PIT 36L 2019/2020

PIT-36L to formularz przeznaczony dla podatników uzyskujących w 2019 roku przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, rozliczających się wybrali formę podatku liniowego do obliczania podatku dochodowego od swoich dochodów. Przedsiębiorcy, którzy wybrali tę właśnie formę opodatkowania, muszą pamiętać, że 30 kwietnia 2020 roku mija termin złożenia zeznania podatkowego.

PIT-36L Online krok po kroku

Zastanawiasz się jak rozliczyć PIT-36L 2019/2020? Oto krótki poradnik wypełnienia w PITax.pl:

 1. Przygotuj niezbędne dokumenty do rozliczenia druku PIT-36L - informacje o przychodach, wpłaconych zaliczkach, kosztach oraz odliczeniach.
 2. Uruchom program PITax.pl w wersji desktop lub online.
 3. Zaloguj się lub załóż konto.
 4. Określ źródła przychodów.
 5. Przepisz informacje o przychodach, wpłaconych zaliczkach i ulgach.
 6. System PITax.pl samodzielnie wypełni na podstawie wprowadzonych danych druk PIT-36L i jego załączniki.
 7. Wybierz KRS organizacji pożytku publicznego, na który przekażesz 1% podatku.
 8. Wyślij deklarację online podając kwotę przychodu z ubiegłorocznej deklaracji.
 9. Pobierz UPO, poświadczające prawidłowe wysłanie PIT przez Internet.

Spis treści
PIT-36L – Dla kogo?
Program do PIT-36L
Odliczenia i ulgi w PIT-36L
Formularz PIT-36L
Załączniki do PIT-36L
Kiedy i gdzie złożyć PIT-36L?

PIT-36L – Dla kogo?

Deklaracja PIT-36L 2019/2020 przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla:

 • osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach liniowych,
 • wspólników działających w spółkach osobowych,
 • osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie do 22 stycznia 2019 r. i zadeklarowały chęć opodatkowania podatkiem liniowym.

W 2020roku, za pomocą deklaracji podatkowej PIT-36L, rozliczą się przedsiębiorcy, którzy posiadają pełne prawo do stosowania w swym rozliczeniu, metody liniowej oraz uwzględniania stawki podatku 19%.

Prawo do rozliczania się za pomocą formy liniowej daje złożenie w terminie do 20 stycznia 2020 roku specjalnego oświadczenia, w którym należy wyrazić chęć stosowania takiego sposobu opodatkowania oraz potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków uprawniających do opodatkowania metodą liniową.

Rozliczenie wspólne lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Rozliczając się za pomocą metody liniowej, składając deklarację podatkową PIT-36L, nie ma możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Za pomocą deklaracji PIT-36L nie można także rozliczyć innych przychodów, które rozlicza się zwykłym PIT-37 lub PIT-36.

Program do PIT-36L

Na stronie Pitax.pl znajdziesz także darmowy program do rozliczenia deklaracji PIT-36L za 2019 rok, za pomocą którego szybko przygotujesz formularz (np. za pomocą kreatora), załączysz wszystkie załączniki a także wyślesz deklarację online lub pobierzesz do wydruku w formie PDF.

Najważniejsze cechy programu:

 • Umożliwia wysłanie PIT 36Lza 2019 rok przez Internet.
 • Zawiera prosty kreator deklaracji PIT.
 • Automatycznie dodaje wymagane załączniki.
 • Program automatycznie odlicza wybrane ulgi, kwotę wolną od podatku i koszty uzyskania przychodu.
 • W wersji online, rozliczymy PIT-36L zarówno na Windows, Mac i Linux.

Odliczenia i ulgi w PIT-36L

W PIT-36L za błąd zostanie uznana chęć zastosowania ulg i odliczeń. W 2020 roku w PIT-36L nie wykazujemy odliczeń zarówno od podatku, jak i od dochodu. Jedyną możliwością jest dokonanie odliczenia od składek ZUS, zastosowanie ulgi na działalność badawczą lub rozwojową, na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz składkami na ubezpieczenie zdrowotne. W deklaracji PIT-36L podatnik może także odliczać koszty ponoszone w celu uzyskania przychodów lub ich zabezpieczenia. Przychód podlega więc obniżeniu o koszty, jakie zostały poniesione celem jego uzyskania.

4-stronicowy formularz PIT-36L wypełniany przez podatników rozliczających się w oparciu o podatek liniowy powinien być wypłniony w oprciu o:

 • Dane dotyczące przychodów (z działalności gospodarczej, spółki lub przychodów zagranicznych).
 • Kwoty wpłaconych zaliczek w minionym roku podatkowym.
 • Koszty uzyskania przychodów.

Wymienione wyżej dane finansowe wpisujemy w odpowiednich rubrykach druku lub załącznikach. Deklarację mogą uzupełnić dwa załączniki: PIT/B oraz PIT/ZG, o których w dalszej części poradnika.

PIT-36L (Strona 2)PIT-36L (Strona 3)PIT-36L (Strona 4)

Załączniki do PIT-36L

Załącznikami do deklaracji PIT-36L za 2019 rok są PIT/B oraz PIT/ZG. Poniżej objaśnienie użycia poszczególnych dokumentów przy rozliczeniu oraz wzory do pobrania.

 • PIT/B -to załącznik zawierający informacje o wysokości dochodu lub straty w 2019 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W PIT/B uwzględnimy między innymi dane dotyczące prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, przychody i koszty a także informacje dot. spółki, w której jesteśmy wspólnikiem.
 • PIT/ZG - załącznik używany w przypadku uzyskania dochodów poza granicami kraju. Wykazujemy w nim wysokość dochodu z zagranicy (dla każdego kraju na osobnym formularzu) oraz wysokość pobranych zaliczek na podatek dochodowy.

Kiedy i gdzie złożyć PIT-36L?

Deklarację PIT-36L należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2020 roku do Urzędu Skarboego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Druk można wysłać online (datą złożenia jest data poprawnej wysyłki deklaracji) a także złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą (jako złożenie liczy się data stempla pocztowego). Sprawdź do kiedy należy złożyć pozostałe deklaracje PIT w 2020 roku.

Pobierz druk PIT-36L za rok 2019 obowiązujący podczas rozliczenia w 2020 r.

PIT/B

z dochodami z działalności gospodarczej.

Pobierz najnowszą wersję PIT/B ❯

PIT/ZG

z dochodami zagranicznymi rozliczanymi w PIT.

Pobierz najnowszą wersję PIT/ZG ❯

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00