Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Przeciętne wynagrodzenie w 2023 r. – wartość netto

Przeciętne wynagrodzenie w 2023 r. – wartość netto

▪ 24 maja 2023 r. ▪ Zaktualizowano: 24 stycznia 2024 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

W poniższej publikacji wskazujemy jak od początku 2024 r. zmieniały się pensje podatników oraz podajemy wartość netto bieżących wskaźników podawanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne wynagrodzenie w 2023 r. – wartość netto

Spis treści

 1. Wartość przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał minionego roku
 2. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
 3. Jak obliczyć wartość przeciętnego wynagrodzenia netto?
 4. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za luty 2023 r. - wartość netto
 5. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za marzec 2023 r. - wartość netto
 6. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za kwiecień 2023 r. - wartość netto
 7. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za maj 2023 r. - wartość netto
 8. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za czerwiec 2023 r. - wartość netto
 9. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za lipiec 2023 r. - wartość netto
 10. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za sierpień 2023 r. - wartość netto
 11. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za wrzesień 2023 r. - wartość netto
 12. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za październik 2023 r. - wartość netto
 13. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za listopad 2023 r. - wartość netto
 14. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za grudzień 2023 r. - wartość netto
 • Średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw za grudzień 2023 r. wyniosło 8 032,96 zł, co przekłada się na płacę wynoszącą niemalże 6 tysięcy netto

Wartość przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał minionego roku

Wraz z wejściem w życie przepisów ustaw stanowiących realizację programu Polskiego Ładu, wartość średniej krajowej zyskała na znaczeniu dla części przedsiębiorców składających PIT-28. Kwota przeciętnego wynagrodzenia za ostatni kwartał minionego roku stanowi podstawę do wyliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zasady ustalania miesięcznej wartości ubezpieczenia zdrowotne opisaliśmy w artykule: Minimalna składka zdrowotna.

Przeciętna płaca w ostatnim kwartale 2022 r. wyniosła 6733,49 zł brutto.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

W celu ustalenia tzw. średniej krajowej najczęściej korzysta się ze wskaźnika Głównego Urzędu Statystycznego, jakim jest przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Pod pojęciem tym należy rozumieć relację łącznej kwoty wynagrodzeń brutto oraz honorariów w sektorze przedsiębiorstw, w których zatrudnionych (na podstawie umowy o pracę) jest przynajmniej 9 osób, do przeciętnej liczby pracowników.

Wzrost wartości przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do analogicznego okresu minionego roku nie oznacza, że nasza wypłata „na rękę” będzie proporcjonalnie większa o wartość podwyżki brutto. Wynika to z wielu zmian w systemie podatkowym obowiązującym osoby fizyczne jak z bieżącej sytuacji gospodarczej np. spadek wartości nabywczej pieniądza z uwagi na rosnącą inflację.

Kwota netto wypłaty dla osób zatrudnionych na umowie o pracę jest podatna na wyższą kwotę wolną od podatku czy niższy I próg podatkowy (12% dla dochodu nieprzekraczającego 120 000 zł rocznie). Uzależnienie wysokości odprowadzanego ubezpieczenia zdrowotnego od przychodu pomniejszonego o wartość składek ZUS sprawia jednak, że z pozoru korzystne zmiany podatkowe są dla dużej części podatników kompensowane przez nowy sposób uiszczania tej daniny.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Jak obliczyć wartość przeciętnego wynagrodzenia netto?

Aby obliczyć średnią krajową w sektorze przedsiębiorstw w wartości netto (na rękę), w pierwszej kolejności należy pomnożyć kwotę brutto wynagrodzenia sumę obligatoryjnych składek na ubezpieczenia społeczne. Bazując na wartości przeciętnego wynagrodzenia za kwiecień 2023 r. schemat obliczeń przedstawiać się będzie w sposób następujący:

Obliczenie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne

Przeciętne wynagrodzenie za kwiecień 2023 r. (wartość brutto): 7430,65 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne pokrywane są przez pracownika jak i pracodawcę. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę opłaca obowiązkowe składki ZUS (z wyłączeniem składki zdrowotnej) w wysokości 13,71% względem przychodu (wynagrodzenia w wartości brutto).

