Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja Sedeka

10850 Pomoc dla Franka i Grzegorza

Wszechstronna pomoc starszym i potrzebującym