Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Polski Ład – umowa o pracę i umowa zlecenie u innego pracodawcy w 2023 r.

Polski Ład – umowa o pracę i umowa zlecenie u innego pracodawcy w 2023 r.

▪ 5 września 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Mnogość zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład nie ułatwia rozliczeń pracowników. W poniższym artykule przedstawiamy jak uwzględnić kwotę zmniejszającą podatek w przypadku jednoczesnego zatrudnienia na umowie o pracę oraz zlecenie.

Polski Ład – umowa o pracę i umowa zlecenie u innego pracodawcy w 2023 r.

Spis treści

 1. Zbieg tytułów ubezpieczeń 2024
 2. Kwota zmniejszająca podatek 2024
 3. Przykład - umowa o pracę i umowa zlecenie u innego pracodawcy 2023

Zbieg tytułów ubezpieczeń 2024

Obecnie obowiązujący sposób naliczania składek na ubezpieczenia społeczne zakłada, że w sytuacji, gdy podatnik jest jednocześnie zleceniobiorcą oraz pracownikiem zatrudnionym przez dwóch pracodawców może dojść do zbiegu tytułów ubezpieczeń. Z takim przypadkiem będziemy mieli do czynienia, gdy z tytułu umowy o pracę wartość ustalonego wynagrodzenia będzie nie niższa aniżeli kwota płacy minimalnej. W 2022 r. ustawowa kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 3010 zł brutto jednak zgodnie z zapowiedziami rządzących w przeciągu najbliższych 12 miesięcy można spodziewać się jej podwyższenia:

 • od stycznia 2023 r. do kwoty 3383 zł brutto,
 • od lipca 2023 r. do kwoty 3450 zł brutto.


W celu poznania wartości minimalnej płacy „na rękę” zachęcamy do zapoznania się z artykułem pod adresem: Minimalne wynagrodzenie netto 2023

W analizowanym przypadku – gdy zleceniodawca zawarł umowę zlecenia z osobą zatrudnioną w innym podmiocie w ramach umowy o pracę z wynagrodzeniem wyższym od minimalnego – będzie podlegał miał obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie umowy o pracę. Należy podkreślić, że nieistotne jest przy tym jaki będzie wymiar czasu pracy podatnika, lecz kwota pobieranej przez niego płacy. Bez zmian jednak pozostanie obowiązek odprowadzania składki zdrowotnej przez zleceniobiorcę. Opcjonalnie może dojść do sytuacji, w której wykonawca zlecenia będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym na jego wniosek (ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, a również wypadkowego).

Kwota zmniejszająca podatek 2024

Od początku 2023 r. (rozliczenie PIT w 2024 r.) podatnik zatrudniony u kilku pracodawców uzyska możliwość uwzględniania kwoty zmniejszającą podatek na nowych zasadach. Wskazana preferencja podatkowa będzie polegała na uprawnieniu do wskazania w składanym płatnikowi oświadczeniu, że ten płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki na PIT o:

 1. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) – w przypadku jednego pracodawcy,
 2. 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł) – w przypadku dwóch pracodawców,
 3. 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł) – w przypadku trzech pracodawców.

Kolejną zasadniczą zmianą w zakresie uwzględniania przez płatników 1/12 kwoty zmniejszającej podatek jest umożliwienie jej stosowania wszystkim płatnikom, po tym, jak otrzymają oni w tej sprawie oświadczenie od podatnika.

Przykład - umowa o pracę i umowa zlecenie u innego pracodawcy 2023

Kasia W. jest zatrudniona u dwóch pracodawców: w pierwszej firmie na podstawie umowy o pracę (znajdujące się w miejscowości zamieszkania Kasi) – za co otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5000 zł brutto miesięcznie – w drugiej zaś wykonuje swoje obowiązki służbowe w oparciu o umowę zlecenie otrzymując w zamian 2500 zł przychodu. Ile zarobi Kasia W. na rękę po 1 stycznia 2023 roku?

Składki na ubezpieczenia społeczne:

1. Umowa o pracę

Składka emerytalna: 9,76% * 5000 zł
Składka rentowa: 1,5% * 5000 zł
Składka chorobowa: 2,45% * 5000 zł
Suma składek na ubezpieczenia społeczne: 13,71% * 5000 zł = 685,50 zł

2. Umowa zlecenia

Uwaga! Po zgłoszeniu zleceniodawcy na stosownym oświadczeniu faktu zatrudnienia w innej firmie (za wynagrodzeniem co najmniej minimalnym), z tytułu umowy zlecenia nie będą opłacane składki społeczne, a jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne.


Składka zdrowotna:

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wynagrodzenie brutto należy pomniejszyć o wartość składek na ubezpieczenia społeczne w następujący sposób:

1. Umowa o pracę

5000 zł – 685,50 zł = 4314,50 zł
Obliczenie miesięcznej wartości ubezpieczenia zdrowotnego:
4314,50 zł * 9% = 388,30 zł

2. Umowa zlecenia

W przypadku umowy zlecenia, podstawą wymiaru składki zdrowotnej będzie przychód w wysokości 2500 zł, gdyż wynagrodzenie brutto nie zostało pomniejszone o wartość składek na ubezpieczenia społeczne (zbieg tytułów ubezpieczeń).

2500 zł * 9% = 225 zł

Koszty uzyskania przychodu:

1. Umowa o pracę

Wartość miesięcznych kosztów uzyskania przychodu, w tym przypadku będzie wynosił 250 zł.

2. Umowa zlecenia

Wartość miesięcznych kosztów jako zleceniobiorcy będzie ustalony na poziomie 20% względem kwoty przychodu:

2500 zł * 20% = 500 zł 

Obliczenie zaliczki na podatek:

1. Umowa o pracę

W pierwszej kolejności należy dokonać ustalenia podstawy opodatkowania, która w tym przypadku wynosi: 

5000 zł – 250 zł – 685,50 zł = 4064,50 zł (po zaokrągleniu 4065 zł)

Zaliczka na PIT:

4065 zł * 12% = 487,74 zł

Uwaga! Od 2023 r. – kwota zmniejszająca podatek w tym przypadku wynosić będzie 1/24 z 3600 zł, czyli 150 zł. W omawianym przykładzie jest to wartość do uwzględnienia przy obliczaniu zaliczki na PIT zarówno dla umowy o pracę jak umowy zlecenia.


487,74 zł – 150 zł = 337,74 zł (po zaokrągleniu 338 zł)

Zaliczka na PIT = 338 zł

2. Umowa zlecenia

Ustalenie podstawy opodatkowania:

2500 zł – 500 zł = 2000 zł

Zaliczka na PIT:

2000 zł * 12% = 240 zł

240 zł – 150 zł = 90 zł

Zaliczka na PIT = 90 zł

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00