Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Jak i kiedy otrzymam zwrot podatku

Jak i kiedy otrzymam zwrot podatku

▪ 15 grudnia 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 20 stycznia 2021 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Na zwrot podatku urzędy skarbowe mają trzy miesiące od dnia otrzymania zeznania lub 45 dni - jeśli zeznanie zostało złożone drogą elektroniczną. Gdy dokunujemy korekty PIT - czas na zwrot podatku wydłuża się o kolejne trzy miesiące. Jeśli urząd spóźni się z ustawowym terminem – przysługująca nam kwota wynikająca z zeznania rocznego powinna być powiększona o odsetki z tytułu należności za zwłokę.

Jak i kiedy otrzymam zwrot podatku

Należne nam zwroty podatku wraz z ewentualnymi odsetkami, w pierwszej kolejności podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet bieżących zaległości podatkowych (np. nieopłacone mandaty).
Gdy nie mamy zobowiązań w urzędzie  - fiskus ma obowiązek zwrócić nam nadpłatę w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania PIT drogą tradycyjną lub 45 dni - od dnia otrzymania PIT drogą elektroniczną.
Jednakże, gdy wysokość zwrotu podatku nie przekracza 11,60 zł (wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym) nadpłaty automatycznie podlegają zaliczeniu na poczet przyszłych zaległości podatkowych.

Zwrot podatku może być nam dostarczony na trzy sposoby; pocztą (na adres wskazany w Picie), na numer konta bankowego lub osobiście w kasie naszego urzędu skarbowego.

Kalkulator zwrotu podatku

Chcesz już teraz obliczyć zwrot podatku za 2020 rok? Skorzystaj z naszego kalkulatora zwrotu podatku.

Zwrot podatku pocztą

Gdy urząd nie posiada numeru naszego konta bankowego – zwrot otrzymamy pocztą, na adres wskazany w zeznaniu rocznym (np. PIT-37).
Jeśli kwota zwrotu podatku jest niższa niż koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (obecnie, to 11,60 zł) – należny nam zwrot podatku zostanie zaliczony automatycznie na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych i nie zostanie nam dostarczony. Gdy kwota zwrotu jest wyższa, niż 11,60 wtedy przesyłana pocztą kwota jest pomniejszana  o opłaty pocztowe - 1% z kwoty nadpłaty + 5,20 zł.

Zwrot podatku na konto bankowe

Aby otrzymać zwrot podatku na konto bankowe – należy złożyć w urzędzie druk ZAP-3  (ZAP-3 można złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą) lub wypełnić dedykowaną ku temu sekcję w rocznym PIT podając swój numer rachunku bankowego.. Formularz ZAP-3 możemy złożyć w urzędzie w dowolnym terminie. ZAP-3 wystarczy złożyć tylko raz, nie trzeba podawać numeru konta co roku, ponieważ jest  już on pamiętany przez urząd i nasz zwrot jest przesyłany w kolejnych latach na podane przez nas konto.
Jeśli zmieniliśmy numer konta bankowego, również należy poinformować o tym urząd poprzez ponowne wysłanie/złożenie ZAP-3 lub podając nowe dane w rocznym PIT.. ZAP-3 służy również do rezygnacji z otrzymywania zwrotu podatku na konto bankowe – np. gdy do tej pory otrzymywaliśmy zwrot na rachunek bankowy, a teraz chielibyśmy drogą pocztową.

Zwrot podatku w kasie urzędu

Jeśli chcemy odebrać pieniądze w kasie urzędu musimy o tym wcześniej poinformować fiskusa – forma zgłoszenia jest dowolna. Najlepiej to zrobić wypełniając rubrykę „informacje uzupełniające” podczas składania PIT. Taką dyspozycję możemy również złożyć na osobnym piśmie lub ustnie – ważne, aby zdążyć przed dokonywaniem zwrotu przez urząd.
Aby odebrać  zwrot podatku w kasie urzędu skarbowego, wystarczy przyjść w wyznaczonym przez urząd dniu oraz zabrać ze sobą dowód potwierdzający naszą tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, itp). Stosowne zawiadomienie o terminie odbioru zostanie nam przekazane pocztą.
W kasie możemy odebrać każdą kwotę (nawet tę mniejszą niż 11,60 zł).

