• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
    KRS 0000017241

Misja:
Udzielanie nieodpłatnej opieki medycznej osobom w terminalnym okresie choroby nowotworowej.
Upowszechnianie idei ruchu hospicyjnego w zakresie kształtowania właściwego podejścia do wartości życia i śmierci.

Prowadzone działania:
Hospicjum sprawuje nieodpłatną i całościową opiekę nad ludźmi ciężko chorymi w ostatnim okresie życia, realizowaną zespołowo w formach:
- opieka domowa,
- opieka stacjonarna,
- wsparcie dla rodzin w czasie choroby bliskich,
- grupy wsparcia w żałobie.
W skład zespołu wchodzą: lekarz, pielęgniarka, psycholog, rehabilitant, duchowny, pracownik socjalny, wolontariusz.

W celu zapewnienia jak najlepszych i godziwych warunków opieki podjęliśmy trud wybudowania nowego obiektu, który był ogromnym wyzwaniem. Jeszcze większym wyzwaniem jest utrzymanie „Naszego Hospicjum” i zapewnienie wszystkich potrzeb placówki, aby opieka hospicyjna była świadczona na najwyższym poziomie. Kontrakt podpisany z NFZ zaspokaja tylko część tych potrzeb. Brakujące fundusze Hospicjum musi zdobyć we własnym zakresie, dlatego też zwracamy się z prośbą o pomoc w postaci przekazania 1% swojego podatku dochodowego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.