Fundacja Sedeka

Fundacja Sedeka
 • Wszechstronna pomoc starszym i potrzebującym

  Fundacja organizuje i niesie pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem, a także firmom i organizacjom zaangażowanym społecznie. Podstawową jednostką organizacyjną Fundacji są Grupy OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Działają one indywidualnie i samodzielnie na podstawie porozumienia z Fundacją.

  Jak wykorzystamy 1%

  Angażujemy się w działalność na rzecz aktywizacji społecznej, przedsiębiorczości, wspieramy placówki służby zdrowia, schroniska dla zwierząt, inicjatywy kulturalne, edukacyjne i ekologiczne.

  Nie pobieramy prowizji od wpłat dokonywanych na konto Grupy OPP ani opłat za jego prowadzenie.

  Dziękujemy za Państwa pomoc.


  Aby wskazać Grupę OPP, którą chcesz wesprzeć, w polu "Cel szczegółowy" podaj w następującej kolejności: numer ewidencyjny i nazwę Grupy. Nie używaj zdrobnień i nie odmieniaj.
  • Obszar działalności:Działalność charytatywna
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000338389
  • Konto:93 2490 0005 0000 4600 7287 1845
  • Adres:ul. Grzybowska 4 lok. 132, 00-131 Warszawa
  • WWW:www.sedeka.pl
  • E-mail:fundacja@sedeka.pl
  • Telefon:22 486 96 42

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja Sedeka

10655 Pomoc dla Gosi

Wszechstronna pomoc starszym i potrzebującym