ODSETKI ZA NIETERMINOWY ZWROT PODATKU

Urząd skarbowy na zwrot podatku ma trzy miesiące (45 dni) od dnia wpłynięcia zeznania (ważny jest dzień wpłynięcia zeznania do urzędu, a nie dzień wysłania, czy nadania zeznania przez nas).

Gdy ustawowy termin zostanie przekroczony, a my wciąż nie otrzymamy zwrotu – warto skontaktować się z urzędem – może się zdarzyć, że urząd kwestionuje wysokość naszej nadpłaty, wpłacił pieniądze na niewłaściwy rachunek (np. stary rachunek bankowy) lub zaliczył naszą nadpłatę na poczet zaległości podatkowych, np. nieopłacone mandaty, itp.

Jednakże gdy wina niedotrzymania terminu leży po stronie urzędu – wraz z zaległym zwrotem należą się nam odsetki za zwłokę.

Stawka odsetek za zwłokę w obecnym roku wynosi 8% w stosunku rocznym, a zatem kwotę należnych nam odsetek obliczymy w następujący sposób:

Kwotę zaległości (należny nam zwrot) mnożymy przez liczbę dni zwłoki, a następnie przez stawkę odsetek, czyli 8%. Uzyskany wynik dzielimy przez liczbę dni w roku (365), a następnie zaokrąglamy go do pełnych złotych.

Odsetek za zwłokę nie nalicza się dla zaległości, których wysokość nie przekracza 11,60 zł.
Jeśli po ustawowym terminie dostaniemy zwrot podatku bez odsetek, mimo że nam przysługują, to należy zwrocić się do urzędu z wnioskiem o ich uregulowanie.

Przykład 1.

Pani Aneta wykazała w zeznaniu rocznym kwotę zwrotu wynoszącą 2300 zł. PIT wpłynął
do urzędu 13 marca 2020 r. Urząd nie dokonał ciążącego na nim obowiązku i nie wypłacił zwrotu podatku w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania zeznania. Jaka kwota należy się pani Anecie  - jeśli zwrot otrzymała 8 lipca 2020 r.?

Pani Aneta powinna otrzymać kwotę wynikająca z zeznania powiększoną o odsetki za zwłokę.

Obliczamy wysokość odsetek:
Stawka odsetek za zwłokę obowiązująca w 2020 r – 8%
Kwota zwrotu wynikająca z PIT – 2300 zł
Liczba dni zwłoki: od 15 czerwca do 8 lipca, czyli: 23 dni
Trzy miesiące od dnia wpłynięcia zeznania mijają 13 czerwca, jednak jest to sobota,
dlatego odpowiedni czas liczymy od pierwszego dnia roboczego, czyli od 15 czerwca. Urząd spóznił się z zapłatą o 23 dni.

2300 x 23 x 0,08 = 4232
4232: 365 = 11,594
Po zaokrągleniu 12 zł
Kwota naliczonych odsetek dla pani Anety wynosi 12 zł, a zatem całkowita kwota zwrotu podatku dla pani Anety wynosi: 2300 zł + 12 zł = 2312 zł.

KIEDY ODSETKI ZA ZWŁOKĘ NIE PRZYSŁUGUJĄ:

Dotyczy zarowno przypadków, gdy my spóźniliśmy się z wpłatą, jak i gdy urząd zalega
z zapłatą należności.

Odsetek za zwłokę nie pobiera się, gdy:

a) wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej;
Obecnie wartośc ta wynosi 8,70 zł,

b) od dnia następującego po dniu złożeniu deklaracji minęły 2 lata - jeżeli w tym okresie błędy nie zostały ujawnione przez organ podatkowy.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00