13,71% * 7430,65 zł = 1018,74 zł

7430,65 zł – 1018,74 zł = 6411,90 zł

W rozpatrywanym przypadku wysokość obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 1018,74 zł.

Obliczenie wartości składki zdrowotnej

Jak wskazywaliśmy powyżej, od początku 2022 r. zmieniły się zasady naliczania składki zdrowotnej. W odniesieniu do osób zatrudnionych na umowie o pracę zastosowanie znajdują ogólne zasady opodatkowania PIT, a co za tym idzie danina zdrowotna będzie ustalona na poziomie 9% od przychodu pracownika (pomniejszonego o wartość składek na ubezpieczenia społeczne).

Wynagrodzenie brutto – składki na ubezpieczenia społeczne = podstawa wymiaru składki zdrowotnej

7430,65 zł – 1018,74 zł = 6411,90 zł

6411,90 zł * 9% = 577,07 zł

W rozpatrywanym przypadku wartość składki zdrowotnej wynosi 577,07 zł.

Uzyskanie podstawy opodatkowania

Dla osoby fizycznej uzyskującej wynagrodzenie na podstawie stosunku zatrudnienia, jakim jest praca (zasady ogólne – PIT wg stawki 12 oraz 32 proc.) podstawę opodatkowania stanowi dochód rozumiany jako:

Przychód - składki na ubezpieczenia społeczne - koszty uzyskania przychodu

Przyjmując założenie, że pracownik jest osobą świadczącą pracę w miejscowości, w której mieszka to kwota kosztów uzyskania przychodu będzie ustalona w wysokości 250 zł.

7430,65 zł – 1018,74 zł – 250,00 zł = 6161,90 zł (po zaokrągleniu 6162 zł)

W rozpatrywanym przypadku podstawa opodatkowania wynosi 6162 zł.

Obliczenie miesięcznej kwoty zaliczki na podatek

W przypadku osób opodatkowanych na zasadach ogólnych i uzyskujących dochody nieprzekraczające 120 000 zł rocznie zastosowanie znajdzie stawka PIT w wysokości 12%. Co do zasady, zaliczka na podatek będzie obliczana wg poniższego schematu:

Stawka podatku PIT * podstawa opodatkowania – kwota zmniejszająca podatek = zaliczka na PIT

12% * 6162 zł – 300 zł = 439,44 zł (po zaokrągleniu 439 zł)

W rozpatrywanym przypadku zaliczka na podatek wyniesie 439 zł.

Wartość przeciętnego wynagrodzenia netto (kwiecień 2023 r.)

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za kwiecień 2023 r. - wartość netto:

Wynagrodzenie brutto – składki na ubezpieczenia społeczne – składka zdrowotna – zaliczka na PIT = wynagrodzenie netto

7430,65 zł – 1018,74 zł – 577,07 zł – 391 zł

W rozpatrywanym przypadku wynagrodzenie netto (na rękę) dla pracownika wyniesie 5443,84 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za luty 2023 r. - wartość netto

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 r. wyniosło 7065,56 zł, co oznacza wzrost o 13,6% względem lutego 2022 r. Podkreślenia przy tym wymaga, że odsetek zatrudnienia również uległ zmianie i wyniósł o 0,8% więcej aniżeli rok wcześniej.

Ile wynosi średnia krajowa za luty 2023 r. w wartości netto? Osoba fizyczna zatrudniona na umowie o pracę, która nie korzysta ze zwolnień podatkowych w PIT oraz pracuje w miejscowości zamieszkania, zarabiając przeciętne wynagrodzenie w marcu 2023 r. może liczyć na wypłatę w wysokości 5448,84 zł netto.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za marzec 2023 r. - wartość netto

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło 7508,34 zł. Również w tym okresie możemy dostrzec zauważalny wzrost średniej krajowej brutto w porównaniu z lutym 2023 r. - przeciętna płaca wynosiła 7065,56 zł, co oznacza różnicę wynoszącą 6,3%.

