Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Stopy procentowe w 2023 r.

Stopy procentowe w 2023 r.

▪ 10 października 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 23 stycznia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Od początku roku sukcesywnie podnoszono stopy procentowe. Czy posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, które odbyło się 5 października 2022 roku zakończyło cykl podwyżek wskaźników Narodowego Banku Polskiego?

Stopy procentowe w 2023 r.

Obecne stopy procentowe

W następstwie posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) przy Narodowym Banku Polskim (NBP) aktualna wartość poszczególnych stóp procentowych prezentuje się w następujący sposób:

Stopa procentowa

Wartość w %

Referencyjna

6,75

Lombardowa

7,25

Depozytowa

6,25

Redyskonta weksli

6,80

Dyskontowa weksli

6,85

Wysokość poszczególnych wskaźników doznała aktualizacji po raz ostatni w dniu 7 września 2022 roku.

Na co wpływają stopy procentowe?

Poziom oprocentowania poszczególnych stóp NBP wpływa nie tylko na wysokość zaciąganych przez nas kredytów lecz znajduje przełożenie na kwotę zaległości podatkowych czy depozytów bankowych. Ponadto modyfikacja tych wskaźników determinuje skalę popytu czy poziom inflacji. Ich podnoszenie utożsamiać należy z „ochładzaniem” gospodarki (ograniczenie popytu) przy czym długotrwale utrzymujący się stan odwrotny może przyczynić się do wzrostu poziomu inflacji.

Czy to koniec cyklu podwyżek stóp procentowych?

W pierwszym okresie serii podwyżek stóp procentowych doszło do wydania stanowiska przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie rokowań co do poziomu stopy referencyjnej. W dniu 7 marca 2022 roku wskazano, że wysokość tej wartości może do końca grudnia wynieść nawet 7,75%. Mając na uwadze fakt, że wzmagająca się inflacja nie została skutecznie zahamowana przez działania banku centralnego, a ponadto uwzględniając rokowania ekonomistów oraz zalecenia KNF nie należy wykluczyć sytuacji, w której dojdzie do podniesienia wszystkich stóp procentowych o dodatkowy 1 punkt procentowy.

Podwyżka wpłynie na wysokość zaległości podatkowej

Nie należy zapominać, że w parze z rosnącą stopą referencyjną tożsamym podwyżkom poddawana była stopa lombardowa. Czy w sytuacji jeśli nie jesteśmy kredytobiorcami wartość tego wskaźnika ma znaczenie dla naszych finansów?

Stopień oprocentowania kredytu lombardowego ma bezpośrednie przełożenie na rozliczenia z organami administracji skarbowej. Podstaw tej zależności należy upatrywać w przepisach Ordynacji Podatkowej, które określają mechanizm obliczania wysokości zaległości podatkowej. Zgodnie z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Przez długi czas podatnicy nie odczuwali jakichkolwiek zmian w zakresie oprocentowania wymagalnych należności podatkowych. Od 1 stycznia 2016 r. do 7 lutego 2022 r. ich wysokość pozostawała na niezmiennym poziomie 8%. W połowie pierwszego kwartału tego roku doszło jednak do wzmożonej aktywności ze strony NBP, w wyniku czego nastąpiła podwyżka oprocentowania zaległości podatkowych.

Konfrontując dane NBP podane na początku artykułu ze wzorem z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej należy zauważyć, iż obecna stawka odsetek za zwłokę wynosi:

7,25% (stopa oprocentowania kredytu lombardowego) * 2 = 14,5%
Wartość odsetek podatkowych: 14,5% + 2% = 16,5%

Stopy procentowe 2022

Poniżej przedstawiamy jak zmieniała się wartość poszczególnych stóp procentowych od początku 2022 roku:

Data

Referencyjna

Lombardowa

Depozytowa

Redyskontowa weksli

Dyskontowa weksli

5 I

2,25%

2,75%

1,75%

2,30%

2,35%

9 II

2,75%

3,25%

2,25%

2,80%

2,85%

9 III

3,50%

4,00%

3,00%

3,55%

3,60%

7 IV

4,50%

5,00%

4,00%

4,55%

4,60%

6 V

5,25%

5,75%

4,75%

5,30%

5,35%

9 VI

6,00%

6,50%

5,50%

6,05%

6,10%

8 VII

6,50%

7,00%

6,00%

6,55%

6,60%

8 VIII

6,75%

7,25%

6,25%

6,80%

6,85%

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00