Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Niezawodne sposoby na obniżenie podatku

Niezawodne sposoby na obniżenie podatku

▪ 5 sierpnia 2018 r. ▪ Zaktualizowano: 12 lutego 2020 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Tylko od nas zależy, czy zapłacimy fiskusowi o kilkaset złotych podatku mniej lub więcej. Stosując proste sposoby na obniżenie opodatkowania, możemy zachować te pieniądze i wykorzystać je na własne potrzeby.

Niezawodne sposoby na obniżenie podatku

 Poniższe metody będą najefektywniejsze, gdy skorzystamy z nich przed upływem 2018 r., dlatego PITax.pl zachęca do zatroszczenia się o należyte ich zastosowanie w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Naprawdę warto!

1. Kwota wolna od podatku

Ta metoda obniżenia nie jest oczywiście zaskoczeniem, jednak nie wszyscy wiedzą, że w roku 2018 obowiązuje kwota wolna od podatku w jeszcze wyższym wymiarze, niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Aktualne maleje ona jednocześnie ze wzrostem wynagrodzenia – co oznacza, że podatnicy o najwyższych zarobkach nie będą mogli z niej skorzystać w ogóle. W rezultacie osoby, których zarobki przekroczą 127 000 zł, nie mają prawa do zastosowania kwoty wolnej od podatku. W przedziale zarobków pomiędzy 85 528 zł a 127 000 kwota wolna od podatku proporcjonalnie maleje. Więcej dowiesz się w przewodniku po kwocie wolnej od podatku w 2019 roku.

W jaki sposób najbardziej efektywnie skorzystać z dostępnej nam kwoty wolnej od podatku? Przede wszystkim należy zastosować maksymalne koszty uzyskania przychodów, co oznacza zazwyczaj skorzystanie z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (np. za dojazd do pracy, prawa autorskie i innych związanych z uzyskiwaniem przychodów). Jest to szczególnie istotne w przypadku umów o dzieło i zleceń – jeżeli prawidłowo udokumentowaliśmy koszty uzyskania przychodów, wartość osiągniętego faktycznie dochodu może ulec znacznemu obniżeniu. Wspólne rozliczenie z małżonkiem, jak również rozliczenie jako samotny rodzic również pozwalają korzystniej rozliczyć kwotę wolną od podatku.

2. 50% kosztów uzyskania przychodów

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2018 limit zastosowania 50% kosztów uzyskania dla twórców uległ znacznemu podwyższeniu i aktualnie wynosi 171 056 zł (w roku ubiegłym wynosił 85 528 zł). Oznacza to, że osiągnięte do tej wysokości przychody z działalności twórczej, jako podstawa opodatkowania będą o połowę niższe. Musimy jednak pamiętać, iż w tym roku część zawodów uprzednio korzystająca z prawa do 50% kosztów uzyskania, utraciła je. Dlatego w przypadku rozliczania przekazania praw autorskich powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na sformułowania zawarte w umowie. Niekiedy drobne zmiany tytule dzieła lub oferowanych świadczeń mogą decydować o prawie do zwiększonych kosztów podatkowych.

3. Zatrudnienie rodziny w firmie

Jeśli mamy zbyt niskie koszty podatkowe w swojej firmie i nie chcemy płacić osobom z zewnątrz za pracę, możemy zatrudnić członków własnej rodziny. Przykładem może być umowa o dzieło na aranżację wnętrza lub projekt identyfikacji graficznej zakładu usługowego. Może to być także umowa zalecenie na inwentaryzację czy też sprzątanie. Wystarczy przy tym pamiętać, że do kosztów nie możemy wliczyć pracy własnej ani małżonków oraz niepełnoletnich dzieci.

4. Zarobki dziecka

Jeżeli korzystamy z ulgi prorodzinnej (na dziecko), a nasze dziecko pracuje, powinniśmy zwrócić uwagę na jego roczne zarobki netto. Gdyby okazało się, że zarobki te przekraczają 3089 zł, utracimy prawo do ulgi za to dziecko. Zasada ta dotyczy pełnoletnich dzieci uczących się, które nie ukończyły 25 lat. W praktyce oznacza to zniknięcie z domowego budżetu od 1112,04 zł do nawet 2700 zł rocznie – w zależności od tego, na które dziecko w kolejności narodzin ulgę rozważamy. Tak więc w pewnych okolicznościach korzystniejsze może być dla rodziny zrezygnowanie z dodatkowej pracy dziecka przez kolejny miesiąc – jego wynagrodzenie może okazać się niższe niż utracona ulga prorodzinna.

