Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Wakacje kredytowe w 2024 r.

Wakacje kredytowe w 2024 r.

▪ 28 grudnia 2023 r. ▪ Zaktualizowano: 29 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Osobom borykającym się z problemem spłaty rat kredytu hipotecznego przyszło długo czekać na decyzję rządu w sprawie wakacji kredytowych. Po znacznym okresie oczekiwania, w końcu poznaliśmy szczegóły państwowych form wsparcia dla kredytobiorców na 2024 r.

Wakacje kredytowe w 2024 r.
Wakacje kredytowe i FWK w 2024 r.
 • Zgodnie z projektem nowelizacji z 27-ego grudnia 2023 r. wakacje kredytowe i Fundusz wsparcia kredytobiorców zostaną przedłużone w 2024 r.
 • Doszło do zliberalizowania warunków udzielenia wakacji kredytowych i państwowych form wsparcia w spłacie kredytu mieszkaniowego.
 • Wydłużono okres wsparcia z 36 do 40 rat miesięcznych.
 • Maksymalna wartość wsparcia miesięcznego została podwyższona z 2000 do 2500 zł.
 • Okres spłaty pożyczki (wsparcia) ma wynieść nawet do 200 rat.

Wakacje kredytowe w 2024 r. - dla kogo?

Nowelizacja ustawy regulującej warunki przyznania wakacji kredytowych (projekt z dnia 27 grudnia 2023 r.) zmieniła grono osób mogących skorzystać z tej formy pomocy w 2024 r. Wciąż mogą to być kredytobiorcy, którzy w chwili złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat posiadają status bezrobotnego. Jeżeli dany kredyt mieszkaniowy został zaciągnięty przez więcej niż jedną osobę (np. przez małżonków), to pozytywne rozpatrzenie wniosku nastąpi w sytuacji, gdy tylko jedna z nich nie posiada stałego źródła utrzymania.

Jeśli stan bezrobocia powstał z woli kredytobiorcy - w wyniku złożenia przez niego wypowiedzenia umowy o pracę bądź rozwiązania stosunku zatrudnienia z winy zatrudnionego - wakacje kredytowe lub państwowe formy wsparcia w spłacie zobowiązań nie zostaną przyznane.

Modyfikacji natomiast uległy pozostałe warunki gwarantujące przyznanie wakacji kredytowych:

 • ustalenie wskaźnika RdD (raty do dochodu) na poziomie 35% w okresie 3-ech miesięcy poprzedzających chwilę złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat,
 • wakacje kredytowe będą przysługiwać przez miesiąc marzec 2024 r., a w każdym kolejnym kwartale (aż do zakończenia roku) przez jeden miesiąc.

RdD - jak obliczyć wskaźnik raty do dochodu?

Obliczenie wskaźnika RdD nie powinno sprawić większych trudności. Zasadniczo możemy poznać wskazany parametr stosując następujący wzór:

RdD = rata kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) / Całościowy dochód gospodarstwa domowego (ustalany w skali miesiąca)

Pod pojęciem dochodu gospodarstwa domowego należy rozumieć łączny dochód wszystkich lokatorów. Bez znaczenia pozostają tutaj takie czynniki, jak stan cywilny osób zamieszkujących wspólnie nieruchomość czy to, komu został udzielony kredyt. Sumowaniu podlegają wszystkie dochody netto (wynagrodzenie “na rękę”), jak również otrzymywane zasiłki.

W przypadku, gdy dany lokator jest bezrobotny i nie osiąga dodatkowych dochodów (np. z najmu prywatnego) to należy uznać, że jego udział w zyskach gospodarstwa domowego wynosi 0. Wskazana zasada znajduje zastosowanie również w przypadku dzieci (także małoletnich), chyba że osiągają jakiekolwiek dochody (również zasiłki).

Fundusz wsparcia kredytobiorców w 2024 r.

Kredytobiorca chcący skorzystać z państwowych form wsparcia w spłacie kredytu hipotecznego musi spełnić jeden z poniższych warunków:

 • podobnie jak w przypadku wakacji kredytowych (zawieszenia spłaty kredytu mieszkaniowego) wnioskodawca posiada status osoby bezrobotnej (jeden z kredytobiorców) lub
 • wartość wskaźnika RdD nie przekracza 35% (w 2023 r. parametr ten nie mógł przekroczyć 50%) lub
 • sumaryczny miesięczny dochód gospodarstwa domowego (w stosunku, do którego został zaciągnięty kredyt i został pomniejszony o koszt jego obsługi) nie przekracza trzykrotności kryteriów określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w 2023 r. była to dwukrotność).

Zliberalizowanie ostatniego z warunków dotyczy zarówno gospodarstw jednoosobowych, jak również składającego się z wielu lokatorów.

Wydłużenie okresu i zwiększenie kwoty pożyczki

Dotychczas pomoc z Funduszu wsparcia kredytobiorców mogła zostać udzielona na maksymalnie 36 miesięcy. W obecnym brzmieniu ustawy nowelizującej wydłużono wskazany okres do 40 miesięcy. Dotychczas najwyższa miesięczna kwota wsparcia wynosiła 2000 zł, przy czym podniesioną ją o 1/4 - do poziomu 2500 zł. Ustawodawca również przewidział wydłużenie krańcowego terminu spłaty wsparcia ustanawiając maksymalnie 200 rat (w miejsce dotychczasowych 144).

Umorzenie części spłaty wsparcia

Jak wskazuje się w projekcie ustawy:

Projekt przewiduje także, aby umorzenie pozostałej części rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia następowało po dokonaniu, bez opóźnienia, spłaty 134 rat. Obecne przepisy pozwalają na umorzenie 44 rat, po dokonaniu spłaty 100 rat. Projektowane rozwiązanie zapewni możliwość umorzenia 66 rat i tym samym pozostałej do zwrotu kwoty wsparcia w wysokości do 33 tys. zł.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00