Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Mniejsze podatki Odliczenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Odliczenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

▪ 11 czerwca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 20 lipca 2022 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Wśród zmian podatkowych obowiązujących od początku 2022 r., największy niepokój przedsiębiorców wzbudziła niemożność odliczania składki zdrowotnej. Przy okazji korygowania błędów powstałych w wyniku uchwalenia „Polskiego Ładu”, rząd postanowił przywrócić tę preferencję podatkową w limitowanym zakresie.

Odliczenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Spis treści

  1. Składka zdrowotna – zasady obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku
  2. Odliczenie składki zdrowotnej 2022/2023 – skala podatkowa (zasady ogólne)
  3. Odliczenie składki zdrowotnej 2022/2023 – podatek liniowy
  4. Odliczenie składki zdrowotnej 2022/2023 – ryczałt
  5. Odliczenie składki zdrowotnej 2022/2023 – karta podatkowa

Składka zdrowotna – zasady obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku

Wraz z początkiem 2022 r. wszedł w życie program Polski Ład, z którym wiąże się nowelizacja szeregu ustaw podatkowych. Wśród obowiązujących zmian, największą stanowi ustalanie kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców oraz modyfikacja sposobu ich rozliczania. Od 2022 r. przestała obowiązywać generalna zasada - dotychczas wspólna dla wszystkich form opodatkowania - w myśl której, wysokość obowiązującej składki zdrowotnej jest ustalana względem przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS.

Wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona przede wszystkim od uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu bądź przychodu, w zależności od stosowanej przeze niego formy opodatkowania. Ponadto od 1 stycznia 2022 roku wartość składki zdrowotnej nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu ani podlegać odliczeniu od podatku jak to miało miejsce do końca minionego roku.

Odliczenie składki zdrowotnej 2022/2023 – skala podatkowa (zasady ogólne)

Zasady związane z rozliczeniem składki zdrowotnej dla podatników PIT rozliczających się wg skali podatkowej (stawki PIT – 12% i 32%) pozostają bez zmian względem stanu prawnego obowiązującego do końca czerwca 2022 roku. Stawka składki wynosi 9% od dochodu osiągniętego przez podatnika – czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Dodatkowo jej wartość nie będzie mogła stanowić kosztów uzyskania przychodu oraz nie podlega odliczeniu jak miało to miejsce do końca 2021 roku. Wówczas przewidziana była możliwość odliczenia 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Ustawodawca nie zmodyfikował zasad rozliczenia składki zdrowotnej (niemożności odliczenia jej od podatku w 2022/2023) na zasadach ogólnych z uwagi na uprzywilejowaną rolę tych podatników od początku roku (wyższa kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł oraz niższa stawka podatku – obniżona z 17% do 12% PIT – dla osób o dochodach do 120 000 zł.)

Odliczenie składki zdrowotnej 2022/2023 – podatek liniowy

Na mocy nowelizacji obowiązującej od początku lipca 2022 roku, zmianie uległa sytuacja podatników rozliczających się metodą liniową. Przypomnijmy, że w przypadku tzw. „liniowców” stawka składki zdrowotnej została ustalona na poziomie 4,9% podstawy wymiaru, czyli osiągniętego przez nich dochodu. Jej wartość nie może być jednak niższa aniżeli 270,90 zł. W przypadku tej grupy przedsiębiorców przyznana została możliwość zaliczenia wartości uiszczonych składek zdrowotnych w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Rozwiązanie to zostało jednak obwarowane limitem w wysokości 8700 zł w skali roku. Jak wpłynie to na rozliczenia tzw. „liniowców”?