5. Zarobki sezonowe

W roku 2018 mamy do dyspozycji kwotę zmniejszającą podatek wynoszącą w pełnym wymiarze aż 1440 zł. By z niej skorzystać, nie można przekroczyć pułapu 8000 zł rocznego dochodu. Zabezpieczymy się przed tym na dwa możliwe sposoby. Po pierwsze – pamiętając o tym, że dochód jest rezultatem odjęcia od wynagrodzenia brutto kosztów uzyskania przychodów, opłat na rzecz ZUS, a także ulg podatkowych – należy skorzystać ze wszystkich odliczeń podatkowych, do których mamy prawo. Po drugie – jeśli pracujemy sezonowo lub dorywczo – powinniśmy rozważyć, ile opłaca się nam zarobić. Jeśli wynagrodzenie przekroczyło pułap 8000 zł netto, korzystniejsze może być niepracowanie przez kolejny miesiąc a w rezultacie otrzymanie maksymalnego zwrotu podatkowego w wysokości 1440 zł.

6. Wynajem mieszkania

Wynajem mieszkania jeszcze przed końcem roku oferuje niemałe możliwości poczynienia oszczędności podatkowych i wcale nie musi wiązać się z koniecznością zapłacenia 8,5% podatku dochodowego od wszystkiego, co otrzymujemy od najemców. Warto rozpocząć wynajmowanie mieszkania od rozliczania się na „zasadach ogólnych” – w takiej sytuacji zapłacimy podatek jedynie od faktycznych zarobków. Wszelkie wydatki, jakie ponosimy na lokal – całe wyposażenie mieszkanie oraz koszty amortyzacyjne, a także media – obniżą przychód z najmu. Musimy tylko pamiętać o dokumentowaniu wydatków (faktury). Wraz z początkiem roku 2019 możemy rozważyć opodatkowanie ryczałtowe jako formę rozliczenia – z czasem może stać się ono korzystniejszym dla nas rozwiązaniem.

7. Samochód dla przedsiębiorcy

Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, pamiętajmy o możliwości zawarcia jeszcze w grudniu umowy leasingu operacyjnego na samochód (także motocykl). Jest to o tyle korzystne, że do kosztów podatkowych ostatniego miesiąca będziemy mogli wprowadzić koszty opłat wstępnych, koszty manipulacyjne oraz pierwszą ratę leasingową za grudzień. W przeciwieństwie do tego rozwiązania kupienie samochodu nie oferuje podobnych korzyści podatkowych – samochód w przypadku kupna podlegałby amortyzacji, a jej zasady nie pozwolą na rozliczenie kosztów w roku 2018.

8. Narodziny dziecka

Sposobem na obniżenie podatku, który wymaga pewnych wcześniejszych przygotowań, są narodziny dziecka w grudniu. Jeżeli spotka nas to radosne wydarzenie, pamiętajmy, że nabywamy prawo do ulgi prorodzinnej już w grudniu. Oznacza to możliwość obniżenia podatku o 92,67 zł za pierwsze i drugie dziecko oraz odpowiednio o 166,67 zł za trzecie i 225,00 zł za czwarte.

9. Ulga internetowa

Koniec roku to dobry moment, by pomyśleć o zainstalowaniu Internetu, jeżeli wciąż nie posiadamy dostępu do sieci. Co prawda nie możemy odliczyć kosztów instalacji, jednak zawsze istnieje możliwość zapłacenia za dostęp do Internetu z góry za kolejny rok, co pozwoli nam rozliczyć koszty (do 760 zł) przy okazji najbliższego zeznania podatkowego.

10. Zakup leków

Osoby niepełnosprawne po wykupieniu leków w grudniu mogą liczyć na odliczenie ich wartości od dochodu w przyszłorocznym rozliczeniu. Wedle obecnie obowiązujących zasad odliczenie to (forma ulgi rehabilitacyjnej) dotyczy faktycznych wydatków poniesionych na leki, w wymiarze, w którym przekroczyły wartość 100 zł. Odliczenie to wymaga potwierdzenia od lekarza specjalisty, stwierdzającego, że osoba niepełnosprawna powinna określone leki stosować.

11. Krwiodawstwo

Oddawanie krwi jest nie tylko świadectwem szlachetnej postawy. Pozwala także korzystać z niższej stawki podatku dochodowego. Wartość oddanej krwi lub osocza mamy prawo odliczyć od dochodu w ramach „darowizny na cele krwiodawstwa”. W praktyce oznacza to, że za każdy oddany litr krwi przysługuje nam odliczenie podatkowe w wysokości 130 zł. Kwota ta będzie się różnić w przypadku osocza i innych składników krwi – jest określana indywidualnie. Musimy pamiętać, że darowizna ta ma zastosowanie jedynie do nieodpłatnie oddanej krwi w ramach honorowego krwiodawstwa i tylko w uprawnionych do tego jednostkach. Możemy odliczyć tylko faktycznie oddaną krew i jedynie do wysokości 6% dochodu.

