Aktywni Społecznie

Aktywni Społecznie
 • Wspieraj aktywność społeczną – Przekaż 1%

  Fundacja Aktywni Społecznie – powstała z myślą o utalentowanych młodych ludziach, chcących spełnić swoje marzenia. Naszym celem jest udzielenie pomocy Wszystkim , którzy borykają się z problemem braku środków pieniężnych umożliwiających rozwój pasji.

  Dlatego Fundacja zachęca do współpracy i do zbiórki 1% Szkoły, Przedszkola, Kluby Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe, Kółka Zainteresowań, które nie posiadają statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

  Jak wykorzystamy 1%

  Pozyskane środki można przeznaczyć na: cele sportowe (sprzęt sportowy, odzież, treningi, organizowanie wyjazdów sportowych, nagrody, itp.rozwój placówek edukacyjnych ( zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, szkolnego, remonty i wyposażenie sal , modernizacja obiektu)rozwój wszelkich pasji sportowych i artystycznych.
  • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000479577
  • Adres:ul. Słowackiego 4A/36, 42-200 Częstochowa
  • WWW:asopp.pl
  • E-mail:biuro@asopp.pl
  • Telefon:+48 796 997 765

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.