Przykład:

Pan Marek prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie liniowej. Przychód osiągnięty przez niego w 2022 r. wyniósł 200 000 zł co oznacza, że jest on zobowiązany do uiszczenia łącznej wartości składek zdrowotnych w wysokości 9800 zł (4,9% od dochodu). Jedynym kosztem podatnika będzie wartość uiszczonych przez niego składek zdrowotnych. Jedynym kosztem uzyskania przychodu Pana Marka jest kwota opłaconych przez niego składek zdrowotnych za poszczególne miesiące 2022 roku. W związku z tym Pan Marek uiści podatek w wysokości:

200 000 zł – 8700 zł = 191 300 zł

19% * 191 300 zł = 36 347 zł

Wartość odliczenia ustalona na poziomie 8700 zł będzie corocznie waloryzowana dla podatników rozliczających się metodą liniową.

Odliczenie składki zdrowotnej 2022/2023 – ryczałt

Wielu podatników w 2022 roku podjęła decyzję o zmianie formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Również tej grupie została przyznana preferencja w zakresie obciążeń związanych ze składką zdrowotną. Przychody osiągane przez tę kategorię podatników będą mogły być pomniejszone o 50% wartości składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to wyłącznie kwoty składek, które zostały zapłacone w rozliczanym roku podatkowym.

Przykład:

Najwyższy wymiar składki zdrowotnej dla ryczałtowca wynosi 1007,81 zł miesięcznie (wysokość składki przewidziana dla osób, które osiągają roczny przychód na pułapie ponad 300 000 zł). Mając na uwadze wyżej przedstawioną preferencję podatkową, mechanizm jej obliczenia dla tej grupy ryczałtowców prezentuje się w następujący sposób:

300 100zł – (12*1007,81zł)/2

300 100zł - 12 093,72zł/2

300 100zł – 6 046,86zł

293 953,14 zł = wartość przychodu stanowiąca podstawę opodatkowania ryczałtem.

Podstawą opodatkowania dla wskazanej grupy ryczałtowców będzie kwota 293 953,14 zł zamiast 300 100 zł. Zakładając, że ryczałtowiec objęty jest stawką 8,5% to będzie zobowiązany do zapłaty podatku wynoszącego 24 986,016 zł zamiast 25 508,50 zł. W rozważanym wypadku oszczędność podatkowa wynosi 522,48 zł w skali roku, co daje przekłada się na podatek mniejszy o 43,54 zł miesięcznie.

Odliczenie składki zdrowotnej 2022/2023 – karta podatkowa

Od początku 2022 roku nie ma możliwości aby przystąpić do rozliczenia w formie karty podatkowej. Wciąż jednak istnieje duża liczba podatników korzystających z tej formy opodatkowania swoich przychodów. Również dla nich przewidziana została możliwość pomniejszenia przychodu w sposób analogiczny jak w przypadku podatników ryczałtowych. W tym przypadku jednak odliczenie będzie limitowane wyłącznie do kwoty o równowartości 19% zapłaconej składki zdrowotnej. Osoby rozliczające się w formie karty podatkowej płacą składkę zdrowotną, której kwota ustalona jest względem wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2022 r. jest to poziom 9% z 3010 zł, co oznacza, że wysokość składki wynosi 270,90 zł.

Przykład:

Pani Anna prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. W 2022 r. wysokość jej podatku należnego wyniosła 15 000 zł, ponadto podatniczka terminowo opłaciła składki zdrowotne za poszczególne okresy rozliczeniowe. Podatek do zapłaty zostanie w tym przypadku pomniejszony w następujący sposób:

15 000 zł - (12*270,90 zł)*19%

15 000 zł - 3250,80 zł*19%

15 000 zł – 617,65 zł

14 382,34 zł = wartość podatku do zapłaty po odliczeniu 19% uiszczonych składek zdrowotnych.

W przypadku opodatkowania w formie ryczałtu oraz karty podatkowej wartość odliczeń nie będzie podlegać corocznej waloryzacji. Jednakże należy mieć na uwadze, że względem rozliczeń podatników na karcie odliczenie będzie podlegać nieznacznemu wzrostowi z uwagi na wskaźnik powiązany z minimalną wartością wynagrodzenia za pracę.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00 – 18:00