pobierz najnowszą wersję PIT/Z ❯

PIT/IP

z dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Pobierz najnowszą wersję PIT/IP ❯

PIT/BR

z ulgą badawczo-rozwojową dla przedsiębiorców.

Pobierz najnowszą wersję PIT/BR ❯

PIT/DS

z dochodami z działów specjalnych produkcji rolnej.

Pobierz najnowszą wersję PIT/DS ❯

PIT/PM

z informacją o wysokości wartości składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium rzeczypospolitej polskiej.

Pobierz najnowszą wersję PIT/PM ❯

PIT/MIT

z informacją o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania.

Pobierz najnowszą wersję PIT/MIT ❯

Aplikacja mobilna PITax.pl

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00