Ile wynosi średnia krajowa za marzec 2023 r. na rękę (wartość netto)? Osoba fizyczna zatrudniona na umowie o pracę, która nie korzysta ze zwolnień podatkowych w PIT oraz pracuje w miejscowości zamieszkania, zarabiając przeciętne wynagrodzenie w marcu 2023 r. może liczyć na wypłatę w wysokości 5448,84 zł netto.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za kwiecień 2023 r. - wartość netto

Średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2023 r. wyniosła aż 7430,65 zł. Oznacza to, że wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia brutto wzrósł o 12,1% w stosunku do analogicznego okresu minionego roku. Mając na uwadze wskaźnik inflacji wynoszący 14,7% względem kwietnia 2022 r., wartość nabywcza uzyskiwanych płac - mimo jej nominalnego wzrostu - spadła. Ponadto warto zauważyć, że średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw za kwiecień 2023 r. jest niższa, aniżeli wskaźnik sprzed miesiąca (w marcu było to 7430,65 zł).

Ile wynosi średnia krajowa za kwiecień 2023 r. na rękę (wartość netto)? Osoba fizyczna zatrudniona na umowie o pracę, która nie korzysta ze zwolnień podatkowych w PIT oraz pracuje w miejscowości zamieszkania, zarabiając przeciętne wynagrodzenie w kwietniu 2023 r. może liczyć na 5443,84 zł netto.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za maj 2023 r. - wartość netto

Po rekordowym, marcowym wyniku średniej krajowej w sektorze przedsiębiorstw, wskaźnik odczytu wyraźnie maleje - przeciętne wynagrodzenie brutto za maj 2023 r. wyniosło 7181,67 zł. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może liczyć na ok. 5225 zł netto. Zestawiając wysokość średniej płacy z poziomem corocznej inflacji (11,5% rdr) należy uznać, że siła nabywcza płac wyraźnie spada.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za czerwiec 2023 r. - wartość netto

Po raz pierwszy od przeszło roku, wskaźnik średniej krajowej zaczął doganiać doskwierającą podatnikom inflację. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za czerwiec 2023 r. wyniosło 7335,20 zł brutto.

U osoby osiągającej wynagrodzenie z pracy świadczonej w miejscowości jej zamieszkania oznacza to płacę na poziomie 5329,89 zł netto. Zestawiając wskaźnik GUS za analogiczny okres minionego roku, średnia krajowa wzrosła o niemalże 12%. 

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za lipiec 2023 r. - wartość netto

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za lipiec 2023 r. wyniosło 7485,09 zł brutto, co oznacza podwyżkę wskaźnika o 2% względem poprzedniego miesiąca.

7485 zł brutto ile to netto?

Pracownik świadczący pracę w miejscowości swojego zamieszkania może liczyć na wynagrodzenie na poziomie 5430 zł netto.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za sierpień 2023 r. - wartość netto

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za sierpień 2023 r. wyniosło 7368,97 zł brutto, co przekłada się na kolejny spadek przeciętnej płacy. Dodatkowo nie należy zapominać o stosunkowo wysokiej inflacji utrzymującej się na poziomie 10,1% rok do roku. Wynikiem tego jest spadek wartości nominalnej oraz siły nabywczej średniej krajowej.

Pracownik świadczący pracę w miejscowości swojego zamieszkania może liczyć na wynagrodzenie na poziomie 5350 zł netto.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za wrzesień 2023 r. - wartość netto

Zgodnie z komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw na wrzesień wyniosła 7 379,88 zł brutto.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za październik 2023 r. - wartość netto

Jak ogłosił Główny Urząd Statystyczny średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw nie przestaje rosnąć. Na początku IV kwartału wskaźnik ten osiągnął wartość 7 544,98 zł brutto.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za listopad 2023 r. - wartość netto

W przedostatnim miesiącu 2023 r. średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 7 670,19 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za grudzień 2023 r. - wartość netto

W grudniu 2023 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8 032,96 zł.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00