Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Przeciętne wynagrodzenie w 2024 r.

Przeciętne wynagrodzenie w 2024 r.

▪ 20 lutego 2024 r. ▪ Zaktualizowano: 29 maja 2024 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Wskaźnik inflacji konsumenckiej odnotował wyraźny spadek. Należy to rozumieć jako wolniejszy wzrost cen, po jakich można nabyć towary i usługi. Pytanie jednak, czy średnia krajowa odpowiada realiom gospodarczym i sprzyja konsumpcji? Przedstawiamy dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Przeciętne wynagrodzenie w 2024 r.
Średnia krajowa za kwiecień 2024 r.
  • Średnie wynagrodzenie za pracę w sektorze przedsiębiorstw za kwiecień 2024 r. wynosi 8271,99 zł brutto.
  • Wzrost płac wyraźnie przegonił inflację konsumencką.
  • Przeciętne wynagrodzenie za pracę za kwiecień 2024 r. przekłada się średnią płacę na rękę w wysokości ok. 6000 zł.

Czym jest średnie wynagrodzenie za pracę?

Ustalanie wskaźnika jakim jest przeciętne wynagrodzenie za pracę należy do kompetencji Głównego Urzędu Statystycznego. Wiele osób jest zaskoczona wysokimi kwotami jakie są przypisywane średniej krajowej. Wyjaśnić zatem należy, czym jest przeciętne wynagrodzenie brutto i jak je ustalamy.

Zasadniczo, średnia krajowa określa relację sumy wszystkich płac osobowych brutto oraz dodatkowych składników wynagrodzeń (jak np. honoraria wypłacane niektórym grupom pracowników za pracę czy wypłaty z tytułu udziału w zysku) do przeciętnej liczby zatrudnionych w konkretnym czasie (zazwyczaj w skali miesiąca). Przy obliczaniu przeciętnego wynagrodzenia brutto nie uwzględnia się osób, które trudnią się w tzw. pracy nakładczej oraz pracowników zatrudnionych za granicą.

Przeciętnego wynagrodzenia brutto nie należy utożsamiać z najbardziej powszechnym wynagrodzeniem na rynku pracy. W ocenie większości ekonomistów, narzędziem służącym poznaniu, jaka płaca dominuje na rynku pracy jest mediana wynagrodzeń.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Kiedy GUS ogłasza wartość przeciętnej płacy?

Główny Urząd Statystyczny udostępnia dane dotyczące średniej krajowej w sektorze przedsiębiorstw za poprzedni miesiąc do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy statystyka.

Przeciętne wynagrodzenie – styczeń 2024 r.

Pierwszy odczyt tegorocznej przeciętnej płacy poznaliśmy 20 lutego 2024 r. Zgodnie z ogłoszeniem Głównego Urzędu Statystycznego, średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw za styczeń 2024 r. wyniosła 7768,35 zł brutto. Porównując z analogicznym okresie w ostatnim roku, doszło do wzrostu wynagrodzenia rzędu 12,8%. Mając na uwadze, że inflacja konsumencka w styczniu 2024 r. wyniosła 3,9% (porównanie ze styczniem 2023 r.) uznać należałoby, że przeciętne wynagrodzenie znacząco wyprzedziło wskaźnik inflacyjny wyraźnie doskwierający Polakom w minionym roku.

Warto podkreślić, że 7768,35 zł brutto przekłada się na wynagrodzenie netto (na rękę) wynoszące niewiele ponad 5600 zł (uwzględniając, że zostało osiągnięte na podstawie umowy o pracę dla pracownika, który pracuje w tej samej miejscowości, co jego miejsce zamieszkania).

Przeciętne wynagrodzenie – luty 2024 r.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za luty 2024 r. wyniosło 7978,85 zł.

Przeciętne wynagrodzenie – marzec 2024 r.

W marcu 2024 r. średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw osiągnęła najwyższa wartość w historii płac na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8408,79 zł brutto. 

Przeciętne wynagrodzenie - kwiecień 2024 r.

W kwietniu można dostrzec nieznaczny spadek średniej krajowej w stosunku do końca I kwartału 2024 r. (1,6%). Marginalne obniżenie się przeciętnego wynagrodzenia do kwoty 8271,99 zł może wynikać w szczególności z wypłaty różnego rodzaju gratyfikacji pracowniczych jak np. premii czy nagród, które co do zasady są przekazywane zatrudnionym na zakończenie kwartału, półrocza lub w ostatnich dniach grudnia.

Warto zaznaczyć, że przeciętne wynagrodzenie za pracę w kwietniu 2024 r. przekłada się na płacę netto o wartości ok. 5968,49 zł.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Jeśli chcesz obliczyć wartość wynagrodzenia netto zapraszamy do skorzystania z kalkulatora wynagrodzeń. Warto dokonać obliczeń, jaką kwotę przeznaczymy na zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (tego typu informacje odczytamy również z PIT-11 otrzymanego od pracodawcy), które są odprowadzane w trakcie roku. Właściwie dobrana ulga podatkowa przyczyni się do pomniejszenia naszego zobowiązania podatkowego o wartość zaliczek. Rozliczenie PIT 2024 przewiduje m.in. odliczenia:

Wykonując rozliczenie PIT również warto rozważyć wspólne opodatkowanie dochodów (rozliczenie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca).

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00