Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia PIT-2, 2a, 2k

PIT-2, 2a, 2k – czym jest i kto je wypełnia?

▪ 12 kwietnia 2019 r. ▪ Zaktualizowano: 2 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Deklaracja PIT-2 jest pisemnym oświadczeniem pracownika, niezbędnym do prawidłowego obliczenia zaliczek na podatek dochodowy. Deklarację tę należy złożyć w celu umożliwienia pracodawcy pomniejszenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

PIT-2, 2a, 2k – czym jest i kto je wypełnia?

Roczna kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł, co w skali miesiąca daje Nam zgodnie z art. 27 ust. 1b ustawy o PIT kwotę 46,33 zł, a deklarację tę wypełniają osoby fizyczne zatrudnione w przedsiębiorstwie, na podstawie umowy o pracę.

Jakie korzyści daje to pracownikowi? Dzięki uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku, miesięczne wynagrodzenie pracownika netto – czyli kwota, jaką dostaje bezpośrednio w zamian za wykonaną pracę, jest wyższe.

Kto powinien złożyć PIT-2?

Deklaracja PIT-2 przeznaczona jest dla podatników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jednak nie dotyczy to każdego. Istnieją pewne ograniczenia jak np. fakt, że podatnik nie może pobierać emerytury ani renty, nie może otrzymywać żadnych świadczeń z FP i FGŚP, a dochody osiągane przez niego muszą pochodzić z innych źródeł niż dzierżawa, najem, działalność gospodarcza czy członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną.

W przypadku złożenia pracodawcy oświadczenia na formularzu deklaracji PIT-2, pracodawca ma obowiązek obliczać wynagrodzenie pracownika z uwzględnieniem ulgi podatkowej w kwocie 46,33 złotych, w przypadku każdego miesiąca.

Kiedy należy złożyć PIT-2?

Oświadczenie w formie PIT-2, pracownik zobowiązany jest przedłożyć pracodawcy nie później niż:

  • przed otrzymaniem pierwszej wypłaty - jeśli podatnik jest nowoprzyjętym pracownikiem,
  • przed pierwszym przelewem w nowym roku podatkowym – w przypadku pracownika ze stażem pracy w danym przedsiębiorstwie/pozostali pracownicy (art. 32 ust. 3 ustawy o PIT).

Istotne jest pilnowanie określonych terminów składania deklaracji PIT-2, ponieważ w przypadku “przeoczenia terminu przeoczenia terminu złożenia deklaracji, nie ma możliwości dostarczenia jej po terminie. Jest to o tyle ważne, że skutki związane ze złożeniem deklaracji, będą wpływać na wynagrodzenie pracownika przez cały rok – oznacza to, że w przypadku złożenia oświadczenia w terminie, pracodawca będzie przez cały rok wypłacał pracownikowi wynagrodzenie z uwzględnioną pomniejszoną o ulgę podatkową kwotą zaliczki na podatek pracownika, natomiast w przypadku braku złożenia PIT-2 w terminie, pracownik nie będzie mógł otrzymywać tej korzyści, aż do momentu rozpoczęcia kolejnego roku podatkowego.

Warto wspomnieć, nie jest konieczne coroczne składanie oświadczenia PIT-2, bowiem według przepisów prawa podatkowego, raz złożone oświadczenie, obowiązuje do momentu rozwiązania stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w danym zakładzie pracy.

Deklaracja PIT-2K jest załącznikiem, który można uwzględnić przy składaniu deklaracji podatkowych na formularzach PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Pit-2K musi być złożony razem z deklaracją PIT-D.

Formularz PIT-2K jest pisemnym oświadczeniem pracownika, w którym ten deklaruje fakt korzystania z tzw. ulgi odsetkowej. Jeśli więc podatnik posiada kredyt mieszkaniowy i przy odliczaniu wydatków na spłatę odsetek z kredytu mieszkaniowego lub kredytu służącego uregulowaniu pozostałych zobowiązań finansowych na cele mieszkaniowe, zaciągniętego w latach 2002-2008 korzysta z w/w ulgi odsetkowej, powinien wraz z zeznaniem podatkowym, uwzględnić również załącznik PIT-2K – jednak nie później niż w momencie rozpoczęcia rozliczania ulgi.

Deklaracja PIT-2A jest oświadczeniem podatnika, wywierającym takie same skutki, jak deklaracja PIT-2K z tym, że dotyczy ono podatników pobierających tylko i wyłącznie rentę lub emeryturę, stypendia, świadczenia integracyjne lub inne formy należności za pracę.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00