12. Firma i podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Tradycyjnie jesienią rozpoczyna się kolejny rok akademicki, jak również sezon na różnego rodzaju szkolenia zawodowe. Oznacza to także możliwość podniesienia swoich kwalifikacji przez przedsiębiorców. Jeżeli zdecydujemy się nabyć nowe umiejętności, które mogłyby być korzystne dla prowadzonej przez nas firmy – możemy potraktować koszty edukacji jako koszty uzyskania przychodów. Z tego powodu dla niektórych z nas może być korzystne założenie firmy związanej profilem np. z typem studiów, na które się decydujemy. Praktycznie wszystkie koszty mogą zostać odliczone (czesne, opłaty z egzamin, wynajem lokalu, koszty dojazdu). Tego rodzaju koszty obniżą nam podstawę opodatkowania w roku 2018, ale możliwe jest także potraktowanie ich jako straty podatkowej w czasie najbliższych pięciu lat. Koszty nauki musimy jednak właściwie udokumentować – faktury są obowiązkowe.

13. Zwiększenie kosztów firmy – zakup wyposażenia

Grudzień to miesiąc, w którym szczególnie pożądane może być zwiększenie kosztów prowadzonej przez nas firmy. Należy jednak pamiętać, by nie robić tego w sposób, który mógłby prowadzić do amortyzacji poniesionych kosztów – innymi słowy, by nie stanowiły one środków trwałych, gdyż w takich okolicznościach moglibyśmy je rozliczać dopiero od kolejnego miesiąca (czyli już w roku 2019). W rezultacie najlepiej ograniczyć się do zakupu wyposażenia, którego koszt jednostkowy nie przekracza 10 000 zł – wyposażenie takie będziemy mogli potraktować jako koszty uzyskania przychodów. Gdyby okazało się, że koszt jednostkowy wyposażenia nie przekracza 1500 zł, nie musimy nawet ujmować go w ewidencji wyposażenia.

14. Wyjazd zdrowotny przed końcem roku

Koniec roku to znakomity okres dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na wyjazd w celach zdrowotnych. Koszty pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, leczenia w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobytu w zakładzie rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także koszty zabiegów rehabilitacyjnych – podlegają odliczeniu od dochodu w ramach „ulgi rehabilitacyjnej”. Oczywiście należy pamiętać o tym, że turnusy zdrowotne zazwyczaj wymagają wcześniejszej rezerwacji.

15. Darowizna dla organizacji dobroczynnej lub kościoła

Nawet jeszcze w grudniu możemy w łatwy sposób obniżyć kwotę dochodu za rok 2018. Mamy prawo przekazać darowiznę na cele pożytku publicznego lub kultu religijnego, a następnie – w czasie rozliczenia – odliczyć ją od uzyskanego dochodu. Pamiętajmy jedynie, by nie przekroczyć wartością tych darowizn (łącznie z odliczeniem za oddaną krew) poziomu 6% dochodów w roku 2018. Niezależnie od tego możemy także wesprzeć darowizną „działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła” – w tym wypadku ograniczenie do 6% dochodu nie występuje.

16. Remont biura na koniec roku

Renowacja biura firmowego (malowanie, tapetowanie, wymiana paneli podłogowych) to inwestycja, która może zostać w stu procentach zakwalifikowana w grudniu jako koszt. Musimy tylko pamiętać, że remont uprzednio wykorzystywanego lokalu nie powinien przekroczyć 3500 zł. Przekroczenie tego limitu wiąże się z koniecznością rozliczenia wedle zasad amortyzacji.

17. Grudniowa wyprzedaż

Jak wiadomo wysoki stan magazynowy pod koniec roku może w konsekwencji wiązać się z koniecznością zapłacenia dodatkowego podatku. Wynika to z faktu, że jeśli remanent z końca roku jest wyższy od tego z początku, odbija się to na wysokości podatku do zapłacenia. Dobrym sposobem na uniknięcie takiej sytuacji jest przedświąteczna wyprzedaż towarów zalegających magazyn. Wyprzedaż z minimalną marżą lub nawet po kosztach wciąż może być dla nas korzystna w kontekście rozliczenia podatkowego.

18. Firmowa wigilia

Koszty każdej imprezy integracyjnej dla naszych pracowników (także firmowej Wigilii w grudniu) możemy w rozliczeniu podatkowym potraktować jako koszty uzyskania przychodów. Koniec roku to także doskonały moment na uzupełnienie zasobów firmowej spiżarni (kawa, herbata, woda, ciastka) – tego typu wydatki również obniżą podatek do zapłacenia w 2019 r.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00