Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Ulga dla młodych w 2025 r.

Ulga dla młodych w 2025 r.

▪ 7 marca 2023 r. ▪ Zaktualizowano: 22 kwietnia 2024 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Od początku 2022 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono szereg nowych zwolnień podatkowych na wzór ulgi dla młodych. Jak w 2025 r. wygląda rozliczenie preferencji podatkowej dla osób, które nie ukończyły 26. lat?

Ulga dla młodych w 2025 r.

Spis treści

 1. Ulga dla młodych – dla kogo?
 2. Ulga dla młodych – do kiedy?
 3. Przykład rozliczenia ulgi dla młodych
 4. Jak rozliczyć PIT-37 osoby do 26 roku życia?
 5. Ulga dla młodych i inne odliczenia w PIT

Ulga dla młodych – dla kogo?

Ulga dla młodych to zwolnienie podmiotowe przeznaczone dla młodych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Z preferencji podatkowej mogą skorzystać osoby przed dniem dwudziestych szóstych urodzin w zakresie przychodów, których wartość nie przekracza 85 528 zł. Zwolnienie nie jest przeznaczone dla młodych przedsiębiorców, gdyż obejmuje wyłącznie przychody osiągnięte na podstawie:

 • stosunku pracy (również spółdzielczego) lub pokrewnego takiego jak stosunek służbowy, praca nakładcza;
 • umowy zlecenia;
 • w oparciu o odbywaną praktykę absolwencką;
 • stażu uczniowskiego;
 • zasiłku macierzyńskiego.

Nie ma przeciwwskazań ku temu, aby młody podatnik chcący skorzystać z ulgi dla młodych, osiągał przychody z kilku wyżej wymienionych źródeł. Również prowadzenie działalności gospodarczej nie spowoduje pozbawienia go preferencji podatkowej, jednak w zakresie tych przychodów nie będzie miał możliwości zaliczenia ich do limitu 85 528 zł.

Omawiane zwolnienie nie dotyczy umów zlecenia zawieranych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem czy menadżerskich umów cywilnoprawnych bądź pokrewnych.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Ulga dla młodych – do kiedy?

Wśród wielu młodych podatników pojawia się wątpliwość jak dokonać rozliczenia podatkowego w sytuacji, gdy część ich przychodów zostanie osiągnięta po dniu 26. urodzin. Wskazana kwestia była przyczyną wielu zapytań ujmowanych we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej do Krajowej Informacji Skarbowej.

Podsumowując stanowisko organów podatkowych wyrażone w tym względzie oraz sposób konstrukcji językowej przepisu wprowadzającego ulgę dla młodych należy uznać, że osiągnięcie 26. roku życia w trakcie miesiąca powoduje, że preferencją podatkową zostają objęte wyłącznie należności wypłacone do dnia urodzin (włącznie z tym dniem). Dopiero przychód otrzymany po tym momencie nie będzie korzystał ze zwolnienia, tym samym podlegając opodatkowaniu. Kluczową chwilą jest nie sam moment naliczania wynagrodzenia z ww. źródeł, lecz dzień wypłaty środków młodemu podatnikowi.

Aby przedstawić sposób rozliczenia przychodów osiągniętych w trakcie miesiąca przed i po dniu urodzin młodego pracownika należy rozważyć następującą sytuację podatkową:

Przykład rozliczenia ulgi dla młodych

Ania będzie obchodziła 26. urodziny 10 maja 2023 r. W ramach relacji służbowych łączących ją z jej zakładem pracy otrzymuje wynagrodzenie miesięczne dwuetapowo – przy obu wypłatach w oparciu o umowę o pracę. Do 10. dnia miesiąca zostanie jej przekazana płaca zasadnicza (5000 zł), natomiast 24 maja otrzyma premię za osiągnięcie odpowiednich wyników w pracy (1000 zł). Ania jest pracownikiem miejscowym (miejscowość zamieszkania zatrudnionego znajduje się w mieście świadczenia pracy), co oznacza, że Ani przysługują koszty uzyskania przychodu w wymiarze 300 zł miesięcznie.

Wypłata w dniu 26. urodzin

1. Składki na ubezpieczenie społeczne – 13,71%

5000 zł * 13,71% = 685,50 zł

2. Składka zdrowotna

(wynagrodzenie brutto – składki na US) * 9%

(5000 zł – 685,50) * 9%

4 314,50 * 9% = 388,30

Wartość wynagrodzenia netto:

5000 zł – 685,50 zł – 388,30 zł = 3 926,20 zł

Wypłata w dniu 24 maja 2023 r.

1. Wszystkie składniki wynagrodzenia w miesiącu:

5000 zł + 2000 zł = 8000 zł

2. Składki na ubezpieczenie społeczne – 13,71%

8000 zł * 13,71% = 1096,80 zł

3. Składka zdrowotna

(wynagrodzenie brutto – składki na US) * 9%

(8000 zł – 1096,80 zł) * 9%

6 903,20 zł * 9% = 621,28 zł

4. Zaliczka na PIT

Premia – koszty uzyskania przychodu – składki na US

2000 zł – 300 zł – 1096,80 zł = 603,20 zł

Podstawa opodatkowania * stawka podatku – kwota zmniejszająca podatek

603,20 * 12% - 300 zł = 0 zł

Niezależnie od przekroczenia 26. roku życia, w stosunku do wynagrodzenia wypłaconego Ani w maju, nie zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy.

Należy zauważyć, że ulga dla młodych ma zastosowanie niezależnie od złożenia PIT-2 (9) u pracodawcy, zleceniodawcy itp. W stosunku do przychodów uzyskanych od 2020 r. nie jest już wymagane złożenie oświadczenia o korzystaniu z ulgi dla młodych. Wskazany druk będzie miał jednak znaczenie w sytuacji, gdy podatnik będzie chciał zawnioskować o pobór zaliczek na PIT bez uwzględnienia ulgi dla młodych.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: PIT-2 (9) - kiedy wypełnić?

Jak rozliczyć PIT-37 osoby do 26 roku życia?

Ulga dla młodych ma znaczenie dla podatników, których dotyczy obowiązek złożenia deklaracji podatkowych PIT-36 lub PIT-37 (rozliczenie na skali podatkowej). Jako że wskazana preferencja podatkowa dotyczy przychodów uzyskiwanych za pośrednictwem płatnika, to wypełnianie właściwego zeznania roczne będzie odbywało się w oparciu o otrzymany PIT-11. Jakich informacji potrzebuje młody podatnik, aby wypełnić rozliczenie PIT do urzędu skarbowego?

Część E – dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki na ubezpieczenia społeczne

Ulga dla młodych ma zastosowanie do przychodów wykazanych w PIT-11 (29):

 • Wiersz 2 – należności z tytułu umowy o pracę bądź pokrewnego;
 • Wiersz 7 – należności z tytułu umowy zlecenia;
 • Wiersz 11 – należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich;
 • Wiersz 13 – należności z tytułu zasiłków macierzyńskich;
 • Poz. 97 – składki na ubezpieczenia społeczne, których podstawę wymiaru stanowi przychód osiągnięty w ramach ulgi dla młodych;

Część G – informacja o przychodach zwolnionych od podatku, załączniku oraz o pobranych przez płatnika składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz członkowskich na rzecz związków zawodowych

 • Poz. od 109 do 113 – przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z umów zlecenia, praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich oraz z zasiłków macierzyńskich;
 • Poz. 122 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Osoby korzystające z ulgi dla młodych powinny szczególną uwagę zwrócić na część C PIT-37 (29), gdzie należy wykazać kwotę podlegającą zwolnieniu z PIT. Suma wartości wykazywanych w sekcji C nie może przekroczyć 85 528 zł przychodu osiągniętego przez jedną osobę (podatnika lub współmałżonka).

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Ulga dla młodych i inne odliczenia w PIT

Rozliczenie PIT 2024 z uwzględnieniem ulgi dla młodych nie wyklucza możliwości zastosowania pozostałych preferencji podatkowych. Omawiane zwolnienie może być uwzględnione również przy wspólnym opodatkowaniu dochodów (rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko). Dostosowana do indywidualnej sytuacji podatnika ulga podatkowa może w rezultacie doprowadzić do sytuacji, w której nie dojdzie do powstania zobowiązania podatkowego. Najpopularniejszymi odliczeniami za miniony rok podatkowy są:

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00